Aktuální technologie pro velkoformátový tisk | e15.cz

Aktuální technologie pro velkoformátový tisk

Acuity LED 1600: Nová velkoformátová UV LED tiskárna Fujifilm Acuity LED 1600 pro desková i rolová média
Acuity LED 1600: Nová velkoformátová UV LED tiskárna Fujifilm Acuity LED 1600 pro desková i rolová média
• 
ZDROJ: archiv

Kamil Třešňák

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vysoká konkurence v segmentu velkoformátového tisku přináší průběžně řadu nových, či alespoň výrazně inovovaných technologií. Vývoj se soustřeďuje nejen do oblasti samotné konstrukce tiskáren, ale velmi výrazně se inovují i inkousty a tisková média.

Všechny tři oblasti se přitom vzájemně ovlivňují a nelze jednoznačně říci, zda jsou důležitější, zejména z pohledu uživatele, novinky na poli tiskáren, nebo nové inkousty či nová atraktivní nebo ekologická média. Ne vždy se ale podaří, aby se vývojové trendy v čase přesně sešly, a některé nadějné technologie si pak musí na nasazení v běžné praxi chvíli počkat.

Tiskárny s UV LED vytvrzováním

Vytvrzování inkoustů prostřednictvím lampy osazené LED diodami představuje poměrně zásadní inovaci „zaběhnuté“ technologie UV tisku. Jak je běžně známo, inkousty v tomto případě obsahují polymery, které jsou bezprostředně po vytištění vystaveny UV záření, a tím dojde k jejich zesíťování a vytvrzení inkoustu na potiskovaném materiálu. Jde o technologii s mnoha výhodami, co je ovšem z provozního hlediska nepříjemné, je nutnost používat poměrně silné obloukové UV lampy. Doposud užívané lampy jsou drahé a mají jen omezenou životnost. Provoz lamp je náročný na spotřebu elektrické energie a při jejich zapínání je potřeba počítat s určitou dobou na zahřátí, a to vše představuje v provozu tiskárny nákladové položky. Lampy navíc produkují značné množství tepelného infračerveného záření, což v praxi znemožňuje tisk na mnohé tepelně citlivé materiály.

Čtěte také: Trendy ve výrobě venkovní reklamy


Vytvrzovací lampy konstruované z UV LED diod všechny výše uvedené nevýhody odstraňují. Cesta k výsledku nebyla zřejmě nijak snadná, protože ačkoli se o LED vytvrzování již nějaký čas mluví, na výsledky v podobě funkčních tiskáren na trhu jsme si museli chvíli počkat; jedním z hlavních problémů byly zřejmě potíže s nedostatečným výkonem LED lamp, které nedokázaly tisk dostatečně vytvrdit (zejména při vyšších rychlostech). To se ale zdá být minulostí. Moderní UV LED světelné zdroje poskytují intenzivní, čisté a stejnoměrné záření s přesně definovanou vlnovou délkou, díky čemuž je možné lépe optimalizovat vzájemnou souhru parametrů světla a inkoustů. LED diody jsou řádově úspornější, obvykle pracují jen s asi 20 % energie proti nárokům obloukové lampy. Neprodukují odpadní teplo a je možné je operativně vypínat a zapínat bez jakékoli prodlevy (což může, samo o sobě, ušetřit až stovky hodin provozního času ročně).

Jednou z nových tiskáren, právě uváděných na tuzemský trh, je Acuity LED 1600 společnosti Fujifilm. Jde o hybridní osmibarevnou tiskárnu, osazenou již v základu bílým inkoustem a bezbarvým lakem, schopnou tisku na ploché i rolové materiály v šířce do 1600 mm s UV LED vytvrzováním. Technologickou zajímavostí je dvoustupňové vytvrzování. První lampa částečně vytvrzuje kapky inkoustu hned poté, co opustí trysky tiskové hlavy. Tím se kapky inkoustu fixují, což zlepšuje kvalitu a ostrost tisku. Finálně je inkoust vytvrzen druhou lampou bezprostředně po dopadu na potiskovaný materiál. Tento systém umožňuje tisk rychlostí až 20 m2 za hodinu bez problémů s vytvrzením.

Latexové tiskárny

Relativně novým trendem jsou latexové inkousty a tiskárny. Průkopníkem technologie je společnost HewlettPackard, řada firem ale přichází či v nejbližší době přijde s vlastními variantami latexových inkoustů a tiskáren. Latex je emulze mikročástic polymeru ve vodním roztoku. Nemluvíme o přírodním latexu, v tomto případě jde o syntetické polymery, které mimo jiné nejsou alergenní. Latexové inkousty spadají do kategorie water-based inkoustů. Částice barviva a polymerové částice jsou rozptýleny ve vodní bázi, která je z více něž 60 % tvořena vodou, dalších 30 % pak tvoří přípravek pro smáčivost a zvlhčovadlo, zbytek tvoří další aditiva. Díky vodní bázi mají inkousty dostatečně nízkou viskozitu, aby je bylo možné používat v tiskárnách s termálními hlavami (případ tiskáren HP).

