Rádia: U posluchačů opět boduje mluvené slovo | E15.cz

Rádia: U posluchačů opět boduje mluvené slovo

Rádia: U posluchačů opět boduje mluvené slovo
Graf poslechovosti rádií
• 
ZDROJ: Repro Strategie

Kristina Vacková, spolupracovnice redakce Strategie

Skokanem prvního pololetí na rádiovém trhu se stal veřejnoprávní Český rozhlas Radiožurnál. Jeho celkově čtvrtá pozice znamená meziroční nárůst o 101 tisíc posluchačů. Nejposlouchanějším zůstává rádio Impuls.

Pokud se na český rádiový trh podíváme z pohledu soukromého, komerčního vysílání, je v porovnání s evropskými zeměmi poměrně mladý. První licence na soukromá rádia byly přiděleny provozovatelům na počátku 90. let, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila prvních 15 soukromých licencí několika šťastným (a bohatým). Naprostá většina z nich působí na trhu s větší či menší transformací dodnes, což znamená, že drží krok s dobou i trendy rozhlasového vývoje.

Malá země plná rádií

Duální prostředí tedy existuje v České republice stejně jako v jiných vyspělých evropských zemích, ale v poměru rozloha a četnost stanic je náš trh v porovnání s jinými velice členitý. Aby byla situace přehlednější, nechávají se stanice zastupovat a svůj reklamní čas prodávají v zastoupení některého ze tří rozhlasových mediazastupitelství. K těm nejvýznamnějším patří Regie Radio Music (RRM), Media Marketing Services (MMS) a Media Master.

Češi poslouchají rádio rádi a zůstávají mu posluchačsky loajální. Možná i proto jsou přední místa na žebříčku popularity obsazena stále stejnými jmény, jen čísla se občas mění ve prospěch té či oné stanice. V republice je celkem přes 50 společností, které mají k rozhlasovému vysílání licenci, většina jich ale pokrývá pouze určitý region. Celoplošné pokrytí mají stanice Impuls, Frekvence 1 a síť rádií Evropy 2. Tyto soukromé stanice jsou také těmi nejposlouchanějšími, následovány veřejnoprávním Českým rozhlasem. Dlouhodobou snahou veřejnoprávního rádia je omladit své posluchače, což se mu v delším časovém měřítku daří a dotahuje se tak na rádia soukromá.

Co rádi posloucháme?

O tom, co mají Češi v rádiu nejraději, je těžké polemizovat. Obecně lze říci, že hlavně v posledních dvou letech se lidé od hudby kloní spíše zpět k mluvenému slovu. Když se podíváme na lídry trhu, v rozhlasovém éteru je dokážeme rozlišit zpravidla jednoduše, i když obsahově jsou si stanice podobné. Každá má však pilíř, na němž staví a buduje svou úspěšnost. U rádia Impuls je to česká hudba, dopravní zpravodajství a zpravodajství obecně. Mottem celoplošné Frekvence 1 je Hudba – Zprávy – Zábava, s těžištěm zejména v ranním bloku a dopoledním Dámském klubu. Evropu 2 stále poslouchají mladší posluchači, a to především díky tomu, že drží hudebně krok s dobou. Vzhledem k tomu, že každá stanice musí poměrově dodržovat poměr mluveného slova a hudby tak, jak uvedla v projektu, na jehož základě licenci obdržela, ani v této oblasti nedošlo v posledních letech k výrazným změnám.

Graf poslechovosti rádiíGraf poslechovosti rádiíAutor: Repro Strategie

Veřejnoprávní Český rozhlas vysílá kromě celoplošných a regionálních stanic i do zahraničí, v šesti světových jazycích. Spektrum nabízených pořadů zahrnuje zpravodajství a publicistiku, servisní pořady a poradny, rozhlasová dramatická a literární díla, kulturní a vzdělávací pořady, zábavu, pořady pro děti, programy pro minority, hudbu všech žánrů a mnoho dalšího.

