Paragrafy v praxi: Kdo má patent na značku | E15.cz

Paragrafy v praxi: Kdo má patent na značku

Reklama na Coca-Colu
Reklama na Coca-Colu
• 
ZDROJ: Repro Strategie

Ivan Rámeš, seniorní advokát v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, pro Strategii

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Laická veřejnost ráda používá termín „patent“ pro cokoli, co souvisí s právní ochranou duševního vlastnictví. Mezi jeho jednotlivými kategoriemi je ale zásadní rozdíl.

Duševním vlastnictvím právo rozumí jednak autorská práva, do kterých spadají všechny výsledky tvůrčí duševní činnosti, jež lze označit za „dílo“ dle autorského zákona, ale také práva průmyslového vlastnictví, kterými rozumíme například ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory a patenty.

Zásadním rozdílem mezi těmito kategoriemi je především to, co je daným právem chráněno, ale také to, že autorskoprávní ochrana nepodléhá žádné registraci, jak je tomu u průmyslových práv – autorskoprávní ochrana vzniká automaticky v momentě, kdy je dílo autorem vytvořeno.

Ochranné známky jsou mnohdy pro obchodní činnost klíčové, neboť je to právě obchodní značka, která je specifická a odlišuje výrobky a služby jednoho podnikatele od druhého. Vlastnictví ochranné známky považuji za nutnost také pro případ, že se potýkáte (nebo tušíte, že se budete potýkat) s padělky vámi prodávaných produktů, což se bohužel dříve nebo později stane každé úspěšné značce.

Marketingové ER

S ohledem na poměrně nízké náklady spojené s registrací ochranné známky lze její podání jen doporučit. Při registraci ochranné známky je třeba počítat s minimální dobou šesti a více měsíců, než dojde k její registraci, a to z důvodu formálního a věcného průzkumu, zda má známka dostatečnou rozlišovací způsobilost, zda není v rozporu s dobrými mravy či neklame veřejnost. Platnost ochranné známky je deset let od podání přihlášky s tím, že zápis lze i opakovaně za poplatek prodlužovat o dalších deset let.

registrovaná ochranná známka Autor: archiv

Je-li logo registrováno jako ochranná známka, má její vlastník výlučné právo k jejímu užívání – nikdo další tedy nesmí bez jeho souhlasu (licenční smlouvy) ochrannou známku užívat.

Registrace ochranné známky skýtá ještě jeden zajímavý marketingový potenciál, který mnoho vlastníků nevyužívá – jedná se o značku®, kterou je vlastník oprávněn využívat ve spojení s ochrannou známkou. Tato značka, jak se mnozí mylně domnívají, není informací o tom, že daný výrobek je „patentován“, ale značí právě to, že použité logo je registrovanou ochrannou známkou s platností na území České republiky. Tato značka by však nikdy neměla být společně s logem užívána dříve, než dojde k registraci ochranné známky, neboť by se mohlo jednat o nekalosoutěžní jednání, které je zákonem zakázáno.

Ivan Rámeš Autor: archiv
Ivan Rámeš, seniorní advokát v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners

Autor: Ivan Rámeš, seniorní advokát v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, pro Strategii

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah