Mediální cesta do hlubin dětské duše | E15.cz

Mediální cesta do hlubin dětské duše

Jana Kuncová: Vyšší mediální vybavenost domácnosti děti PŘIROZENĚ vede ke konzumaci médií
Jana Kuncová: Vyšší mediální vybavenost domácnosti děti PŘIROZENĚ vede ke konzumaci médií
• 

Jana Kuncová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Média ovlivňují nejen názory dětí, ale i jejich chování, a proto by měla být snaha porozumět roli médií v dětském světě stěžejní pro všechny strany, kterým leží zdravý vývoj dětí na srdci.

Výzkum životního stylu dětí (LifeStyle Survey - LSS Děti), který pro Asociaci televizních organizací (ATO) realizuje společnost Mediaresearch již od roku 2008, přináší vedle klasických lifestylových charakteristik i řadu zajímavých informací právě z oblasti mediálního chování českých dětí, na které se v tomto článku zaměříme. Z výsledků výzkumu LSS Děti, kterého se v roce 2011 zúčastnilo 730 dětí ve věku 4-14 let, vyplývá, že české děti věnují médiím v průměru tři a půl hodiny denně. Téměř polovinu z tohoto času stráví před televizními obrazovkami - sledování televize je také ve výčtu 28 volnočasových činností, na které se dětí ptáme, činností nejčastější -televize je pro 89 % dotázaných dětí každodenní náplní jejich volného času.

Dvě pětiny českých dětí také denně (nebo téměř denně) surfují na internetu a dalších 30 % dětí je na internetu alespoň jednou týdně. Pokud k tomu přičteme ještě sledování DVD, hraní elektronických her (online, offline nebo na herních konzolích), navíc ještě poslech hudby, rádia nebo mluveného slova, sem tam nějakou knížku a k tomu si přihodíme pár těch vymožeností moderní doby, jako jsou teď třeba smartphony a iPady, získáme určitou představu o současném životním stylu dětí. Dnešní děti toho prostě zvládají hodně. Ale samozřejmě - jak zachycuje i výzkum LSS Děti - přes veškerou nabídku moderních informačních a komunikačních technologií a možností zábavy tráví děti čas i se svými rodiči, s kamarády nebo si prostě doma či venku hrají… naštěstí.

Média plní volný čas dětí

Nebude zřejmě překvapením, že kluci jsou na internetu častěji než děvčata (v průměru o 37 dní v roce) a že častěji hrají elektronické hry (o 50 dní v roce). Tušili jste ale, že dívky častěji než chlapci čtou knížky (o 25 dní v roce), malují (o 34 dní), poslouchají hudbu (o 30 dní), poslouchají rádio (o 18 dní častěji), hrají na hudební nástroj (v průměru téměř dvakrát častěji než chlapci), ale také o 8 dní v roce častěji používají počítač spíše ke studijním účelům či aktivitám jiným, než jsou hry a sledování DVD? Teď už to díky našemu výzkumu víte - a také to, že dívky ve věku 4-14 let nakupují o 9 dní v roce častěji než chlapci ve stejném věku. Výrazné rozdíly v tom, jak děti tráví volný čas, vidíme zejména z hlediska jejich věku. S věkem je velice silně korelována činnost „hraní doma“ a čas s mámou a tátou, poslech mluveného slova a tvořivé činnosti jako je malování (čím jsou děti starší, tím méně se těmto činnostem věnují). Frekvence činností na internetu, používání počítače a mobilu, poslech hudby a volný čas s kamarády naopak s vyšším věkem dětí rostou.

Přítomnost sourozence zase pro dítě znamená více možností, kdy si mohou s někým hrát. Naopak čím méně sourozenců dítě má, tím více např. čte komiksy a časopisy, tráví čas na internetu nebo telefonuje. Socioekonomický status rodiny nejvíce ovlivňuje používání moderních technologií a má vliv zejména na využívání internetu. Děti z rodin zařazených do vyšší třídy také více sledují video, DVD, více telefonují a hrají si s mobilním telefonem, poslouchají hudbu, mluvené pohádky a pořady, čtou častěji komiksy a časopisy, ale také knihy. Ostatně vyšší mediální vybavenost domácnosti či přímo dětských pokojíčků děti prostě vede ke konzumaci médií. Děti z vyšší socioekonomické třídy také uvádějí ve větší míře možnost navštěvovat kroužky, sportovat, hrát na hudební nástroje, navštěvovat kina, divadla, výstavy a jejich rodiče je také častěji berou na výlety. Děti z nižší socioekonomické třídy si častěji hrají doma a také tráví více času venku a s kamarády.

Telka je lepší než nákupy

Pamatujete si, co vás nejvíc bavilo, když jste byli ještě malí? Z Výzkumu životního stylu dětí vyplývá, že děti dnes nejvíce baví trávit čas s kamarády, sledovat televizi (která se posouvá každým rokem stále výš v žebříčku zábavných činností), trávit čas na internetu a hrát si venku. Jasný rostoucí trend vykazují počítačové hry, herní konzole a online hry na internetu - hraní her hodnotí jako zábavné dvakrát častěji chlapci než dívky. Dívky zase více baví návštěvy a výlety s rodinou a také čas strávený se svými kamarády (kamarádkami).

