České jaro ovládne Karel IV. | E15.cz

České jaro ovládne Karel IV.

Rok 2016 je rokem Karla IV., od jehož narození uplynulo 700 let.
Rok 2016 je rokem Karla IV., od jehož narození uplynulo 700 let.
• 
ZDROJ: Repro Strategie

Strategie, Iveta Křížová

Rok 2016 je rokem Karla IV., od jehož narození uplyne v květnu 700 let. Kulturní, akademické a vědecké instituce nachystaly široké spektrum aktivit od tematických výstav po speciální prohlídky a akce v památkách vztahujících se k osobnosti císaře.

Celostátní oslavy sedmistého výročí narození Karla IV., jež zařadilo UNESCO na seznam významných světových výročí let 2016 a 2017, plánovala vláda původně podpořit až čtvrtmiliardovou dotací ze státního rozpočtu, nakonec rozpočet dramaticky seškrtala na 71,5 milionu korun. Z této částky připadlo 50 milionů na příspěvkové organizace ministerstva kultury.

Z pomyslného koláče si nejvíce ukousla Národní galerie, která z veřejných rozpočtů dostala 26 milionů korun na mezinárodní výstavu Císař Karel IV. 1316–2016, která je považována za nejvýznamnější projekt celých oslav. Dalších přibližně sedm milionů na ni ještě podle šéfa NG Jiřího Fajta poskytnou sponzoři.

Mezinárodní projekt česko-bavorské zemské výstavy se připravuje již několik let. Výstava začne 14. května, ve výroční den Karlova narození, ve Valdštejnské jízdárně. Odtud se na podzim přesune do Norimberku. V centru pozornosti bude stát Karel IV. a jeho doba, zároveň by ale také měl být ukázán následný vývoj v Čechách a v Bavorsku až do současnosti. Výstavu doplní nové publikace a dílčí výstavy a program v českých regionech.

Kromě Národní galerie se o finanční prostředky z ministerstva kultury podělí ještě například Národní muzeum chystající výstavu o stavitelství gotické doby Vita Caroli, Česká filharmonie a Národní památkový ústav, který již připravuje program mimo jiné na hradech Karlštejn, Točník, Veveří a Krakovec.

Karel na každém kroku

Dvacet milionů korun odklepla vláda agentuře CzechTourism, příspěvkové organizaci ministerstva pro místní rozvoj. Ta má na starosti marketingovou stránku výročí.

„Budeme realizovat kampaň v Česku a zahraničí, B2B aktivity jako start heritage card, chystáme upgrade stránky Ceskozemepribehu.cz se speciálním karlovským obsahem, tiskneme mapy a letáky, s agenturou WMC/Grey jsme vytvořili celý kreativní koncept kampaně, spolupracujeme na zážitkové hře pro rodiny s dětmi a podpoříme i eventy s karlovským tématem,“ shrnula pro Strategii Markéta Chaloupková, ředitelka odboru strategie a marketingové komunikace CzechTourism.

Agentura CzechTourism investuje do kampaně na podporu aktivit s tematikou Karla IV. 14 milionů korun. Autor: Repro Strategie

Přímo do kampaně plánuje agentura investovat okolo 14 milionů korun, nejvíce v Česku, dále pak v našich nejsilnějších zdrojových trzích Německu a Rusku, podporu dostanou i aktivity zahraničních poboček v Polsku, Rakousku nebo Francii.

„Také v kampani se zaměříme hlavně na kombinaci výkonnostní reklamy a social media aktivit, doplňkovými médii v ČR budou rozhlas a print, zejména karlovské speciály. Karlovský speciál vzniká i na Slovensku; v Německu nebo ve Francii zase plánujeme více pracovat s mapou karlovských míst jako vkladem do vybraných periodik,“ říká Chaloupková.

Karlovská místa se promítnou i do soutěže o nejlepší turistickou nabídku. V provozu je například karlovská zážitková trasa po Novém Městě pražském Kralovske-mysterium.cz. „Vzhledem k tomu, že rozpočet v rozdělení na konkrétní trhy je spíš menší, snažíme se maximálně vytěžit i naše vlastní kanály a iniciovat spolupráci s dalšími partnery. My sami máme karlovské výročí jako hlavní téma letošního roku a už od ledna jej promujeme na všech našich nosičích – ať jsou to veletrhy, sociální sítě, weby, nebo konference,“ dodala.

Panely na cestách

Zbývajících 1,5 milionu z vládního rozpočtu na oslavy si rozdělí organizace spadající pod ministerstvo zahraničních věcí. Česká centra, která se starají především o „vývoz“ české kultury do zahraničí, se spolu s Národní galerií podílejí na panelové výstavě představující významného panovníka z několika úhlů pohledu: antropologické průzkumy údajné podoby, rodinná politika jeho předků, písemné dokumenty v období vlády, ohlasy na osobnost a vládu Karla IV. v pozdějších staletích.

Paneláž doprovází také elektronická verze, aby ji bylo možné využít ve vzdálenějších destinacích. Výstava bude k vidění v Berlíně, Haagu, Madridu, Miláně, Mnichově, Moskvě, Sofii, Soulu, Varšavě, dále pak v New Yorku nebo v Tokiu. V průběhu nastávajícího roku by měla výstava doputovat i do Los Angeles, Petrohradu, Washingtonu, Ženevy či do Sao Paula.

Na organizaci přehlídek ve světě spolupracují Česká centra společně s ministerstvem zahraničních věcí a zastupitelskými úřady ČR.