Největším zdrojem příjmů soukromých stanic je reklama, což je obrovský rozdíl proti rádiu veřejnoprávnímu, za nějž všichni platíme koncesionářské poplatky a reklama je zde na všech jeho okruzích vysílána pouze velmi omezeně. V dubnu letošního roku prošel Parlamentem návrh novely zákona o čtvrtém celoplošném rozhlasovém okruhu. Následovala mediální diskuse, v níž komerční rádia zastupovaná APSV (Asociací provozovatelů soukromého vysílání) v obavě z rozšíření reklamního prostoru Českého rozhlasu požadovala snížení podílu vysílání reklamy ve veřejnoprávním médiu. Čtvrtá celoplošná stanice ČRo v FM pásmu měla být zaměřena na mladé posluchače, což je rovněž jedna z dlouhodobých snah veřejnoprávního rozhlasu. Pokud by vznikla celoplošná stanice zacílená na mladé, Český rozhlas by tak vstoupil do přímého boje o reklamní zadavatele s komerčními stanicemi. Kousek koláče, který v mediálním reklamním mixu ukusují rádia, je i tak velmi malý, a pokud by nebyla „veřejnoprávní reklama“ omezena, dále by se zmenšoval. Investice do rozhlasové reklamy navíc nadále klesají.

Celoplošní skokani

Dlouhodobě nejposlouchanějším celoplošným rádiem je Impuls společnosti Londa. Podle Radioprojektu si v prvním pololetí letošního roku tuto stanici naladilo denně 1,04 milionu posluchačů, což představuje 12,6procentní podíl na trhu. Impuls je následován dvěma stanicemi ze stáje Lagardère – Frekvencí 1 (940 tisíc posluchačů, tj. 11,2 %) a Evropou 2 (902 tisíc posluchačů, tj. 8,3 %). Poslechovost Impulsu sice ukazuje drobné výkyvy, ale stanice je stabilní jedničkou na trhu.

„Skokanem prvního pololetí 2013“ se ale stal právě veřejnoprávní Český rozhlas Radiožurnál. Jeho celkově čtvrtá pozice znamená meziroční nárůst o 101 tisíc posluchačů. Denně si zpravodajskou stanici naladilo 811 tisíc lidí, což představuje zlepšení půl procenta a tržní podíl 8,3 %. Mírný nárůst, o 14 tisíc posluchačů denně, zaznamenalo rádio Impuls; Frekvence 1 a Evropa 2 naopak mírně klesaly. První jmenovaná o 28 tisíc, druhá o 25 tisíc posluchačů denně. Meziročně si přesto celkově mírně polepšily. Po přechodu na proudové vysílání se Radiožurnál přiblížil poslechovosti Evropy 2 – rozdíl mezi nimi činí jen 91 tisíc lidí.

Český rozhlasČeský rozhlasAutor: Repro Strategie
Pořád vysíláme! Český rozhlasový trh se nijak radikálně nemění

Pokles potkal po změně majitele i českou BBC, která vykázala 18 tisíc posluchačů denně, což je oproti minulému měření za poslední čtvrtletí loňského roku a letošní první kvartál o sedm tisíc méně, meziročně však drží stejné hodnoty. Dvojka Českého rozhlasu (poslechovost 417 tis.) v meziročním srovnání mírně posílila, stejně jako ČRo Vltava (69 tisíc), která se výrazně zlepšila zejména v týdenní poslechovosti (v denní zůstala na svých hodnotách), ČRo Radio Wave má sedm tisíc.

Regionální poslechovost

Celoplošné stanice si většinou rozdělují první místa na žebříčcích poslechovosti, v každém regionu se však těší velké oblibě lokální rozhlasová stanice. Podle výsledků Radioprojektu je i nadále v čele regionálních rádií a jejich programových sítí Rádio Blaník. Jedna z nejúspěšnějších regionálních stanic s obrovským náskokem uniká svým konkurentům – v prvním pololetí letošního roku oslovila 659 tisíc posluchačů denně, což znamená meziroční nárůst o 8,7 procenta. Druhé se umístilo Rádio Čas s 223 tisíci denními posluchači, následováno Rádiem Beat, které si denně naladí 207 tisíc posluchačů – to také téměř o 14 procent předstihlo čtvrté Country Radio (205 tisíc), které meziročně přišlo o 50 tisíc posluchačů. Meziročně rovněž posílily stanice Hitrádio Orion (184 tisíc posluchačů denně) a severočeské Radio Černá Hora (128 denních posluchačů).
Nejposlouchanější rozhlasovou sítí zůstávají Hitrádia (634 denních posluchačů), která si ve srovnání se stejným obdobím loňského roku polepšila o 40 tisíc. Následují regionální studia Českého rozhlasu (603 tisíc), rádia Kiss (406 tisíc denně), Fajn Radia (237 tis.), rádia Hey (133 tis.) a Rock Rádia (91 tis.).