Děti z rodin zařazených do vyšší socioekonomické třídy častěji uvádějí jako zábavnou činnost čas s mámou nebo tátou - možná je to proto, že jejich relativně vytíženější rodiče na ně mají méně času. Naopak více dětí z nižší třídy oproti průměru považuje za zábavnější hrát si venku, hrát si doma, sportovat a hrát online hry. Zajímavě se v tomto ohledu vyčlenila skupina dětí bez sourozenců, kteří např. častěji uvádějí sledování televize a internet jako činnosti zábavného dne. Děti z neúplných rodin více než ostatní baví trávit čas s kamarády nebo jezdit na výlety s rodinou. V souhrnu nejnudnější činností v očích dětí jsou nákupy (a schválně si tipněte, jestli více nudí dívky nebo chlapce… ano, správně).

Jak se děti „dívají“ na televizi

Televize je pro dnešní děti hlavním „společníkem“. Co ale vlastně pro děti znamená a jak ji vnímají v porovnání s ostatními médii? Jak vyplývá z Výzkumu životního stylu dětí, televize je pro ně jednoznačně především zdrojem zábavy a je to také médium, od kterého nejčastěji očekávají jistou dávku napětí. Internet děti vnímají jako zdroj aktuálních informací a děti také u internetu oceňují, že jim pomáhá rozšiřovat si znalosti. V tomto ohledu internet již předstihl i knihy, které v jeho konkurenci částečně ztrácejí svou informační hodnotu.

Oblíbenost televizních stanic se s věkem výrazně mění. Nejoblíbenější TV stanicí u dětí je Nova (a to tím více, čím jsou děti starší), následuje Disney Channel a na třetím místě je ČT1, která je však zcela nejoblíbenější stanicí pro malé děti (preferuje ji 26 % dětí ve věku 4-6 let). Podobně vychází také TV Barrandov, kterou uvádí jako nejoblíbenější stanici zhruba pětina dětí ve věku 4-6 let. Prima Cool je naopak svým zaměřením a image bližší starším dětem (je nejoblíbenější stanicí pro 13 % dětí ve věku 13-14 let) a více než dívky ji mají v oblibě chlapci. Ve výčtu nejoblíbenějších TV stanic se objevila i další stanice zaměřená na celodenní vysílání pohádek - Minimax (tuto stanici sledují zejména menší děti). Prima a Óčko naopak nejvíce bodují u dětí ve věku 13-14 let.

Jak už bylo zmíněno, televize znamená pro děti především zábavu. Mezi nejoblíbenější kategorie pořadů patří komedie, děti také velmi rády sledují animované příběhy a pořady o zvířatech a přírodě, přitahuje je ale i dobrodružství a akce.
V době mezi 12. a 13. rokem dochází k výrazné změně dětského vkusu od dětských pořadů, pohádek a animovaných příběhů směrem k dalším televizním žánrům a u dětí ve věku 10-14 let už se také začíná lišit vkus dívek a chlapců, kdy dívky déle inklinují k dětským pořadům a pohádkám, ale začínají také více než chlapci preferovat romantiku, rodinné seriály a hudební pořady.

Chlapce zase více přitahuje dobrodružství, akce, detektivky, sci-fi nebo sportovní pořady. Důležité pro volbu, co sledovat, je v dětské komunitě doporučení kamarádů. Jak vyplývá z výsledků našeho výzkumu, televize je stále jedním z médií, o kterém děti nejčastěji hovoří se svými kamarády. Hannah Montana, Simpsonovi a Šmoulové - to jsou pro děti ty nejoblíbenější televizní postavy nebo chcete-li televizní hrdinové. Na žebříčku popularity se však vysoko drží i postavy typicky české - z těch děti nejčastěji zmiňovaly Krtečka, Pata a Mata, Spejbla a Hurvínka, Večerníčka nebo třeba filmové hrdiny Kukyho a Princeznu ze mlejna.

Čtyřlístek pro děti

Co se týče dětských časopisů, mezi čtveřici nejoblíbenějších se dle výsledků výzkumu řadí ABC, Čtyřlístek, Méďa Pusík a Sluníčko. Zatímco Méďa Pusík a Sluníčko jednoznačně vedou u malých dětí, Čtyřlístek preferují děti ve věku 7-9 let, tedy první stupeň základní školy, a ABC preferují starší děti. Ve věkové kategorii 4-9 let jsou preference u většiny časopisů vzhledem k pohlaví podobné (až na Sluníčko a Mateřídoušku, které si v tomto věku oblíbily více holčičky, a na ABC, které zase více čtou kluci). Ve věkové kategorii 10-14 let se však preference chlapců a dívek liší již výrazně - chlapci v tomto věku jednoznačně preferují ABC (63 % chlapců a pouze 22 % dívek), zatímco dívky čtou častěji Bravo (40 % dívek a pouze 11 % chlapců) a pochopitelně také dívčí časopisy.

Nejoblíbenější TV stanice (v %) Autor:

Oblíbenost dětských časopisů (v %) Autor:

Zábavné versus nudné činnosti Autor:

Autorka pracuje ve společnosti Mediaresearch

Autor: Jana Kuncová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah