Globální investice do reklamy dál porostou

Zenithoptimedia

Zenithoptimedia

Světový reklamní trh roste stále rychleji, podle mediální agentury ZenithOptimedia se v letošním roce mají globální reklamní investice zvýšit téměř o pět procent. O co se v Evropě růst reklamních investic oslabí, o to rychleji poroste v zemích Latinské Ameriky, Asie a Tichomoří. Poroste reklama na sociálních sítích a využívání online videí.

Důvěra v evropskou ekonomiku je v krátkodobém horizontu nižší, a proto agentura ZenithOptimedia předpokládá oproti předchozí predikci zpomalení růstu v západní Evropě na 1,5 % a ve střední a východní Evropě na 6,5 %. Oproti tomu Asie a Tichomoří porostou o 7,4 %, nejsilněji rostoucím regionem bude Latinská Amerika, kde se očekává růst ve výši 9,2 %. Optimisticky vypadá výhled na nejbližší dva roky, kdy by se měly globální reklamní investice zvednout o 8 až 10 %.

Za globálním růstem stojí několik nadnárodních společností, které se rozhodly investovat do budování značky a zvýšení podílu na trhu. Za povšimnutí stojí, že do roku 2014 bude 60 % všech reklamních výdajů pocházet z rozvíjejících se trhů, 33% se na tomto růstu budou podílet jen čtyři země: Brazílie, Rusko, Indie a Čína.


Internet je dle očekávání nejdynamičtěji se rozvíjejícím reklamním médiem. Do roku 2014 by měla internetová reklama tvořit celosvětově 22,1 %, na šesti nejrozvinutějších trzích (Kanada, Čína, Norsko, Jižní Korea, Švédsko a UK) dokonce překročí 30% hranici. Stále využívanější budou nové formáty, mezi které patří reklama na sociálních sítích a on-line videa (předpokládá se až 21% nárůst zobrazení), až 15% roční růst se dá předpokládat také u placeného vyhledávání.