Ján Grulyó: Zákazníci si adrenalinem čistí hlavu

Ján Grulyó,

Ján Grulyó, Zdroj: archiv autora

Společnost K2 SAS se zaměřuje na speciální formy teambuildingů pro firmy. Jaké jsou hlavní prvky ve vnímání adrenalinu v rámci těchto akcí, prozradil jednatel a hlavní instruktor společnosti K2 SAS Ján Grulyó.

Proč by měl zaměstnavatel volit takovou formu před klasickým formátem?

Domnívám se, že je to dobou. Jednak negativa v souvislosti s krizí a celkové zrychlení komunikace na všech úrovních. Tím myslím: zákazník (trh) versus firma, uvnitř firmy pak vedení firmy versus podřízené složky. Obojí vyžaduje plně profesionální přístup, zvýšené nároky na konstruktivní a efektivní řízení a jednání s vysokou mírou stresové odolnosti. Proto standardní teambuildingové programy již neplní charakter „teambuildingu“, ale spíše firemních akcí - eventů.

Čtěte také: Pivovary zbrojí na letní sezonu festivalů


Není to pro „lidi z kanceláří“ moc velké sousto - šplhat po skalách nebo slaňovat, střílet?

Náročnost programu je přímo závislá na požadavcích klienta a jeho cílech, které má teambuildingový program zprostředkovat. Při každé vysoce náročné aktivitě je přípravná fáze, kdy klienta připravíme technicky i psychicky na zvládnutí extrémnějších aktivit. Příprava je důležitá i z hlediska toho, aby si klient danou aktivitu dovedl vychutnat. Vzhledem ke stoprocentnímu jištění je vše zvladatelné.

O jaké typy, sporty, akce je mezi klienty největší zájem a proč?

Největší zájem mají klienti o dynamické prvky, kdy někdy zásadním způsobem překonávají pocit strachu. Jedná se zejména o skoky do houpačky, skoky do průvěsu, skok a následný sjezd s vysokým převýšením, slaňování různými způsoby (klasicky, hlavou dolů, „na bojovníka“- běh po vertikále). Dále mají klienti zájem o střelbu. Při této se nejedná o klasickou mířenou střelbu, ale o dynamickou střelbu na skupinu různých terčů (papírových i kovových). Jsou zde i takzvané neterče, které se nesmí zasáhnout. Každý střelec pak řeší různé zadání, situaci. Všechny aktivity mají jedno společné: po splnění disciplíny mají klienti osvobozující a uvolňující pocit. Jsou zbaveni nahromaděného pracovního stresu. A to nejpodstatnější je, že si právě posunuli svoji vnitřní laťku o několik stupínků výš…

V nabídce máte speciální teambuildingové formy. O co jde?

Řízení a vedení firmy, ale i interní plnění zadaných úkolů má hodně společných atributů jako vedení vojska. Jsou zde věci jako průzkum trhu/terénu, vyhodnocení konkurence/ protivníka, příprava podnikatelského záměru/bojového plánu, sestava pracovního kolektivu/bojového týmu. Mohl bych takto pokračovat dál. Použijeme-li stejnou terminologii, úspěch speciálních jednotek spočívá ve výběru jednotlivců do týmu a v jejich přípravě a výcviku. Následně v jejich stoprocentním odhodlání, profesionalitě, schopnosti efektivně splnit zadaný úkol. Proto jsou naše školicí metody doplněné o řadu nestandardních disciplín, které podpoří a umocní prožitek z akce. Jsme přesvědčení, že jdeme tou správnou cestou, což dokazuje i fakt, že klienti jsou s našimi službami spokojeni a vrací se k nám.

Jan Grulyó

Dvanáct let pracoval u ozbrojených složek, šest let u Operační skupiny PJ PČR. Byl instruktorem bojové přípravy, střelby, sebeobrany a taktiky. Od roku 1991 se věnuje bojovým uměním, později přidal horolezectví a extrémní lanové aktivity. Od roku 2007 je jednatelem a hlavním instruktorem společnosti K2 SAS.