Graf poslechovosti rádiíGraf poslechovosti rádiíAutor: Repro Strategie

Změny nečekejte

Jak je patrné z výsledků posledního Radioprojektu, většina rádií si dlouhodobě udržuje své postavení, a to jak na poli celoplošných, tak regionálních stanic. Trh je rozdělen nejen mezi úspěšné provozovatele, ale i mezi mediazastupitelství. RRM ze skupiny Lagardère drží 38,4procentní podíl na trhu, MMS 38,1 procenta. Společnosti si vedou velmi srovnatelně a společně se dělí o téměř 80 procent trhu. RRM přitom mediálně zastupuje obě celoplošné stanice, síť Evropa 2 a několik regionálních, respektive lokálních rádií a silná internetová rádia. Skupina MMS sama drží licence k provozování dvou desítek rozhlasových stanic a má podíly ve společnostech, které jsou licencovány k provozování dalších devíti rádií. Celkem vlastní tato firma 31 stanic. Třetí větší agenturou se zhruba pětinovým podílem (21,5 %) je Media Master, zastupující mimo jiné Český rozhlas.

Hlavní hráči rozhlasového trhu

Londa

Společnost Londa vlastní dvě rádia – celoplošné Rádio Impuls a pražské lokální rádio Rock Zone 105,9. Generálním ředitelem obou médií je Jiří Hrabák. Rádio Impuls je dlouhodobě nejposlouchanější rádio v ČR.

Lagardère Active ČR

Mediální skupina Lagardère Active ČR, která patří do nadnárodní Lagardère Group se sídlem v Paříži, provozuje skupinu rádií – celoplošné Evropa 2 a Frekvence 1, regionální pražské stanice Rádio Bonton a Dance Radio a též slovenskou stanici Europa 2. Lagardère stálo v roce 1991 u zrodu soukromého rozhlasového vysílání v tehdejším Československu. Zakladatelem a prezidentem firmy je Michel Fleischmann. Součástí skupiny je mimo jiné mediální zastupitelství Regie Radio Music.

Český rozhlas

Generálním ředitelem veřejnoprávního média je Peter Duhan. Rozhlasu se v posledních měsících daří zvyšovat počet posluchačů a tím i podíl na trhu. Vedení ČRo věří, že to je důsledkem promyšlených změn v celé koncepci tohoto média. Jiní rozhlasoví odborníci tvrdí, že za nárůstem počtu posluchačů stojí intenzivnější marketing, který ČRo nyní realizuje.

GES Holding Group

Za společností stojí mediální podnikatel Ivan Zach (mimo jiné spolumajitel TV Prima). Ten kdysi vlastnil s Radimem Pařízkem Rádia Hey, nyní je vlastníkem sám. Začátkem letošního podzimu završil Zach fúzi svých firem provozujících rádia a prodejce jejich reklamy do jediné nástupnické společnosti Radio United Services.

Rádio Čas

Rádio Čas založil v 90. letech v Ostravě mediální podnikatel Radim Pařízek. Poměrně brzy se stalo nejposlouchanějším v regionu a svoji pozici si nadále drží. Okolo něj pak začal budovat svoji mediální skupinu, postupně přibyly i jeho tematické klony Rádio Čas Rock a Rádio Čas Dyje. Od roku 2010 pracuje Pařízek na projektu Rádia Dálnice. Je činný i na televizním poli.

Autor: Kristina Vacková, spolupracovnice redakce Strategie

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.