Mediální trh připravuje společné měření mediatypů

Měření pomocí eye trackingu v Seznamu.

Měření pomocí eye trackingu v Seznamu. Zdroj: Jan Sedlak

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) iniciovalo diskusi o budoucnosti mediálních měření v České republice. Zástupci mediálního trhu i zadavatelé inzerce řešili koncept jednotného crossmediálního výzkumu.

Setkání, které uspořádal SPIR ve spolupráci s Unií vydavatelů a Asociací televizních organizací, mělo za cíl otevřít debatu o konceptu jednotného crossmediálního výzkumu pokrývajícího chování uživatele napříč mediatypy. Zúčastnili se ho zástupci mediálních asociací, mediálních a výzkumných agentur i významných zadavatelů inzerce.

Záměr tzv. crossmediálního měření vychází z potřeby reagovat na měnící se chování uživatelů a integraci vydavatelských domů. Lidé čím dál častěji konzumují mediální obsah na více platformách (televize, tištěná média, rádia, počítače, tablety, mobilní telefony aj.) a vydavatelé začínají svůj obsah distribuovat pomocí různých mediálních kanálů. Na důležitosti tak nabývají otázky celkového zásahu reklamních sdělení a spolehlivé informace pro plánování komunikace nad více mediatypy.

Ján Simkanič, předseda výkonné rady SPIR, při představování tématu zdůraznil, že budoucí měření by mělo změnit pohled z úrovně jednotlivých mediatypů na úroveň samotných uživatelů (čtenářů, diváků) a snažit se zachytit jejich mediální konzumaci v průběhu dne.

Práce na pět let

Hlavní motivací setkání bylo představit téma širokému plénu reprezentantů mediálního trhu, vyjasnit ve vzájemné diskusi potřeby a zájmy různých zainteresovaných stran včetně zadavatelů inzerce a iniciovat vznik pracovní skupiny pro definování priorit komplexního řešení mediálního výzkumu v budoucnosti.

Crossmediální měření se na různé úrovni detailu a pokročilosti diskutuje i v dalších evropských zemích, v žádné ale zatím nefunguje akceptované a funkční řešení zachycující změny uživatelského chování. Účastníci dnešní debaty odhadovali časový horizont příprav v Česku na zhruba 2–5 let. Pracovní skupina by měla od příštího roku diskutovat o koncepci crossmediálního měření v ČR a připravit obrysy zadání přesahující nebo spojující jednotlivé mediální projekty, které jsou v současnosti oddělené.