Investice automobilek do reklamy jsou nejstabilnější

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Motoristický sektor patří odjakživa k nejprotežovanějším odvětvím, se kterými se v reklamě můžeme setkat. Co do objemu reklamních investic bylo za poslední tři roky proinvestováno více prostředků jen do potravin a kosmetiky, konkrétně činily reklamní výdaje do motorismu přes 13,5 miliardy korun, přičemž v každém z předchozích tří let se tržby pohybovaly okolo 4,5 miliardy korun.

Oproti ostatním sektorům je motorismus co do pohybu výdajů stabilnější. Zatímco potraviny i kosmetika vykazují od roku 2009 pozvolný pokles vždy v rozmezí 4-10 %, motorismus v roce 2010 vzrostl o téměř čtyři procenta a v roce 2011 poklesl jen o 1,4 %. Obdobný postup platí i pro konkrétní segment osobních automobilů, který je pomyslnou výkladní skříní celého sektoru a tvoří více než signifikantní část tohoto odvětví. Při srovnání jednotlivých segmentů napříč celým trhem osobní automobily zaujímají zcela jasné prvenství. V posledních třech letech je od supermarketů, které jsou na pomyslné druhé příčce, dělí skoro 3,5 miliardy korun, což je rozdíl necelých 43 %.

Čtěte také: Lze posilovat věrnost zákazníků na automobilovém trhu v ČR? Ano, lze!


Kde investice rostly

Zaměřme se nyní na tři hlavní segmenty motorismu, kterými jsou kromě osobních automobilů SUV či terénní vozy a dodávkové a užitkové automobily (tedy např. pick-upy a všechny užitkové vozy o hmotnosti do 3,5 tuny). Do analýzy tedy nebyly zařazeny kampaně výrobců ani dealerů. I přes mírnou paniku na přelomu let 2008 a 2009 můžeme v reklamních investicích do těchto segmentů vysledovat rostoucí trend. Zatímco internetová reklama po stagnaci v loňském roce vzrostla o 17 %, rozhlasová reklama klesla o více než čtvrtinu. Po loňském nárůstu o necelých 47 % oproti roku 2010 však v dlouhodobém trendu stále vykazuje růst. Tisk následuje s podobným trendem, i když v menších výkyvech. Televizní reklama si pak oproti ostatním mediatypům drží po celou dobu stabilní růst 7,5 procenta.

Osobní vozy na trhu vedou

V rozdělení po jednotlivých segmentech můžeme dále jasně vidět, že segment osobních automobilů co do inzerce jasně vede před dodávkovými automobily a terénními/ /SUV vozy. Osobní automobily zabírají zhruba 85procentní podíl, a to průběžně v celém sledovaném období. U všech tří segmentů lze opět pozorovat prudší nárůst investic v roce 2010 a posléze v roce 2011 je růst nižší. Z toho lze vyvodit závěr, že po útlumu způsobeném panikou investorů na základě globální recese odstartované americkou hypoteční krizí před třemi, potažmo čtyřmi lety se trh v průběhu roku 2010 obrazně řečeno postavil zpět na nohy a vše nasvědčuje tomu, že nyní budeme opět svědky pozvolného růstu, jako tomu bylo před krizí.

Ze značek se v uplynulých třech letech stala nejvíce propagovanou Kia Cee’d, následována Hyundai i30 a reklamou produktové řady Škoda. Pomyslnou bramborovou pozici pak zaujala Hyundai i20. V prvním kvartálu letošního roku zaujala první příčku značka Hyundai i30, po ní se nejvíce investovalo do propagace produktové řady vozidel Škoda a poté do vozu Kia Rio. Pozitivním signálem by měla být i postupná konsolidace samotných výrobců automobilů, z nichž se mnozí jako například General Motors ve Spojených státech nebo Opel v Německu ještě v nedávné době pohybovali na pokraji bankrotu. Z toho vyplývá, že automobilky budou nuceny vložit na propagaci spíše více prostředků. Na druhou stranu lze předpokládat, že na reklamní a mediální agentury bude vyvíjen ještě větší tlak na efektivitu a přesné zacílení reklamy.

Dalším příznivým ukazatelem by také mohla být květnová zpráva Svazu dovozců automobilů, podle které v České republice v období leden až duben 2012 meziročně vzrostly prodeje nových osobních automobilů o 6,13 procenta, přičemž jen v dubnu činil nárůst 13,5 procenta. V této statistice nebyly rozlišeny klasické osobní vozy od terénních. Oproti loňskému období prvních čtyř měsíců se tak prodalo zhruba o 3500 vozů více. Lehké užitkové vozy sice klesly o 0,2 procenta (v dubnu dokonce o 15,9 procenta), ale jak už bylo řečeno výše, tyto tvoří pouze zlomek z celkového prodeje, jak v reálu, tak co do reklamních investic. I tato zpráva by tedy měla zadavatelům a agenturám sloužit jako dobré znamení pro celý zbytek roku.

Přehled reklamních výdajů v segmentu osobních, terénních a užitkových vozidel 2009–2011 Přehled reklamních výdajů v segmentu osobních, terénních a užitkových vozidel 2009–2011 | Strategie

TOP 20 značek 2009–2011 TOP 20 značek 2009–2011 | Strategie

Autor pracuje ve společnosti Kantar Media Intelligence