Novou rektorkou VŠE je Hana Machková | E15.cz

Novou rektorkou VŠE je Hana Machková

Novou rektorkou VŠE je Hana Machková
Hana Machková, nová rektorka VŠE
• 
ZDROJ: VŠE

stu

Novou rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) se stala Hana Machková. Dosavadní prorektorku pro zahraniční vztahy a vedoucí Katedry mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů dnes zvolil Akademický senát VŠE. Machková porazila Josefa Arlta, proděkana Fakulty statistiky a informatiky a Josefa Vebera, děkana Fakulty podnikohospodářské.

Hana Machková chce, aby se jednotlivé fakulty zaměřovaly více na elitní magisterské studijní obory. Cílem by mělo být také zvyšování kvality akademický bakalářských oborů, jejichž absolventi pokračují ve studiu v navazujících magisterských oborech. Na některých fakultách by měly vzniknout také profesně orientované bakalářské obory, včetně distanční či kombinované formy studia, uvedla nová rektora v předvolební prezentaci.

Akademický senát VŠE dokázal zvolit nového rektora až na potřetí. Předchozímu rektorovi Richardu Hindlsovi skončilo funkční období na konci letošního ledna. Od té doby školu dočasně vedla právě Machková.

Rektora volí Akademický senát tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do funkce rektora je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a funkci rektora může stejná osobnost zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, které si sám jmenuje.

Autor: stu
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!