AČRA: Souboj generací | E15.cz

AČRA: Souboj generací

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V posledních týdnech zuří obtížný spor mezi prezidiem oborové organizace AČRA a dvěma členskými agenturami. Strategie dala prostor oběma stranám, aby se vyjádřily.

Jaký je aktuální vývoj kauzy?

Roman Němec, Ideas Advertising, viceprezident AČRA: V tisku se objevily nepravdivé informace prezentující pozastavení členství dvěma agenturám AČRA MK jako „odplatu“ za to, že krátce předtím vyzvaly prezidenta asociace k odstoupení. Očekávali jsme reakce z členské základny AČRA MK i další odborné veřejnosti, nic se však neděje. Členové zřejmě tuší, jak se věci doopravdy mají.

Ondřej Škarka, Smart Point: Sdělil jsem prezidentu Brabci, že jím předložený zápis z prezidia AČRA neobsahuje záznam jednání tak, jak byl veden ve skutečnosti. Prezident naše připomínky odmítl do zápisu zařadit.

Kdy došlo k pozastavení členství?

Roman Němec: Formálně došlo k pozastavení členství přijetím usnesení prezidia 16. listopadu. O tomto usnesení se ale samozřejmě debatovalo již delší dobu a jeho znění bylo prokazatelně připraveno několik týdnů před tím, než pan Škarka vyzval otevřeným e-mailem prezidenta asociace k odstoupení. Skutečným důvodem pozastavení členství bylo jednak dlouhodobé neplnění povinností a hrubé poškozování zájmů asociace a jejích agentur.

Ondřej Škarka: Místo doplnění zápisu bylo pozastaveno členství Smart Point na jednání prezidia AČRA v bodě různé a bez možnosti diskuse. Ačkoli jsem stále člen prezidia, na jednání zván nejsem a zápisy mi prezident Brabec neposílá. Samotné pozastavení členství je podivné ustanovení AČRA - připomíná to odejmutí občanských práv známé z doby nesvobody.

Jaký je hlavní důvod nespokojenosti agentur?

Roman Němec: O takovém důvodu můžeme jen spekulovat, protože ani jeden ze zástupců těchto agentur nikdy svůj problém konkrétně nepojmenoval. Podle mého osobního názoru jde jen o snahu upoutat pozornost a získat v asociaci silnější vliv. Pánové zřejmě nepochopili, že vážnost a vliv v asociaci lze získat pouze kvalitní prací a generováním projektů, které pro AČRA MK budou přínosem.

Ondřej Škarka: Je obvyklou praxí, že každý účastník má právo svůj názor, který přednesl, v zápisu uvést. Odmítnutí tohoto principu je odmítání demokratických principů. Právo na svobodné vyjádření názoru by mělo být zejména v naší asociaci svaté. Navíc jsem sveřepě požadoval účetní závěrky AČRA.

Dají se spory urovnat?

Roman Němec: „Nikdy neříkej nikdy“, ale já osobně si na základě detailní znalosti situace nedovedu nějaký zásadní zvrat představit. Jak jsem už ale uvedl, konečný verdikt vynese až členská základna na své valné hromadě. Členem AČRA MK může být jen subjekt, který splňuje podmínky dané stanovami.

Ondřej Škarka: Útok na základní principy činnosti naší asociace může být napraven jedině rezignací prezidenta asociace, který je za dodržování práv v asociaci odpovědný. K čemuž Pavla Brabce jako prezidenta AČRA MK opětovně vyzývám.

Jaké budou vaše nejbližší kroky?

Roman Němec: Situaci pro tuto chvíli považujeme v prezidiu za vyřešenou.

Ondřej Škarka: Opětovná výzva k odstoupení Pavla Brabce jako prezidenta AČRA MK.

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah