Firemní Ježíšek v době utažených kohoutků | E15.cz

Firemní Ježíšek v době utažených kohoutků

Firemní ježíšek v době utažených kohoutků
Firemní ježíšek v době utažených kohoutků
• 

Leoš Kyša

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Večírky v lednu, omezené rozpočty i stále větší tlak na kreativitu, tak vypadají letošní vánoční plány agentur na předvánoční oslavy a klientské večírky.

Pro zaměstnance jsou obvykle příjemným zpestřením, zatímco pro zaměstnavatele znamenají spíš starosti s organizací. Vánoční večírky neodmyslitelně patří k závěru roku a konají se krizi navzdory. Přesto se pod jejím vlivem mění. Rozpočty firem se tenčí, a tak roste tlak na úspory. Za své peníze také firmy chtějí zajímavější služby a požadují večírky s kreativním programem. Zajistit občerstvení a dostatek alkoholu tak už dávno nestačí. Vánoční večírky prostě musí mít něco navíc.

Neformální odměna

Tradice firemních vánočních večírků patří k jedněm z těch nejdelších a současně nejpopulárnějších. „Vánoční společenské akce dávají zaměstnancům i vedení firmy získat jiné zážitky než v obvyklém pracovním prostředí, proto jsou velmi důležité pro budování vzájemných vztahů, které tak získávají i neformální atmosféru,“ vysvětluje Jana Březinová, psycholožka a psychoterapeutka se soukromou praxí na Praze 5. Vedle uvolněnějšího prostředí a neformálních situací mají v sobě vánoční večírky ještě jeden podstatný aspekt, který nemusí být vždy zřejmý. „Možnost odpočinout si od obvyklých povinností a současně zažít slavnostnější okamžiky funguje na mnoho zaměstnanců jako symbolická odměna za jejich práci,“ popisuje Březinová. Pokud je navíc večírek spojen s veřejným poděkováním pracovníkům, případně s dárky či různými bonusy, je to podle psycholožky ještě více motivující.

Jako odměnu za předchozí rok práce vnímá zaměstnanecký večírek jedna z největších českých komunikačních agentur AMI Communications. „Na firemním večírku vyhlašujeme výsledky našich interních,cen za PR‘, kam jednotlivé týmy hlásí své projekty z uplynulého roku,“ popisuje Pavel Novák, Senior Account Director AMI Communications. Rozpočet na letošní večírek se podle něj bude pohybovat v podobné výši jako v předchozích letech s tím, že si vše agentura zajišťuje sama svými lidmi. „Náš rozpočet je takový, aby umožnil realizovat kreativní nápady, ale současně dárky a akce samotné nepůsobily nadmíru okázale,“ dodává.

Zatímco „interní“ firemní večírek plánují v AMI Communications na přelom ledna a února, kdy už její zaměstnanci znovu nabrali síly po hektickém zakončení roku, společenské akce pro klienty připravuje agentura v obvyklých předvánočních termínech. Vlastní příprava dárků ale začíná už v létě. „Dáváme přednost dárkům, které si může obdarovaný sám dotvořit a ocení jejich nápad. Loni jsme byli velmi úspěšní s perníkovým betlémem se sadou ozdobných polev. Každý obdarovaný tak mohl mít zcela originální vánoční dárek,“ dodává Novák.

Večírky až po Vánocích

V posledních letech se u nás stále více objevuje praxe přesouvání vánočních večírků až na poněkud klidnější dny v lednu. Pochvalují si jak samotné firmy, tak agentury, které se specializují na organizaci společenských akcí. „Stále více zaznamenáváme snahu přesunout vánoční večírky do lednových dní, což nám usnadňuje práci vzhledem k omezenému počtu využitelných prosincových večerů. Současně se klientům zvyšuje pravděpodobnost, že právě na jimi organizovanou akci dorazí očekávaný počet předpokládaných hostů,“ říká Renata Kocinová, Account Manager z agentury Axamit, která poskytuje komplexní služby v oblasti event marketingu. Pokud firma neohlásí svůj večírek v dostatečném předstihu a nenabídne dostatečně atraktivní program, snadno se může stát, že její zaměstnanci, partneři i klienti dají přednost jiné akci. Stejně tak může dojít k nechtěnému souběhu akcí, a proto je je leden organizačně snazší a z hlediska účasti vždy jistější.

S přesunem vánočních společenských akcí má zkušenosti také nákladní železniční přepravce AWT se svými dvěma a půl tisíci zaměstnanci. „Hlavní vánoční večírek zhruba pro čtyři sta až pět set lidí plánujeme vzhledem k umístění hlavní části společnosti na Ostravsko. Vánoční večírky na jednotlivých pracovištích po republice budou probíhat v průběhu prosince a ledna v závislosti na rozhodnutí samotných zaměstnanců,“ popisuje Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů. Původním důvodem k přesunutí termínu ale nebyla hektičnost předvánočního období. „Před lety jsme bohužel zažili smrtelný úraz našeho zaměstnance v předvánočním období, a proto jsme se z piety rozhodli společenské akce přesunout na leden. V dalších letech jsme již ponechali lednový termín, a to zejména z organizačních důvodů,“ dodává.

