Daniel Olszyna: Klasický event? Nebrat!

Daniel Olszyna

Daniel Olszyna Zdroj: archiv autora

V současné době mnoho zadavatelů stále více vyžaduje alternativní přístupy ke kontaktu se svými zákazníky. Poměrně specifická je situace na poli B2B byznysu. Tu si představíme v rozhovoru s Danielem Olszynou, Sales & Executivem Directorem agentury Concept Line.

Kdo jsou vaši zákazníci a co od vás očekávají?

Velká část naší zákaznické skupiny jsou společnosti, které se profilují na poli B2B segmentu. Logicky tedy kladou důraz na jiný typ eventů pro své zákazníky a partnery. V rámci dlouhodobých spoluprací s našimi klienty se vyprofilovaly typy akcí, které již nyní svým zaměřením prakticky vytvářejí samostatnou kategorii eventů. Dalo by se říci klasické klišé, že jsme se rádi stali pro naše klienty partnery, ne pouze dodavateli. Nicméně se tak stalo díky ochotě klientů s námi o zaměření akcí diskutovat, naslouchat našim návrhům, a odvaze realizovat nové koncepty akcí.

V čem tedy tkví tyto odlišnosti?

Hlavní ideou je dostat se blíže k zákazníkovi. Bez ohledu na typ produktu nebo služby, a to i v dnešní online době, je stále velice důležité komunikovat eventy. Základem úspědaniel chu našich klientů jsou roadshow seminářů v regionech, což samozřejmě ještě není nic světoborného. Nicméně jsme objevili obrovský potenciál v prezentaci formou case studies, a to navíc z úst konečného zákazníka. Podmínkou je samozřejmě důkladná skladba pozvaných účastníků, aby nedošlo ke konkurenčnímu křížení. I naši zákazníci si velice libují, když jim jejich produkty prodává jejich vlastní zákazník. Z praxe máme vyzkoušeno, že tento typ prezentací působí jako významný impuls účastníkům znuděným klasickými prezentacemi zaměřenými na fakta.

Vidíte zde další možný rozvoj tohoto konceptu?

Rozhodně. Letos se již uskutečnilo několik eventů i na půdě jednotlivých zákazníků našeho zadavatele. Máme samozřejmě i další nápady, ale na nich s našimi klienty ještě pracujeme. Rámcově se jedná o aktivity spojené se subjekty veřejné správy.

Tento typ eventů je tedy vaší vlajkovou lodí?

Rozhodně není. Ale vnímáme to jako alternativu k omezování zdrojů alokovaných do event managementu. Přicházíme s „něčím“, co se netváří jako nákladová položka, ale naopak jako prostředek k rozvoji businessu nebo akvizici nových zákazníků. Jinak samozřejmě obecně je nejvíce eventů typu kick-off konferencí, výročních a několikadenních výjezdů klienta se svými zákazníky doplněných o vytipované zážitkové aktivity.