Česká pošta zahájila tendr na reklamní agenturu

Česká pošta

Česká pošta Zdroj: profimedia.cz

Pošta vypsala veřejnou zakázku na zajištění služeb kreativní agentury pro marketingové kampaně. S jedním vítězem tendru bude uzavřena rámcová smlouva na 3 roky.

Podle informací zveřejněných na webových stránkách České pošty by předmětem smlouvy o poskytování marketingových služeb měla být mimo jiné kreativa jednotlivých kampaní, kreativa pro jednotný vzhled poštovních poboček, plány kampaní, data mining pro kampaně a produkty a příprava a realizace technických řešení webových aplikací a prezentací.

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, nabídková cena bude mít při rozhodování váhu 55 %, kvalita zpracování dle briefů 45 %. Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. června v 14 hodin. Dosavadní reklamní agenturou České pošty je Ogilvy & Mather.

V těchto týdnech běží také výběrové řízení na mediální agenturu České pošty. Lhůta pro doručení nabídek byla 13. května, v současné době probíhá jejich vyhodnocování. Výsledek tendru by podle zástupců pošty mohl být znám začátkem července.