CzechTourism nabídne regionům návod, jak tvořit produkty cestovního ruchu | E15.cz

CzechTourism nabídne regionům návod, jak tvořit produkty cestovního ruchu

DRING Consulting

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Metodiku chápání a tvorby produktů cestovního ruchu, která v Česku dosud chyběla, má představit vznikající Manuál agentury CzechTourism.

Jeho příprava je součástí implementace Marketingové koncepce CzechTourism na roky 2013 – 2020. Manuál, který bude zveřejněn na počátku příštího roku, poskytne praktický návod, jak při tvorbě produktů i jejich marketingu postupovat, aby byl výsledek konkurenceschopný a zážitek turistů opravdu jedinečný a zapamatovatelný. Projekt zpracovává poradenská společnost DRING Consulting.

Postup implementace Marketingové koncepce CzechTourism pro roky 2012-2015, zdroj: CzechTourism Autor: CzechTourism

Přílohou Manuálu jsou i příklady konkrétních produktů ze všech 17 turistických regionů. „Vybrané produkty tematicky vycházejí z naší marketingové koncepce pro roky 2013 – 2020. Ta stanovuje jako klíčová témata pro tvorbu produktů v Česku cesty poznání, cesty krajinou a cesty pro zdraví,“ popisuje generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.

Co jsou produkty destinace

Produkty destinace tematicky reflektují její hlavní konkurenční výhody. Představují komplexní zážitek návštěvníka dané destinace a jsou založeny na principu spolupráce, propojení dílčích služeb do jednoho vyššího celku, ideálně pod společnou značkou. Úspěšný produkt destinace cestovního ruchu musí být součástí dlouhodobější strategie jejího rozvoje. „Například produkt Putování s Nebelem po Semmeringu staví na smyšleném komiksovém příběhu a filmu, který se odehrává v Jeseníkách. Moravské vinařské stezky zase vhodně využívají přirozených předpokladů jižní Moravy, když kombinují cykloturistiku a vinařství,“ vysvětluje Rostislav Vondruška.

Ukázka webových stránek produktu „Moravské vinařské stezky“ Autor: CzechTourism

Manuál hodnotí současný stav a poskytuje doporučení

V současné době vzniká řada nových zajímavých turistických produktů. Mnoho z nich však není zpracováno dostatečně komplexně, což potvrdil i průzkum prováděný ve všech turistických regionech při zpracovávání Manuálu. Převládají obecná marketingová sdělení, často však chybí spolupráce s klíčovými hráči a síťování jednotlivých partnerů. Nedostatečná je mnohdy i provázanost nabídky poskytovatelů služeb v rámci produktu, a také propojenost samotného produktu a marketingu destinace. Manuál na jedné straně prezentuje stávající stav, ale snaží se navrhnout i konkrétní doporučení, jakým způsobem některá rozpracovaná témata dotáhnout do podoby úspěšných produktů. Součástí je i návod, jak postupovat při plánování marketingových aktivit produktů včetně přípravy vhodného zadání pro komunikační agenturu. Sebelepší komunikace ale nemá kýžený efekt, pokud nestojí na reálných základech, které tvoří silná nabídka v destinacích.

Tematické kategorie produktů podle Marketingové koncepce CzechTourism, zdroj: CzechTourism Autor: CzechTourism

Tvorba Manuálu je součástí dlouhodobé strategie

Potřeba koncepční tvorby zajímavých a inovativních produktů cestovního ruchu vychází ze strategických dokumentů - z připravované Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014-2020 a ze zmiňované Marketingové koncepce CzechTourism. Mezi další kroky v její implementaci patří nový vizuální styl a rebranding, obsahová přestavba webu www.czechtourism.com, projekty zaměřené na nová média, location placement nebo mobilní marketing, a také integrovaná marketingová kampaň, která navazuje na realizaci Manuálu. Kampaň proběhne v letech 2013 a 2014 v součinnosti s turistickými regiony. Manuál produktů vzniká v rámci projektu Integrovaného operačního programu s názvem „Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech“.

Loga Autor: CzechTourism

Autor: DRING Consulting

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah