Charvát končí v čele AKA | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Charvát končí v čele AKA

Charvát končí v čele AKA
Michal Charvát, šéf AKA
• 
ZDROJ: Repro Strategie (Hynek Glos)

Petr Novotný, Strategie

Asociace komunikačních agentur se téměř po čtvrtstoletí své existence rozhodla změnit svoji strukturu a způsob práce. V souvislosti s tím končí na pozici výkonného ředitele Michal Charvát, jeho nástupce se hledá.

AKA se chce stát agilní organizací, která reaguje pružně na nové výzvy a akcentující aktuální, stále se měnící priority v reklamním segmentu i potřeby svých členů. Tento krok byl schválen prezídiem AKA na zasedání dne 10. 11. 2015.

Komplexní změny budou představeny a prezentovány ve své finální podobě v rámci mimořádné valné hromady asociace, plánované na leden. Z pověření prezídia se této klíčové činnosti věnuje speciálně vytvořená pracovní skupina. Je to již šestá pracovní skupina vytvořená v rámci AKA, což odpovídá trendu posledního roku, kdy se těžiště práce přesouvá právě do pracovních skupin a sekcí, jež vedly projekty jako Férový tendr, Metodika pro zadávání veřejných zakázek či Kampaň pro nábor studentů.

Nová struktura AKA přináší také nové nároky na výkonné vedení asociace, proto stávající pozice výkonného ředitele obsazená aktuálně Michalem Charvátem bude zrušena. Nově by měl mít v gesci chod AKA výkonný manažer, což bude lépe odpovídat nové náplni práce očekávané od tohoto pracovního zařazení. Tato změna je i důvodem, proč došlo k dohodě mezi prezídiem AKA a Charvátem, že dojde k ukončení spolupráce poté, co bude vybrána vhodná osobnost na nově vytvořenou pozici výkonného manažera. V tuto chvíli probíhá výběr nejvhodnějšího kandidáta, který by měl být známý do konce roku.

Autor: Petr Novotný, Strategie
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!