PR agentury láká kreativa

PR pociťuje potřebu vizualizace informací

PR pociťuje potřebu vizualizace informací Zdroj: archiv

Celá řada větších PR agentur si už nevystačí pouze s externími grafiky a kreativci a sází na vlastní tým. Jiní, k nimž patří i průkopník domácího PR Michal Donath, zase tvrdí, že každý se má držet svého kopyta.

Jedna z největších domácích PR agentur, AMI Communications, založila svoji dceru Design Communications už před více než deseti lety. Původní zaměření firmy, která byla orientována hlavně na tvorbu firemních časopisů, návrhy log a webových prezentací, se však mezitím trochu změnilo. Klienti, k nimž v posledních měsících patřila například značka žvýkaček Orbit Bubblemint či průmyslový ArcelorMittal Ostrava, dávají přednost klasickým nadlinkovým reklamním kampaním.

Trend, který směřuje k integrovanějším formám komunikace, potvrzuje také Václav Sochor, PR consultant agentury Bison & Rose: „Doba, kdy stačilo jen vymyslet hezký obrázek nebo napsat dobrou tiskovou zprávu, je už dávno pryč.“ Podle něho vzniká potřeba vlastního grafického studia zejména u chytrých PR agentur, které chtějí získat nové a současně udržet stávající klienty, protože nároky se stále zvyšují. V Bison & Rose funguje pod vedením Marka Čanigy kreativní studio Astronaut, které připravilo například integrovanou vizuální komunikaci pro společnost eD’ system Czech.

Domácí pobočka mezinárodní PR sítě Grayling, která doposud využívala především své londýnské grafické studio, nedávno přijala vlastního grafika. Ukázalo se, že objem této práce roste. Občas se díky tomu dokonce stává, že domácí vizuální nápady využije klient také v dalších zemích světa.

Integrace je trendy

Na vzájemném prolínání nápadů a zkušeností je postaven rovněž podnikatelský úspěch agentury Konektor. „Zázemí kreativců Konektoru v čele s Martinem Charvátem využíváme už řadu let. Vždy jsme to vnímali jako významný benefit. A to nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance, kteří jsou setkáváním s kreativci a dalšími odborníky inspirováni, pomáhá jim to růst a v neposlední řadě tak vznikají kampaně, které je nejvíc baví,“ popisuje situaci Rostislav Starý, partner agentury PR.Konektor a digitální Konektor Social.

Právě provázanost digitálu s klasickými PR aktivitami dnes patří k převažujícím znakům současné PR komunikace. „Nové trendy v marketingové komunikaci, kam patří třeba online a sociální sítě, multimediální rozměry komunikace a integrace více disciplín marketingové komunikace, podporují pomalý, ale stabilní růst tohoto propojení,“ říká Jan Kučmáš, managing director Design Communications. „Rolí PR je integrovat aktivity v online a offline prostředí, spolupráce s grafiky je pro nás rutinou,“ dodává Starý.

Jan KučmášJan KučmášJan Kučmáš z Design Communications se domnívá, že trendem je integrace více disciplín marketingové komunikace.

Vlastní grafické studio má také agentura Face Up, která se nedávno rozhodla pro úzkou spolupráci se společností Communica. „Důvodem vzniku vlastního grafického studia byl především rychlejší servis klientům a týmovější práce na nabídkách a při zpracování výběrových řízení,“ vysvětluje David Laňka, PR director Face Up. Společný tým pracoval třeba na vizuálech pro společnost Heluz a pro Ardo Mochov.

Snazší cesta

PR agentury využívají grafická studia především pro tvorbu firemních publikací, jako jsou časopisy, brožury a katalogy, a dále pak také pozvánek, sborníků, prezentací a videozáznamů. „V PR se setkáváme se stále větší potřebou vizualizace informací. S tím souvisí používání infografik, ilustračních obrázků, nejrůznějších komiksů či cartoons,“ přibližuje aktuální potřeby marketingové komunikace Jana Čechová, partnerka agentury Native PR.

„S grafiky spolupracujeme, je-li třeba, aby měla komunikační kampaň přesah do marketingu a reklamy, ke grafickému ztvárnění digitálních projektů a webových aplikací, k vytváření corporate identity klientů, při spolupráci na programech eventů a běžně při přípravě a výrobě nejrůznějších tiskovin,“ shrnuje Libuše Bautzová, která má v agentuře AC&C PR na starost tvorbu firemních periodik.

Potřeba nabídnout v komunikaci také vizuální prvky vychází často od samotných agentur. „Klienti často nedokážou definovat, co přesně potřebují, a tedy ani to, jakými prostředky toho mohou dosáhnout,“ říká Bautzová.
„Kreativce využíváme na grafiku, ideu si většinou zpracováváme sami,“ říká Pavla Střechová, managing director brněnské společnosti Bílý Medvěd PR.

Podle Kučmáše je však požadavek na větší zapojení vizuální stránky do kampaní spíše oboustranný a nedá se zužovat pouze na to, že kreativu vždy iniciuje jen agentura. „Klient má jednodušší řízení služeb a silné propojení různých komunikačních kanálů. Agentura může poskytovat kvalitnější služby a jednodušeji obsluhuje různé komunikační kanály, její kampaně jsou pak také efektivnější,“ vysvětluje.

Přesto jsou však v PR stále ještě „konzervativci“, podle nichž zůstává hlavní předností oboru pořád práce se slovem a volba vhodných komunikačních kanálů. „V PR je důležitější kreativa myšlení než superkreativní grafická řešení. Čím méně ,fuzzy‘ bude hranice mezi PR a reklamou, tím lépe pro oba světy a i příjemce obou typů sdělení,“ hájí standardy Michal Donath, který vlastní agenturu DBM.

S ním v zásadě souhlasí i Josef Bouška, account director agentury Cook Communications, který říká, že nemá pocit, že by bylo nutné jakýmkoli způsobem spolupráci s grafickými studii zintenzivňovat. Podle něho směřují tendence trhu naopak k větší specializaci. A to v rámci jak menších a samostatných subjektů, tak velkých skupin.

Čas ukáže, jakým směrem se bude domácí PR ubírat. Jan Kučmáš, který je vedle práce v Design Communications a AMI Communications také novým předsedou výkonné rady Asociace PR agentur, předvídá, že se nové trendy v komunikaci výrazněji projeví za dva až tři roky, kdy by měly firmy do marketingu zase začít více investovat.