McCann Erickson pro Sunar

Sunar a jeho nová kampaň

Sunar a jeho nová kampaň

Společnost Hero oznámila vítěze výběrového řízení na reklamní agenturu pro značku Sunar. Vítězem tendru, který probíhal na konci roku 2011, se stala agentura McCann Erickson Prague.

Agentura v současné době pracuje na nové komunikační strategii pro značky Sunar, Sunarka a Sunárek, která by měla volně navazovat na předchozí kampaň „Vyrostli jsme na Sunaru“. Již tento měsíc Sunar začíná komunikovat v tištěných médiích novým vizuálním stylem, na jehož vývoji McCann Erickson spolu s marketingovým oddělením značky Sunar spolupracoval.

SunarSunar