Praxi přesouvání firemních společenských akcí na leden podporuje i psycholožka Jana Březinová. Podle ní znamená lednový termín méně stresu a větší možnost si společenské akce vychutnat bez obav z dalších, zejména rodinných povinností, které na zaměstnance čekají v náročných předvánočních dnech. „Výhodou posunutého termínu je, že se večírku zaměstnanci účastní již odpočinutí po dnech volna a zpravidla také příjemně naladěni, zatímco před Vánoci vlivem stresu mohou být podráždění a účast na společenské akci pro ně může znamenat další stres,“ popisuje.

Promiňte, šetříme

K vánočním večírkům posledních let chtě nechtě také patří slovo krize, která se dotkla i organizování společenských akcí. Zatímco v minulosti byly firmy ochotny investovat prakticky jakékoli částky, dnes je situace jiná. „Letos se bude šetřit. Od roku 2010 jsou každoročně náklady na firemní večírky nižší,“ potvrzuje Pavel Koutský, spolumajitel reklamní agentury Headmade. Podle něj přibývá firem, které si večírky řeší interně. „Společenské akce pro zaměstnance jsou nyní v rukou HR oddělení, a ta si je pořádají sama, aniž by si najímala agentury,“ doplňuje.

Rostoucí tlak na přijatelný rozpočet se může projevit dvěma způsoby. Jednak chtějí firmy za své peníze stále kreativnější řešení, ale zároveň skutečně šetří a snižují náklady, jak jen je to možné. „Novinkou loňského roku bylo, že si na firemním večírku museli lidé platit nápoje, včetně nealkoholických. Je vidět, že se šetří opravdu všude,“ dodává. Podle Renaty Kocinové ale tlak na rozpočet není ničím novým. Klienti vždy chtěli za své peníze dostat maximum a stejně tak rozpočty na firemní akce pro zaměstnance, nebo externí pro zákazníky, patřily mezi ostře sledované v položkové rovině. „S finanční krizí vlastně mám spíše pocit, že roste počet firem, které už nechtějí před vánoci jít se zaměstnanci jen na večeři či na bowling, ale dojdou k závěru, že si,zaslouží‘ nějakou změnu,“ říká. Cítit je také snaha o udržení kontinuity akcí, aby se vybudovala či udržela již vybudovaná tradice, a tak v žádném případě nehrozí, že by firemní vánoční večírky zcela zmizely z kalendáře.

Mění se ale jejich obsah. Přibývá netradičních nápadů a také večírků s tematickými prvky či nejrůznějšími soutěžemi. Cíl je jednoduchý, zapojit hosty do programu a nabídnout jim nějakou další aktivitu vedle obvyklé společenské konverzace a konzumace jídla a nápojů. Takový večírek se pak stává pro hosty atraktivnější a snáze vynikne mezi ostatními obdobnými akcemi.

S agenturou nebo bez: hlavně kreativně

K přípravám vánočních večírků patří také rozhodování, zda akci vyřešit svými vlastními silami nebo dát přednost práci agentury. Rozhodování se týká nejen rozpočtu, ale také obsahu a formy společenských akcí a samozřejmě kapacity samotných pracovníků firmy, pro které mohou znamenat přípravy večírků další nevítanou zátěž. „Interní večírky plánujeme sami. Pokud jde o večírky pro zákazníky, částečně využíváme služeb agentury. Rozhodujícím faktorem je rozpočet a představa vedení společnosti, v jakém rozsahu a podobě bude akce připravena,“ přibližuje praxi Marika Dúbravčíková, Marketing Coordinator ve společnosti SAS Institute. Naproti tomu společnost AWT společenské akce, kterých v souvislosti s Vánocemi probíhá hned několik, v různých regionech a termínech, organizuje čistě interně. „Jsme schopni veškeré vánoční večírky zvládnout vlastními silami ve spolupráci s našimi zaměstnanci a nepotřebujeme služby agentury,“ dodává Jonák.

Hlavním požadavkem na agenturu je podle Koutského i Kocinové originální a kreativní řešení. „Firmy chtějí spíše originální než opulentní večírky,“ je přesvědčený Koutský. Krize paradoxně tak může agenturám nahrát v tom, že jsou schopny přijít s nezvyklým řešením a dívat se na vánoční večírek jinýma očima nezatíženýma firemními zvyklostmi. „S nadsázkou je možno říct, že existují jen požadavky nerealizovatelné v určité kombinaci, ať už s ohledem na roční období, počet osob či jiné specifikum. Naopak neobvyklé požadavky jsou pro agenturu výzvou,“ uzavírá Kocinová.

Autor: Leoš Kyša

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah