Angličtina na rovinu: Naštvi si svého Francouze | E15.cz

Angličtina na rovinu: Naštvi si svého Francouze

Angličtina na rovinu
Angličtina na rovinu
• 

Darren Crown

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V říjnu roku 1066 přeplul Vilém Dobyvatel kradmo Lamanšský průliv, svedl boj s anglickým králem Haroldem, porazil ho a ovládl zemi. Porážka to byla drtivá a v mnoha ohledech se podobala porážce Čechů v bitvě na Bílé hoře: místní šlechta byla zbavena majetku, rozprášena – a noví šlechtici po staletí nerozuměli místní mluvě.

Z jazyka nájezdníků do sebe angličtina, byvši zredukována na řeč, jíž se mluvilo hlavně na venkově, vstřebala až 45 procent své současné slovní zásoby. Jak si asi dokážete představit, mluvčí angličtiny takovýto zvrat událostí potěšil pramálo.

A dokážete si jistě také představit, že začali snovat pomstu. I stalo se, že bylo ukuto veliké spiknutí, zemí křižovali tajní poslové s úkolem rozdmýchat rebelii, utvrzujíce všechny v tom, že každý rodilý mluvčí angličtiny má od Boha právo učinit první poslední, co je v jeho silách, aby motal, prznil a všelijak komolil výslovnost každičkého francouzského slůvka, které se do anglického jazyka vetřelo.

No – možná se to neodehrálo zrovna takhle, ale náramně se to poslouchá! Už jen proto, že tím vytáčíme Frantíky! (Francouzi se na oplátku mstí Angličanům a vůbec anglicky mluvícím předstíráním, že jim nerozumějí. Proto jsem s prodavači v obchodech v Paříži mluvil česky. Já: „Dobrý den! Vím, že mi určitě vůbec nerozumíte.

Ale taky vím, že za pár vteřin na mě budete mluvit anglicky.“ Prodavač v obchodě: „Do you speak English?“ Já: „A little.“)
Cenu vstupenky do anglicky mluvícího klubu jste dílem povinováni uhradit i tím, že také vy se k této konspiraci přidáte a pomůžete nám zvedat Francouzům mandle. Nebude to pro vás nijak těžké. Koneckonců vím zaručeně, jak se Francouzům ježí vlasy na hlavě, kdykoli zaslechnou původně francouzská slova, která si půjčila vaše čeština. Ale ještě máte velké rezervy.

Vezměte si třeba koncovku -et. Francouzi ze sebe vyrazí jakési nepřízvučné / ej/. My ten zvuk vyslovujeme silněji a také ho poněkud protáhneme. Takže ze slova „ballet“ se pak stává téměř /ba’lej/, ale nezapomeňte vyslovit „a“ stejně, jako když s doširoka otevřenými ústy vyslovujete „a“ ve slovech „cat“ a „fat“. Podobně se s /j/ setkáte na konci slov „bouquet“, „chevrolet“, „chalet“ (fajnová horská chata) a jiných. Totéž platí o výrazu „buffet“, ale nesmíte zapomenout, že je třeba náležitě zprznit francouzskou výslovnost písmena „u“. Nic, co by se podobalo nafoukanému, skrz semknuté rty ceděnému zvuku, jaký vydává inspektor Clouseau v Růžovém panterovi.

Kdepak. Jedná se o stejné „u“ jako ve slovech „but“, „shut“ a „run“. To je pro dnešek z vaší lekce výslovnosti vše. A teď alou ven a najít nějakého Francouze – to by bylo, aby se neurazil.

Ptejte se a diskutujte s autorem sloupku na crown@sfinvestment.cz

Autor: Darren Crown

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah