Angličtina na rovinu: Kontrakce

Angličtina na rovinu

Angličtina na rovinu

K něčemu se vám přiznám: když jsem si měl ve škole vybrat cizí jazyk, šmahem jsem zavrhl francouzštinu: má příliš mnoho kontrakcí jako l’est, j’t’aime a tak podobně. Kdo se asi kdy může naučit jazyk, který tohle dělá? Jistěže jsem blahovolně pominul kontrakce samotné angličtiny. Mrva, kterou jsem zřel v oku Francouzově, nebyla nic proti břevnu v oku anglicky mluvících: I’m, would’ve, it’d…. To mi přišlo běžné a přirozené. Čili mé odmítnutí francouzštiny bylo hloupé.

Mnozí z vás mají pro kontrakce v angličtině jednoduché řešení – nepoužíváte je. Připouštím, že v tom je určitá logika. Lidé vám skutečně porozumí, i když nebudete zkracovat, tak proč se tím trápit? Pánbůhví, že většinu z vás ve škole nutili číst větu „He’s coming“ jako „He is coming“, čímž vám divže nezabránili naučit se přirozeně říkat „He’s coming“.

Takováto pokroucená pedagogika v člověku krom jiného vyvolává zmatení stran toho, proč vůbec kontrakce máme; a to je teprve velká škoda, protože při krácení se řídíme pravidly výslovnosti a gramatiky, jež jsou stará přes tisíc let. A ta pravidla se zachovala po celou tu dobu uplynulých tisíc let právě díky tomu, že nám – věřte, nevěřte – elegantně usnadňují dorozumění.

Už jen povědomí o těchto pravidlech vám pomůže výrazně si zlepšit schopnost porozumění poslechem.
Vše se točí kolem rytmu. Čeština je odborně řečeno jazyk s ustáleným slabičným přízvukem. To znamená, že máte přízvuk pravidelný – v češtině na první slabice.

Angličtina je oproti tomu jazyk s přízvukem pohyblivým. Anglická pravidla jsou jednoduchá – všechna slova, která opravdu nesou význam, se vyslovují zřetelně; a všechna slova, která jsou ve větě jen kvůli gramatice (členy, předložky, pomocná slovesa, zájmena a tak podobně), se vyslovují mnohem méně zřetelně. Slova, která mluvčí považuje za nejdůležitější, mají přízvučnou intonaci. Takže popřemýšlejte o těch pomocných slovesech.

Jsou tam jen z důvodů gramatiky, tudíž jsou nepřízvučné a tím pádem, jak říkáme my z jazykové branže, „stažené“: z „am“ je „m“; z „will“ je „ll“. Proč je to důležité? Přemýšlejte. Většina z vás v marné snaze zachytit každé jednotlivé vyslovené anglické slovo neslyší dobře slova funkční. To znamená, že vám při poslechu cosi uniká a vy trávíte drahocenný čas úsilím nějak se dobrat toho, co.

Zapamatujte si ale, že to, co neslyšíte zřetelně, jsou slova, o nichž si nemyslíme, že jsou důležitá. Chcete si v brzké době zlepšit porozumění poslechu? Zaměřte se na slova, která jsou jasná nebo přízvučná – tam je ukryt význam.