Digimedia 2012: Whose Master´s Voice?

Digimedia 2012, Sandro Viroli

Digimedia 2012, Sandro Viroli

Sedmý ročník konference Digimedia, který uspořádala Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace ve čtvrtek 7. června 2011 v kongresovém sále České televize na Kavčích horách, letos jako své motto zvolil „ Digimedia – -Whose Master´s Voice?“. Diskutovalo se především o budoucnosti mediální konverze, kdy se televize a on line stávají vzájemně se doplňujícími médii.

ČT plánuje dva další kanály

Jak se vyvíjí komerční komunikace v TV pořadech? To bylo hlavní téma prvního panelu, ve kterém zasedli zástupci České televize, TV Prima, TV NOVA, TV Barrandov a TV Óčko. Jedním z témat byl product placement a další netradiční formy reklamního sdělení v rámci TV programu. V hodnocení jeho úspěšnosti v České televizi byl její generální ředitel Petr Dvořák zdrženlivý: „ Na vyhodnocení je ještě brzy – vyměnilo se celé obchodní oddělení, je třeba ho stabilizovat. S jeho ekonomickým přínosem ale počítáme, nesmí ovšem narušit kvalitativní úroveň produktu“. Dalším tématem byla další fragmentace nabídky v podobě nových televizních kanálů. Česká televize chce do dvou let vysílat na šesti kanálech. „Radě ČT jsme právě předložili návrh na zřízení specializovaného dětského kanálu. Prioritním je pro nás nadále regionální kanál, který by měl mít své mutace postupně v rámci všech 13 krajů v Česku“, oznámil na konferenci Petr Dvořák. „Ideálním by pro nás bylo provozovat i kanál typu Arte a dokumentární kanál,“ dodal. Na otázku, zda připravují další kanály, odpovídali i další ředitelé, jen Štěpán Wolde z TV Óčko reagoval kladně, vedení Óčka uvažuje o streamovaných kanálech české hudby a hudby 80.let.

Digimedia 2012Digimedia 2012

Nová média potřebují nový obsah, ale i archivy

SmartTV, mobilní a ipadové aplikace nebo HbbTV již přinášejí televizní vysílání k divákům na zcela jiných nosičích, než jakým po léta byla televize. Televize vládne i sociálním sítím, nová média tak ovlivňují vznik nových programových schémat a jejich vnímání. Tím se ve svém vystoupení zabýval ředitel programu České televize Milan Fridrich: „Zkoumáme, jak pracovat s různými diváckými skupinami, nedá se cílit na všechny najednou. Během příštích 2-3 let budeme proměňovat zaměření našich kanálů. ČT1 by měla více mířit na ženy, ČT2 by zase měla opustit svůj občas ještě zpravodajský charakter“. Výkonná ředitelka divize Nová média ČT Pavlína Kvapilová by ráda nabízela služby své divize spojením „2 v 1“. Nový „superteletext“, který vypadá jako luxusní internetové stránky, vyzkoušeli během hokejového mistrovství světa a Kvapilová účastníkům konference předvedla teletext právě začínajícího fotbalového mistrovství Evropy. Další informací, která padla o ČT je, že na zpřístupnění čeká archiv šesti let čistého času vysílání.

Mohlo by vás také zajímat:

Hlas z ARD

Významným zahraničním hostem byl ředitel jedné ze zemských televizí ARD - MDR Mitteldeutscher Rundfunk – Sandro Viroli, který se věnoval tématu „Kompetence regionálním televizím jako základní podmínka pro budoucnost veřejných médií“. Digitalizace médií nabízí možnost, jak získat další diváky veřejnoprávní televize. Technický rozvoj podporuje další možnosti, větší rozsah i zvýšení aktuálnosti regionálního zpravodajství. Budoucnost vysílání si vyžaduje propojení několika médií: televize, on line a rozhlasu. Žurnalisté MDR jsou podle jeho slov vedeni k tomu, aby dodávali obsah svého příspěvku modifikovaný pro TV, on line i rozhlasové vysílání. Redakce zpravodajství se stará i o facebookové stránky, Twitteru využívají k tomu, aby mladé upozornili na televizní a on line program.

Jak myslí divák a spotřebitel digitálního věku?

Televizní program tvoří základ toho, co nejvíce proklikávají uživatelé sociálních sítí. Čemu všemu jsou lidé schopni a ochotni věnovat pozornost? Tím se zabýval Tomáš Jindříšek z agentury DarkSide, kterého zajímá psychologie spotřebitele digitálního věku. Pohled akademické sférv na tuto tématiku poskytl vedoucíh studií Nových médií Filosofické fakulty UK Josef Šlerka. Shrnul, jak probíhá sběr dat
on line médií a jak se zobecňují příklady chování anonymních návštěvníků médií.