Case study: Nástroje direct marketingu v IT | E15.cz

Case study: Nástroje direct marketingu v IT

Hana Coufalová: Víc jak
třetinový
ohlas byl pro
nás i klienta
úspěchem.
Hana Coufalová: Víc jak třetinový ohlas byl pro nás i klienta úspěchem.
• 

Hana Coufalová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Odvětví informačních technologií je velmi specifická oblast podnikání. Firmy působící v tomto oboru proto musí volit i velmi specifický přístup při vytváření marketingové strategie a následně i při vytváření marketingového plánu.

Úspěch se zde dosahuje až v dlouhodobém horizontu. Nutná je tedy pravidelná komunikace, posilování povědomí o produktu, upevňování vztahu se zákazníkem a samozřejmě budování kvalitní databáze. Naše agentura již čtvrtým rokem plánuje a realizuje pro našeho „IT“ klienta directmarketingové kampaně nejen pro český trh. Analýzou nejúspěšných kampaní jsme si v průběhu času vytvořili pevný marketingový mix, jehož plněním výrazně zvyšujeme procento úspěšnosti dílčích kampaní. Efektivní volba nástrojů a správný copywriting jsou základem pro potenciální úspěch kampaně. Poměrně velká část rozpočtu kampaně je věnována především také přípravě kvalitní databáze.

Proto jsme pro vás připravili případovou studii o cílech kampaně a samotných výsledcích. Cílem kampaně bylo oslovit provozní a generální ředitele předních českých a slovenských hotelů (včetně zahraniční účasti) a představit jim softwarové řešení určené pro hotelový provoz. Jako nejlepší možnou formu představení produktu jsme navrhli uspořádání semináře v reprezentativních prostorách klienta, na který jsme se rozhodli přizvat i zajímavé hosty z oboru cestovního ruchu.

Jak jsme realizovali Kampaň na podporu hotelového softwaru

Jako první jsme sestavili databázi, kterou jsme následně vyprofilovali za účelem získání potřebných dat. Při úvahách, jakým způsobem a jakou formou potencionální zákazníky oslovit, jsme vycházeli z vlastností cílové skupiny. Navrhli jsme tedy luxusní zásilku složenou z tištěné pozvánky opatřené parciálním lakem, průvodního dopisu a pera značky Parker. Všechny tři součásti zásilky byly personalizované, včetně pera, na kterém bylo vygravírováno jméno a příjmení konkrétní osoby. Vzhledem k tomu, že většina hotelů se nacházela v Praze, byla tato zásilka klientovi doručena osobně. Ostatním mimopražským pak byla zaslána poštou v 3D balení.

Zákazníci, kteří obdrželi zásilku, se mohli zaregistrovat na seminář prostřednictvím k této kampani navržené microsite, či prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla, které nalezli v pozvánce. Deset až sedm pracovních dní před termínem konání semináře byli všichni obeslaní obvoláni s připomenutím zaslané pozvánky či s potvrzením účasti. Seminář se konal v dopoledních hodinách ve všední den. Po celou dobu jeho konání bylo samozřejmě zajištěno občerstvení. Návštěvníci u vstupu obdrželi včetně prezentačních materiálů i malý dárek.

Statistika kampaně: z 80 oslovených potvrdilo účast 40, na seminář jich pak přišlo 30. Na základě informací od klienta pak 3 ze zúčastněných projevili vážný zájem o produkt. Celková výše získaných finančních prostředků tak vysoce přesáhla množství investovaných peněz do realizace kampaně. Celý seminář se natáčel, následně se z něj sestříhalo video, které i nadále slouží jako case study, aneb jak i kampaň na IT produkt může být úspěšná.

Autor: Hana Coufalová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah