Monopolizace mediálních analýz nehrozí | E15.cz

Monopolizace mediálních analýz nehrozí

Newton Media
Newton Media
• 
ZDROJ: www.newtonmedia.cz

Miroslav Dočkal

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Říjnová koupě Anopressu IT konkurenční společností Newton Media od švédské skupiny Bisnode vyvolala přirozeně spekulace o vlivu tohoto kroku na trh monitoringu a analýzy médií.

Připomeňme, že monitoring médií je de facto elektronickou výstřižkovou službou s fulltextovým vyhledáváním a automatickým katalogovým tříděním (podle autorů, médií, data a dalších kritérií), založenou na více či méně složitých dotazech na klíčová slova, přičemž následně jsou analytiky vytříděny chybně vybrané příspěvky, případně je celá operace pouze automatická za nižší cenu, pokud se zákazník spokojí s určitým podílem příspěvků navíc.

Mediální analýza rozčlení data z monitoringu podle jednotlivých témat či kauz, dodá k nim vyznění jednotlivých příspěvků (pozitivní, negativní, neutrální či ambivalentní) a vše shrne do stručného uceleného obrazu, popíše trendy v medializaci, porovná je s konkurencí a vyvodí případná doporučení pro hodnoceného zadavatele analýzy. Roli hraje i mediální dopad, který lze měřit váhou média či Media Influence Indexem, zohledňujícím nejen sledovanost média, ale i vyznění příspěvku, rozsah informace, její exkluzivitu, přidanou fotografii či zařazení klíčové informace v titulku příspěvku. V mediální analýze často zaznívají i konkrétní typické citáty z příspěvků. Vše je doplněno grafy.

Rozsáhlejší monitoring

V monitoringu médií má Newton Media po koupi Anopressu na českém trhu zřejmě nejširší záběr: sleduje kolem 900 tištěných zdrojů a třicet TV a rozhlasových stanic tří zemí, jejichž zpravodajské pořady přepisuje. Dále agenturní zpravodajství (ČTK, Reuters), sociální sítě Facebook a Twitter a přes 300 zpravodajských serverů na internetu - a to ještě před koupí Anopressu, který sleduje 800 internetových serverů. Archiv firmy sahá až do roku 1993 a skrze členství v mezinárodní organizaci FIBEP má Newton Media přístup i k 10 000 světovým titulům zejména v západní Evropě a USA. Sesterská společnost Newton Technologies ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvíjí již tři roky program na rozpoznávání hlasu, a protože obdobné snahy vyvíjel i Anopress, lze očekávat pokrok i na tomto poli.

Analýzy pod dvojí hlavičkou

Konkurenční analytické společnosti, ale i PR agentury či další firmy mohou postavit vlastní mediální analýzy nejen na svých datech, ale i na monitoringu zakoupeném právě od Newtonu, neexistují zde žádná omezení. Lze říci, že jednoduché analýzy s desítkami příspěvků není příliš potřeba svěřovat specializované instituci: to se mění s růstem počtu příspěvků a složitostí tématu, případně nároků na komplexnost výstupů.

Tým mediálních analýz Newton Media má dnes jedenáct analytiků vedených Věrou Čarnou, bývalou novinářkou z Hospodářských novin s ekonomickým vzděláním. Spojení nepřineslo zásadní změny v mediálních analýzách, v nichž byl Anopress slabší, ale velké změny se odehrály a dosud odehrávají v softwarových prostředcích a způsobech automatického vyhodnocování příspěvků, v nichž měl naopak silnou pozici. Ze systémů obou firem v současnosti vzniká systém nový a pracuje se rovněž na novém softwaru pro mediální analýzy. Do dvou měsíců by měly být známy první výsledky. I po spojení ale klienti Anopressu dostávají své výstupy pod jeho hlavičkou, pouze nové akvizice analýz již probíhají zcela v režii Newtonu.

Newton Media má pobočky na Slovensku a v Polsku, i v Česku jsou ale některé analýzy odevzdávány v cizojazyčných verzích (zejména v angličtině a němčině). Asi tři čtvrtiny analýz se týkají komerčních firem, zbytek připadá na státní či nestátní organizace. Narůstá i podíl analýz společensky závažných témat, například extremismu nebo migrace. Přibývá denních a týdenních analýz, nejčastější jsou ale stále kvartální a hned po nich měsíční. Novinkou je analýza příležitostí a ohrožení (OT) zadavatele analýzy, která může být kombinována i s nemediálními informacemi z veřejně dostupných zdrojů. Členěna může být na SLEPT (analýzu sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických vlivů), analýzu trhu či odvětví, konkurentů, zákazníků a dodavatelů.

Zdatní sekundanti

Zhruba ve stejné době jako Newton Media (dříve Newton I. T.), tedy v polovině 90. let, vznikla i česká pobočka původně švýcarského projektu Media Tenor (dříve InnoVatio). Dodnes sídlí v Ostravě, styk se zákazníky se ale odehrává především v pražském regionu. Media Tenor na rozdíl od Newtonu nedisponoval zpočátku fulltextovým vyhledáváním a s tištěnými médii pracoval fyzicky. Dodnes se systém zpracování článků liší: všechny články z klíčových sledovaných médií (kterých je něco přes deset) jsou hodnoceny analytiky, kteří je rovněž řadí podle seznamu 700 základních témat.

Každý článek je tak již při svém prvotním zpracování hodnocen podrobněji než v Newtonu, což umožňuje vytvářet rychlé analýzy, na druhé straně je tento systém méně pružný: v Newtonu jsou příspěvky analyticky hodnoceny striktně podle požadavků klientů. Media Tenor analyzuje příspěvky i na úrovni jednotlivých výpovědí v nich a v hodnocení rozlišuje tendenci a kontext: tedy explicitní hodnocení autorem příspěvku a vyznění informace samotné. Výhodou firmy je její místo v mezinárodní síti: kanceláře v Německu, USA, Velké Británii, Švýcarsku, Rusku a JAR pokrývají obdobnou metodikou několik desítek hlavních světových médií.

Za zmínku stojí rovněž společnost Emerite, která se soustřeďuje jen na internetová média a sociální sítě a hodnocení tohoto segmentu, používá systém VOBID a je zřejmě nejpodrobnější na českém trhu (věnuje se mj. vazbám mezi komentátory). Dodejme, že mediální analýza je v ČR vyvíjena rovněž na akademické úrovni - zabývá se jí zejména Irena Carpentier Reifová z FSV UK, editorka a spoluautorka nedávno znovuvydané publikace Analýza obsahu mediálních sdělení.

Autor: Miroslav Dočkal

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah