Ogilvy zajistí pro Ministerstvo zdravotnictví kampaň za 30 milionů

zdravotnictví

zdravotnictví

Agentura Ogilvy zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví na zajištění celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu programů screeningu nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Kampaň odstartuje v březnu a potrvá do poloviny roku 2015. Její předpokládaná hodnota je 30 milionů korun.

V rámci integrované komunikační kampaně pro Ministerstvo zdravotnictví budou využita nejen klasická média jako televize, tisk, rozhlas, OOH, on-line a public relations, ale bude podpořena celorepublikovou osvětovou roadshow, besedami na základních a středních školách či spoluprací s neziskovými organizacemi, které jsou v této oblasti již aktivní. Kampaň bude zároveň silně propojena s předními odborníky z řad lékařů či známými osobnostmi ze společenského života.