Čechy nejvíc obtěžuje reklama v komerčních televizích

Čechy nejvíc obtěžuje reklama v komerčních televizích

Čechy nejvíc obtěžuje reklama v komerčních televizích

Češi jsou nejvíc přesyceni reklamou v komerčních televizích, zvlášť na Nově, ale na druhou stranu přiznávají, že si jí všimnou více, než v jiných plošných médiích jako jsou rozhlas, noviny, časopisy nebo Česká televize. Podle výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě je nejlépe hodnocená reklama v místě prodeje. 58 procent populace tvrdí, že si jí všimne a 31 procent podle ní nakupuje.

V klasických médiích (televize, rozhlas, noviny, časopisy) je podle názoru dospělých obyvatel ČR reklamy příliš mnoho a prostor pro rozšíření vidí jen několik procent osob. Nejvíce jsou lidé přesyceni reklamou v komerčních televizích, ale zároveň připouští, že právě zde má reklama relativně vysokou šanci na zaznamenání. Je to způsobeno velkou sledovaností těchto televizí.

Nejvíce lidé vítají reklamu v místě prodeje (druhotné vystavení produktů, upoutávky na regálech a pultech, televizní obrazovky v prodejnách) – pouze čtvrtina populace je touto reklamou přesycena a desetina by dokonce uvítala její rozšíření. V případě ochutnávek a prezentací v prodejnách je tento poměr opačný – přesycena jen desetina populace a 32 % osob by si jich přála více. V místě prodeje lidé reklamu nevnímají jako obtěžování, ale jako zdroj informací o výrobcích a nejoblíbenější jsou samozřejmě ty formy, kde si můžou výrobek sami vyzkoušet nebo ochutnat. Na tuto formu marketingu také zákazníci nejlépe reagují a nakupuje podle ní 31 % osob.


Letáků ve schránkách nebo v místě prodeje je příliš mnoho – to si myslí 63 % Čechů. Nicméně je to reklamní médium velmi úspěšné, protože téměř třetina osob připouští, že si jich všimnou. Souvisí to jednak s jejich masivním rozšířením a rostoucí tendencí spotřebitelů nakupovat podle akčních nabídek. Letáky oslovují především starší generaci a nižší příjmové skupiny. Alespoň občas si je prohlédne 57 % zákazníků. Je to jediné médium, které je atraktivnější pro lidi bez přístupu k internetu.

Jak Češi hodnotí reklamu v jednotlivých mediích:
Češi a reklama 2013Češi a reklama 2013
Zdroj: ppm factum research

Další z řady pravidelných výzkumů Postoje české veřejnosti k reklamě uskutečnila společnost ppm factum research ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), BIBS – vysoká škola, Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) a POPAI Central Europe. Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 24. 1. – 5. 2. 2013 metodou osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 987 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest. Doposud bylo realizováno celkem 30 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu.