H1.cz navrhne online strategii pro Preciosu

Preciosa

Preciosa Zdroj: archiv

Internetová agentura H1.cz zvítězila ve výběrovém řízení společnosti Preciosa Crystal Components. Navrhne celkovou komunikační strategii společnosti v online prostředí.

Klíčovou součástí spolupráce H1.cz a Preciosy bude i návrh zcela nové webové prezentace, jejíž spuštění je plánované Nový rok 2016.

„Během výběrového řízení jsme ocenili přístup H1.cz, který přesahuje běžný rámec. Agentura si vybrala jeden z našich zákaznických segmentů, u kterého provedla dotazování, a představila detailní návrh myšlenkové stavby webu i dalších online aktivit s přímou vazbou na naši firmu a zákazníky,“ říká Ivana Koutová, manažerka propagace Preciosa Crystal Components.

Strategie online komunikace společnosti Preciosa Crystal Components vzniká od samého počátku v souladu s přístupem „See Think Do Care“. Velký důraz proto klade H1.cz na výzkumnou část projektu. Znalost cílových skupin reprezentovaných tzv. personami a rozkrytí rozhodovacích fází jejich nákupního chování je v tomto frameworku klíčové. Na výzkum pak naváže návrh vhodných sdělení a komunikačních kanálů, které budou přetaveny až do akčního plánu pro online komunikaci společnosti.

Samotná webová prezentace bude odrážet staletou historii a prověřenou kvalitu výrobků společnosti, ale také jejich nadčasovost i spolupráci se současnými designéry. Preciosa Crystal Components se zaměřuje z 99 procent na zahraniční trhy, zejména na Asii, Blízký východ a Brazílii. Web se stane důležitým akvizičním kanálem pro B2B segment napříč všemi klíčovými regiony.