V roce 2016 uplnulo 700 let od narození Karla IV. Autor: Repro Strategie

„Nezávisle na výstavě připravila zahraniční česká centra rozsáhlý atraktivní doprovodný program sestávající z besed, přednášek s odborníky nebo kulatých stolů. S logem oslav se díky Českým centrům budou setkávat návštěvníci v celém světě,“ sdělila Strategii Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center.

Metaforická hvězda

Právě logo by mělo být tím, co oslavy spojuje. Jeho zadavatelem byla Národní galerie, která ze tří nabídek vybrala návrh Studia Najbrt.

„Návrh publikací, výstavní grafiky, loga a vizuálu výstavy od Studia Najbrt zaujal uceleným konceptem, který propojuje symbolický znak v základu odvozený z výzdobné techniky na Votivním obraze Jana Očka z Vlašimi. Typografické řešení je střídmé a velmi přehledné,“ vysvětlila Strategii Tereza Ježková, PR manažerka Národní galerie v Praze.

Hvězdička je odvozená z různých materiálů z karlovské doby, jako je hvězda na koruně z Karlova vyobrazení právě na votivním obraze Jana Očka z Vlašimi nebo jedna z četných hvězd na stropě kaple sv. Kříže na Karlštejně

Grafický návrh jednotlivých publikací elegantně kombinuje velkoformátové fotografie a textovou část.

„Logotyp podává jasné sdělení o zaměření a smyslu výstav. Studio Najbrt pracovalo s touto skutečností ve svém návrhu jako jediné. Členové komise kladně hodnotili také grafické pojetí merchandisingových předmětů, které vhodně komponuje zvolený logotyp se stylizovanými motivy hlavních exponátů výstavy,“ dodala Ježková a potvrdila, že Národní galerie od začátku počítala rovněž s tím, že se logo stane logem karlovských oslav jako takových a poskytne logo k užití také partnerským kulturním institucím, které se zapojují se svými aktivitami do výročních oslav.

Nabídka Studia Najbrt na návrh a grafické práce, které byly součástí zakázky, má hodnotu 1,4 milionu korun.

Karlovi dvořané

Hlavní město Praha se na oslavách podílí zejména prostřednictvím Muzea hlavního města Prahy a organizace Prague City Tourism. Podle tiskové mluvčí organizace Kateřiny Bártové jsou „Karlovy oslavy“ hlavním komunikačním tématem u domácích i zahraničních turistů. S výročím se seznámili i účastníci zahraničních veletrhů, pravidelně o něm informují i newslettery a sezonní brožury.

Karlův most Autor: archiv

„Již na konci listopadu jsme spustili webové stránky Karlovapraha.cz, kde lidé najdou kalendář akcí, které se v rámci výročí v Praze uskuteční, a další zajímavosti o jeho životě a díle. Jedním z témat je například vinařská tradice v Praze. Anglický web běží na doméně Charlesivinprague.com. Oba weby se průběžně rozrůstají o nové články a podrobnosti k akcím,“ řekla Strategii Bártová s tím, že chybět nebude ani zábavný kvíz, který lidem určí, jakou postavou by byli na dvoře Karla IV.

Prague City Tourism vydalo rovněž brožuru Praha Karla IV. – 700 let s podtitulem Když všechny cesty vedly do Prahy. Kromě češtiny je dostupná v angličtině, němčině, francouzštině, italštině a v polštině. Samozřejmostí je i výroční turistická známka s podobiznou Karla IV., která je inspirována jeho sochou na Křižovnickém náměstí v Praze. K dostání je třeba v turistickém informačním centru ve Staroměstské radnici.

Vyprodané procházky

„Pro domácí hosty jsme přichystali cyklus Pražské univerzity pro každého, který se detailně zabývá historií Prahy Karla IV., a to nejen v přednáškách, ale především přímo na komentovaných vycházkách Starým a Novým Městem. Cyklus je beznadějně vyprodán, proto v září otevřeme jeho druhý běh pro zájemce, na něž se nyní nedostalo,“ doplnila Bártová.

Výročí budou připomínat i města a památky spjaté s dobou Karla IV. Pražský hrad výjimečně samostatně vystaví českou královskou korunu. Prostřednictvím několika výstav přiblíží dobu Karla IV. i Akademie věd ČR. Logicky se zapojí i Karlova univerzita, která kromě přednášek a výstav spustila speciální webové a facebookové stránky oslav. Velké oslavy chystá od května i město Karlovy Vary.

Česko není v pořádání celonárodních oslav žádným nováčkem. V loňském roce dostalo šanci otestovat se na oslavách připomínajících 600 let od upálení mistra Jana Husa. Praha tehdy přichystala na 5. července velkolepé veselí za devět milionů korun. Doposud to byly ty nejvelkolepější slavnosti, jaké organizovala. Ty karlovské by je ale měly hravě trumfnout.

Nejstarší banka nejstarší univerzitě
Česká spořitelna, která loni uzavřela s Univerzitou Karlovou memorandum o spolupráci a partnerství, věnovala při příležitosti oslav 700 let od narození zakladatele univerzity šek na milion korun. Univerzita připravuje v rámci oslav řadu aktivit jako slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina, odbornou konferenci, výstavu Druhý život Karla IV., rekonstrukci Karlovy korunovace, vydání reprezentativních publikací, setkání rektorů evropských i světových univerzit a také cyklus přednášek pro veřejnost.

Autor: Strategie, Iveta Křížová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.