Marketérem roku 2012 je Jančura

Marketér roku 2012

Marketér roku 2012

Hlavní cenu Marketér roku 2012 získal za úspěšnou realizaci významných projektů zaměřených na zvýšení hodnoty pro zákazníka Radim Jančura ze Student Agency. K dalším oceněným patří například Zdeněk Sobota z M.I.P. Group, Miloslav Cváček zastupující ISMM Project & Training a Jana Drexlerová z Mamma Help Centrum. Soutěž organizuje Česká marketingová společnost.

Zdeněk Sobota dostal Zlatého delfína za dlouhodobou komplexní realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví. Modrého delfína získal Miloslav Cváček za úspěšnou realizaci komplexní marketingové strategie při založení a rozvoji firmy. Růžový delfín byl udělen Janě Drexlerové za významný podíl na realizaci úspěšného projektu Zelený pruh (mamografické screeningové centrum).

Další ocenění:

Jiří Berger – Olma Olomouc - za úspěšnou marketingovou strategii uvedení nových produktů na trh

Ján Chorvát – vydavatelství Czech Business Media - za významný příspěvek k rozvoji a popularizaci marketingových informací

Miloslava Nováková – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - za systémové uplatňování marketingových principů v oblasti řízení státní správy

Pavel Pastorek – Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo - za úspěšné budování konkurenční schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu

Jakub Petřina – Air Bank - za úspěšnou realizaci marketingového konceptu v oblasti bankovnictví

Miluše Viklická – Divadlo Viola - za efektivní a netradiční využití marketingu v oblasti kultury

Libor Witassek – DC VISION - za inovativní přístupy v oblasti marketingového poradenství

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa:

POPAI – národní kancelář POPAI CENTRAL EUROPE - za rozvoj profesní asociace a budování značky POPAI