Když je před Vánoci vyprodáno... | E15.cz

Když je před Vánoci vyprodáno...

internet, počítače, IT
internet, počítače, IT
• 

Daniel Nohel, obchodní manažer českého Googlu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Marketéři dobře vědí, že pokud jim “ujede vlak” a mediální prostor pro vánoční kampaně nenakoupí měsíce předem, tak mohou na tzv. “atraktivní” pozice v tradičních médiích i na internetu, zapomenout. Vánoce jsou vrcholem sezóny, takže oblíbené a výkonné pozice, nakupované rezervačním systémem, jsou brzy obsazeny.

Podívejme se teď konkrétně na internet a vycházejme z běžného přístupu k nákupu médií, kdy se kampaně plánují na konkrétní umístění na webu (např. domovská stránka portálu nebo konkrétní sekce zpravodajského webu atd.). Weby mají samozřejmě omezenou kapacitu reklamních prostor a dochází k převaze poptávky nad nabídkou. Inzerenti, kteří nestihli nakoupit tento typ médií, se pak musí spokojit s pozicemi, které jsou výkonem, návštěvností, počtem impresí, atd. slabší, než s čím by byli spokojeni.

Dalo by se říct, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ale možná stačí změnit přístup a chytře využít stávající možnosti, které internet nabízí. Začněme, jak jinak, od cíle, který se nemění: chceme zasáhnout toho správného uživatele. Ano, ti navštěvují velké portály a známé servery, ale také desítky menších oborových a specializovaných webů, kam už se nevyplatí inzerentovi vynakládat úsilí na zasažení uživatele tradičním způsobem. Těchto webů jsou ale tisíce, a pokud by se demografie a zájmy návštěvníků některých z nich shodovaly s požadovanými charakteristikami cílové skupiny inzerenta, bylo by to ideálně “hodně muziky za málo peněz”. A jestli něco takového existuje i na českém trhu? Říká se tomu Zájmově orientovaná reklama (Interest based advertising) a umožňuje oslovení uživatelů podle jejich demografické charakteristiky a zájmů na webech reklamní sítě.

Reklamní síť zahrnuje tisíce webových stránek jak českých, tak zahraničních, a v Česku dosahuje až 87% zásahu online populace. Kategorie zájmů se uživatelům přiřazují podle toho, jaké stránky nejčastěji navštěvují. Navíc si je sami uživatelé mohou upravit nebo doplnit. Tyto vzorce chování umožňují vymodelovat profil uživatelů. Inzerent pak může v rámci cílení kampaně vybírat z více než tisíce zájmů a velmi efektivně specifikovat, koho má reklama zasáhnout. Zcela se tedy mění přístup. Necílíte na webové stránky, ale na konkrétní uživatele, které máte zájem kampaní oslovit, a to bez ohledu na to, na jaké webové stránce se nachází. Součástí Zájmově orientované reklamy je i tzv. Remarketing, kdy mohou zadavatelé oslovit ty uživatele, kteří už jejich webovou stránku navštívili nebo u nich už někdy nakoupili.

A co je výsledkem takové kampaně? Už si hlavně nemusíte dělat starosti, že “atraktivní pozice” jsou vyprodány (a to v průběhu celého roku, nejenom před Vánoci). Ale co je důležitější? Tím, že zasáhnete přesněji na levnějších webech, dostanete se na nízkou cenu za impresi, docílíte lepšího výkonu kampaně a máte téměř neomezenou kapacitu mediálního prostoru. A v případě nutnosti navýšení výkonu kampaně můžete flexibilně reagovat. „Cílení na zájmy jsme využili v kampani na podporu Vodafone Centra chytrých telefonů, konkrétně u pěti modelů mobilů. Vzhledem k vyšší relevanci reklamního sdělení v rámci tohoto cílení nám to přineslo přibližně o 10 % vyšší počet návštěv a zhruba o 20 % nižší cenu za proklik,“ Eva Štípková, Senior Manager Interactive and Direct Marketing, Vodafone Czech Republic.

„Jako hlavní přínos zájmového cílení vidíme jeho možnost zasáhnout cílovou skupinu přesně tam, kde ráda aktivně tráví svůj internetový čas,“ říká Anna Jindrová, Head of Search and SEO z mediální agentury MEC a dodává: „Účinně eliminujeme zásah mimo cílovou skupinu a v rámci reklamní sítě jsme tak zvýšili výkon kampaní z pohledu relevance, zásahu i cenové efektivity, a to při nulových dodatečných nákladech na cílení.“ „Chtěli jsme zvýšit a rozšířit výkon našich online kampaní, abychom se mohli dostat k uživatelům, které by naše služby mohly zajímat. Těm pak rádi poskytneme ten nejlepší servis. V rámci kampaně se výrazně snížila cena za konverzi a dokázali jsme oslovit uživatele, kteří o nás předtím nevěděli,“ dodává Jakub Sobotka, SEO/SEM specialista ze Student Agency.

Autor: Daniel Nohel, obchodní manažer českého Googlu

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah