Manuál k určování zdravotních tvrzení | E15.cz

Manuál k určování zdravotních tvrzení

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Filip Winter, právník se zaměřením na reklamu a média

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Agenda povolených zdravotních tvrzení se již posouvá ze vzdálené teorie do každodenní praxe. Proto mohu představit jakýsi praktický manuál k určování zdravotních tvrzení.

Manuál vychází ze situace velmi obvyklé: klient žádá uvést v reklamě potraviny určité tvrzení, které se zjevně týká zdraví, a zodpovědná agentura váhá, neboť jde i o její zodpovědnost. Agentura pak může sama postupovat při orientačním právním „zařazení“ navrženého tvrzení v následujících krocích.

Základní otázka: Je produkt, kterého se tvrzení týká, skutečně potravinou? Je komunikace, v níž má být tvrzení použito, skutečně reklamou či obalem?

Pokud je odpověď na obě otázky „ano“, je namístě pokračovat a určit zdravotní tvrzení. Pokud je odpověď byť na jedinou otázku „ne“, nemá smysl pokračovat, regulace zdravotních tvrzení o potravinách zde neplatí.

Připomínám jen, že základem celé právní úpravy je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.

Zakázané mléko

Prvým krokem je identifikace zdravotního tvrzení, které je bez dalšího zkoumání vždy zakázané. Taková jsou zdravotní tvrzení naznačující, že potravina léčí nemoc (léčení zůstává vyhrazeno jen lékům); negativní, tj. že nekonzumování ohrožuje zdraví; týkající se míry či množství úbytku hmotnosti; týkající se alkoholu (nad 1,2 %); s doporučením odborníků či neautorizovaných sdružení; nepravdivá, dvojsmyslná, klamavá; vyvolávající pochyby o jiných potravinách či strach; nabádající k nadměrné konzumaci potraviny; naznačující, že vyvážená a různorodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin; odkazující na změny tělesných funkcí; vzbuzující strach. Tato tvrzení není a nebude možné vůbec používat, a je třeba je proto rovnou odmítnout.

Nejde-li o zakázané tvrzení, lze v druhém kroku identifikovat zdravotní tvrzení, které je „hard“, neboli dle čl. 14. Taková jsou zdravotní tvrzení o snížení rizika nemoci a zdravotní tvrzení týkající se dětí. Tato tvrzení jsou povolena pouze tehdy, pokud jsou uvedena na schváleném centrálním (ale postupně vycházejícím) evropském seznamu. Seznam povolených tvrzení vzniká na základě žádostí firem a velmi pomalu po jednotlivých tvrzeních. Dokud tvrzení nevyjde, nesmí být užito.

Příklady již povolených tvrzení, vázaných ovšem na další podmínky: „Vápník je potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí“ či třeba „Bylo zjištěno, že žvýkačka oslazená 100% xylitolem snižuje množství zubního plaku. Velké množství zubního plaku představuje rizikový faktor při tvorbě zubního kazu u dětí.“ Příklady již zakázaných tvrzení: „Mléčné výrobky (mléko a sýry) podporují zdravý chrup u dětí.“ A „Pravidelná konzumace vody ve značném množství může snížit riziko vzniku dehydratace a souvisejícího poklesu výkonnosti“.

Dejte doktorovi volno, pokud...

V dalším kroku lze identifikovat zdravotní tvrzení, které je „light“, neboli dle čl. 13/1/a. Taková jsou zdravotní tvrzení, poukazující na význam pro růst, vývoj a fyziologické funkce organismu. Jsou povolena, pokud jsou uvedena na schváleném centrálním velkém evropském seznamu. První část seznamu vyšla v květnu 2012.

Dokud vaše tvrzení není schváleno či zakázáno, lze jej používat, ale stejně musí splňovat obecné podmínky, nesmí léčit a nesmí uvádět prevenci nemocí. Důležité je, že závazně platí jen seznamy EU (nikoli podkladový seznam MZ, nikoli zprávy EFSA, nikoli vyjádření MZ k etiketě, které zadavatelé rádi vydávají za schválení). Příklady již povolených tvrzení, vázaných ovšem na další podmínky: „Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu zubů.“ „Voda přispívá k udržení normální regulace tělesné teploty.“ „Žvýkačky bez cukru přispívají k zachování mineralizace zubů.“

Filip Winter Autor: archiv

A konečně, posledním typem zdravotního tvrzení je tvrzení „nespecifické“. Taková jsou zdravotní tvrzení bez věcného obsahu, typu „pro vaše zdraví“, „dejte svému doktorovi volno“, „zdraví, které chutná“ apod. Tato tvrzení jsou povolena, pokud je současně uvedeno nějaké schválené zdravotní tvrzení.

K výrobku román

Zbývá připomenout, že definice zdravotního tvrzení je velmi široká. „Zdravotním tvrzením“ se totiž rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím. Vždy je třeba počítat s tím, že „zařazování“ zdravotních tvrzení je velmi subjektivní.

Nezapomeňte také, že při použití zdravotních tvrzení musí být uveden na obalu (a pokud tam není, pak i v reklamě) další povinný text, zahrnující sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu, množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku, případné sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny, a vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví.

U tvrzení dle článku 14 pak musí být navíc uveden údaj uvádějící, že se na vzniku onemocnění, na které tvrzení odkazuje, podílí více rizikových faktorů a že úprava jednoho z těchto rizikových faktorů může nebo nemusí mít příznivý účinek.

Autor: Filip Winter, právník se zaměřením na reklamu a média

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah