Obsah je král

Windows XP a Internet Explorer

Windows XP a Internet Explorer

Internetový videoportál je platforma s budoucností, která však aktuálně vyžaduje zodpovědný a vyvážený přístup. Hledání receptu pro namíchání správného množství obsahu, jeho kvality, druhu, vše ve vlastní výrobě a navíc s funkčním obchodním modelem, totiž připomíná hledání elixíru mládí.

Co je tedy klíčovým předpokladem pro úspěch projektu, který má šanci uspět v době vysoké dynamiky internetového prostředí i celosvětových změn? Odpověď leží v obsahu a jeho širším využití. Hledání nosných témat je klíčem k dlouhodobému úspěchu. Poutavé zpracování v nejvyšší kvalitě, které pobaví, informuje a přispívá ke společenské vyzrálosti, je uživateli vyhledáváno ve stále větší míře.

Správný positioning

Volba positioningu videoportálu je klíčová pro výběr ingrediencí jejího obsahu. Je vhodné nahrát jedno bulvární video týdně, které vygeneruje přes sto tisíc zobrazení, nebo pět obsahově plnohodnotných videí, která zasáhnou různorodější cílovou skupinu? Který model je životaschopnější a smysluplnější? Který koncept jde za čísla a uvědomuje si svoji důležitou funkci ve společnosti? To je volba každého provozovatele i s následnými důsledky.

Bez širšího pojetí byznysmodelu je český bezbulvární projekt, zdá se, jen velmi těžko životaschopný. Rozšířený přístup nabízí využití obsahu k zobchodování také pro další platformy. Terestrální televize mohou využít část obsahu, který zapadá do jejich dramaturgického konceptu. Výroba některých pořadů však může vyžadovat výrobu upravené verze s odlišnou délkou či zpracováním.

Distribuční cesty

Je důležité si na druhou stranu uvědomit také technologický vývoj a rozmach chytrých televizorů, díky kterým bude vhodně zpracovaný internetový materiál dostupný a žádaný. Nutná kvalita a úroveň zpracování donutí tvůrce i zadavatele zapomenout na to, že se točí video „pouze“ na internet, kde dnes kvalita zpracování v mnoha případech pokulhává.
Obsah je tedy král, avšak bez zázemí uživatelsky přívětivého portálu, špičkové postprodukce, podpory vhodné marketingové komunikace, flexibilní obchodní strategie i troše štěstí je budoucnost lokálních internetových videoportálů nejistá.

Autor je Managing Director ve společnosti Bedna.TV