Metropol TV podpoří nové programové schéma kampaní

TV Metropol představuje nové logo

TV Metropol představuje nové logo

Metropol TV zahajuje 1. září imagovou kampaní s názvem Praha letí. Kampaň bude spuštěna současně s uvedením nového programového schématu a bude prezentována ve všech mediatypech, především v printu a na internetu.

„Při kreativním konceptu kampaně jsme vycházeli ze základní myšlenky, že Metropol je pražská televize, která je o Praze a je pro Prahu a její obyvatele. Praha je jedinečným místem pro život, je středem dění a rozvíjejícím se centrem kultury. Praha, jednoduše symbolicky vyjádřeno, letí,“ řekl ředitel společnosti MF TV Karel Polcar.

Kampaň byla vytvořena in-house, jejími autory jsou Jiří Haramul a Ludvík Franc. „Jsme televize a každý den pracujeme s pohyblivými obrázky, proto i vizuální pojetí kampaně pracuje s pohybem. On-air část kampaně představuje naše moderátory a jednotlivé pořady. Off-air části kampaně, kde je základem OOH, dominují naši moderátoři vznášející se nad typickými místy metropole. Tato část kampaně se pak prolíná do dalších mediatypů,“ řekl vedoucí marketingu Metropol TV Jiří Haramul.

Nové programové schéma Metropol TV bude představeno v těchto dnech. Vysílání televize převzala letos na jaře společnost MF TV, která je dcerou vydavatelství Mladá fronta.

Metropol TV představuje imagovou podzimní reklamní kampaňMetropol TV představuje imagovou podzimní reklamní kampaň

Metropol TV představuje imagovou podzimní reklamní kampaňMetropol TV představuje imagovou podzimní reklamní kampaň