LX6OO: velkoformátová latexová tiskárna HP Scitex LX600 se šíří tisku až 264 cmAutor: archiv

Princip tisku spočívá v tepelně vyvolané polymerizaci inkoustů. Poté, co je kapka inkoustu vystřelena na podložku, vodní báze, smáčedlo a zvlhčovadlo vytvoří v místě dopadu kapky tekutý film, ve kterém jsou obsaženy částice barviva a polymeru. Tisk je následně ve dvou fázích intenzivně zahříván. Nejprve ještě v prostoru tisku, kdy je prostřednictvím tepla a proudícího vzduchu odpařena většina vody z vodní báze. Vzniká podstatně viskóznější směs smáčecího přípravku, zvlhčovadla, částeček polymeru a částeček barviva. Smáčedlo a zvlhčovadlo upraví vlastnosti povrchu materiálu pro lepší chemickou vazbu s latexovými polymery. Kapka je v této fázi díky vysoké viskozitě již prakticky nepohyblivá, což fixuje velikost a polohu tiskového bodu. Následně přechází materiál do prostoru dalšího sušení, kde je působením tepla odpařeno zvlhčovadlo a smáčedlo. Latexové polymery poté vytvoří jednolitý film, který v sobě fixuje částečky barviva a je chemicky napojen na povrch potiskovaného materiálu.

Z hlediska ekologie a současných poměrně přísných předpisů mají latexové inkousty řadu výhod proti solventním řešením (včetně eco či bio variant). Zařazení do water-based kategorie znamená, že neobsahují nebezpečné látky, mimo jiné jsou nehořlavé a nevyžadují speciální zacházení. Na druhou stranu je aktuálně možné latexové tiskárny použít jen pro potisk rolových materiálů, tiskárny na deskové materiály nejsou zatím k dispozici; problémem je zejména, jak zajistit dostatečný ohřev deskového materiálu. Spektrum použitelných rolových materiálů není extrémně široké, zahrnuje ale všechny nejčastěji používané materiály, jako vinyly, bannery, papír, canvas atd. Výhodou je, že latex dokáže kvalitně potisknout materiály odolné ředidlům (a tedy obtížně potisknutelné solventem), jako jsou typicky různé variace PE. Z hlediska interiérového tisku je výhodou, že tisk samotný neprodukuje žádný zápach.

Jak jsme řekli, doposud byly latexové tiskárny doménou prakticky jediného dodavatele, HP. Po úspěchu technologie ale nyní své verze latexových inkoustů vyvíjí řada dalších dodavatelů, a to samé se týká i výrobců tiskáren; typicky jmenujme například Mimaki s modelem JV400-130LX. Nové inkousty a tiskárny třetích stran zřejmě technologii latexového tisku zlevní a zpřístupní i menším provozovatelům, mimo jiné i díky tomu, že jsou schopny pracovat s podstatně nižším ohřevem materiálu.

Další inkousty

Ani trh s inkousty zdaleka nemá všechny karty definitivně rozdané. Jedním z hlavních proudů je snaha o větší ekologičnost tisku a inkoustů samotných. V tomto směru jsou samozřejmě nejvíce na pranýři solventní technologie. Přes veškerý pokrok, snížení obsahu nebezpečných látek či odstranění karcinogenních komponent, přes zavádění nejrůznějších variant eco-solvent či dokonce bio-solvent (která se ale zatím neprosadila), jde stále o technologii, kterou je možné za ekologicky přívětivou označit leda v marketingových materiálech. Na tom nic nemění fakt, že solvent má v mnoha ohledech takové výhody, že pro řadu aplikací zůstává prakticky nenahraditelný (ať jde o potiskovatelnost materiálu, odolnost či cenu celého řešení), čehož důkazem je i aktivita výrobců v tomto segmentu - viz například Epson GS6000.

Tlak na ekologii tak logicky přináší nové produkty právě v segmentu water-based inkoustů. Velmi nadějným příkladem jsou inkousty rakouské firmy Sepiax. Inkousty Aquares jsou konkurencí latexových inkoustů, na rozdíl od nich jsou ale určeny pro tisk piezoelektrickými hlavami. Aktuálně existují ve verzi pro tiskové hlavy Epson DX4/DX5, a dle výrobce je možné je používat po konverzi v běžných eco-solvent nebo water-based tiskárnách značek Roland Mutoh a dalších. Inkousty jsou schopny potisknout velmi široké spektrum materiálů, nejen média běžně používaná v signmakingu, ale i další například průmyslové materiály (papíry, látky, plasty, filmy a fólie a mnohé další). Zatím ovšem není k dispozici žádná tiskárna přímo vyráběná pro tyto inovativní inkousty, podle informací ze zahraničního tisku bude hlavním důvodem fakt, že společnost Epson nedá svolení k použití inkoustů Sepiax výrobcům tiskáren.

Autor: Kamil Třešňák

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery