Jak se změnilo vysílání České televize? - výzkum STEM/MARK

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock.com

Do našeho pravidelného okénka jsme tentokrát zařadili otázku na aktuální téma. Zeptali jsme se respondentů, jak se z jejich pohledu změnilo vysílání České televize po příchodu Petra Dvořáka do funkce ředitele.

Přestože jsou změny ve vysílání v současné době hojně diskutované, zdá se, jako by lidé změnu zatím nijak významně nepocítili. Pokud případně ano, nijak citelně se podle nich neodrazila na snížení či zvýšení vnímané kvality vysílání. Podle 58 % oslovených zůstalo vysílání ČT na stejné úrovni. U respondentů jsme nezjišťovali divácké preference, výsledek tedy odráží obecný názor bez ohledu na sledování jednotlivých televizních stanic. Střední odpověď tak pravděpodobně vybírali i ti, kteří se o změny ve vysílacím schématu ČT nezajímají.

Více než čtvrtina dotázaných vnímá novinky ve vysílání pozitivně. Pouze 12 % respondentů si pak myslí, že nově zavedené úpravy ve vysílání vedly k jeho zhoršení. O něco častěji pak tento názor sdílejí vysokoškoláci. Pohlaví ani věk respondentů nevykázaly žádné statisticky významné rozdíly v odpovědích.

58 respondentů se domnívá, že se vysílání České televize po příchodu Petra Dvořáka nezměnilo. Čtvrtina vidí jeho změny pozitivně a pouze pro 12 procent se zhoršilo.

O marketingových plánech ČT si přečtete v rozhovoru s Tomášem Studeníkem.

Jak se z vašeho pohledu změnilo vysílání ČT po příchodu Petra Dvořáka do funkce jejího ředitele? Jak se z vašeho pohledu změnilo vysílání ČT po příchodu Petra Dvořáka do funkce jejího ředitele?

Výzkum byl proveden na online panelu prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 502 respondentů. Za pomoci kvótního a náhodného výběru respondentů podle pohlaví, vzdělání, věku a regionu reprezentuje výsledný soubor internetovou populaci ve věku 15-59 let. Zdroj: STEM/MARK, Strategie, květen 2012

Autorka pracuje ve společnosti STEM/MARK