Martin Jirmann: Zvyšte výnosy pomocí CRM | E15.cz

Martin Jirmann: Zvyšte výnosy pomocí CRM

Martin Jirmann: Trendem je dostupnost informací přes internet.
Martin Jirmann: Trendem je dostupnost informací přes internet.
• 
ZDROJ: Jiri Cerny

Pavel Pichl

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Uvažovat o CRM by měl ten, kdo chce zautomatizovat doposud ručně prováděné úkony nebo sjednotit elektronickou správu obchodních procesů. Investice do informačního systému by se měla podnikateli vždy vrátit, říká generální ředitel ABRA Software Martin Jirmann.

Velká část především silnějších firem řeší CRM sofistikovaně za použití různých programů a aplikací. Proč by se k využití těchto aplikací měli rozhodnout ti, co pracují jen s excelovou tabulkou?

CRM je konkurenční výhodou pro všechny, kteří chtějí své podnikání rozvíjet a pracovat s klienty. Jeho využití vychází z potřeb co nejlépe poznat klienta a predikovat chování celého trhu, resp. tržního segmentu. ABRA má CRM integrované přímo v informačním systému, maximálně tak využívá datovou provázanost s ostatními moduly a funkcemi systému. ABRA navíc v rámci CRM nabízí specifické funkce pro různá podnikatelská odvětví formou tzv. oborových řešení.

Pro jaký typ firem je využití CRM zásadní a kde je již zbytečné vzhledem k poměru cena/výkon?

CRM je využitelné ve všech podnikatelských oborech a typech firem. Největší přínos bude pravděpodobně u obchodních firem a firem nabízejících služby. Zvýšení výnosů se při správném využití CRM dá očekávat u všech firem, které mají dobrý produkt a dokážou využít kupního potenciálu trhu. U integrovaného CRM jako toho našeho je to především díky maximální podpoře prodejních procesů, například pomocí obchodní metodiky Solution Selling.

Je pro firmy výhodnější pořizovat komplexní službu než ji po částech outsourcovat jinde?

Základní výhodou je, že nemusíte řešit leckdy bolestivou systémovou integraci, na všechno máte jednoduše jednoho dodavatele. Propojení CRM s ostatními moduly informačního systému přináší především urychlení práce v navazujících pracovních procesech. CRM je jednoznačně jedním z hlavních modulů. Je úzce propojen s adresářem firem a osob; krom standardní výbavy obsahuje speciální funkce pro maximálně efektivní vedení obchodního případu, dále možnost segmentace klientů podle různých parametrů a na to navazující agendu Kampaně, jejímž prostřednictvím uživatel vytváří a realizuje marketingové nabídky a rozsáhlé kampaně. Samostatnou agendou v rámci CRM je také Call centrum, které automaticky eviduje každý hovor a jeho klíčové parametry, včetně délky jeho trvání. Umožňuje automatickou identifikaci volajícího, zobrazuje k němu klíčové informace z různých částí systému; je přímo napojené na telefonní ústřednu.

Společnost ABRA je na českém trhu dvacet let. Je patrný vývoj ve využívání softwarových řešení ve srovnání s předchozími lety?

Na počátku devadesátých let byl informační systém spíše podpůrným nástrojem pro hladké a systematické vedení firemních evidencí. V současnosti je kvalitní IS především konkurenční výhodou na poli obchodu. Pomáhá automatizovat pracovní procesy, evidovat obchodní případy, poskytuje kvalitní a rychle zpracované podklady pro řízení a rozhodování. Trendem je zvyšování dostupnosti informací přes internet. Zároveň je tlak na perfektní organizaci dat uvnitř systému a na rychlé poskytování jen takových informací, které dokáže uživatel zpracovat.

Autor: Pavel Pichl

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah