Reklamní předměty jsou víc než jen zboží | E15.cz

Reklamní předměty jsou víc než jen zboží

Obecně jsou výrobní provozy v Číně velmi flexibilní, jak dokazuje nová továrna na deštníky. Kapacitu je možné operativně změnit podle objemu zakázek.
Obecně jsou výrobní provozy v Číně velmi flexibilní, jak dokazuje nová továrna na deštníky. Kapacitu je možné operativně změnit podle objemu zakázek.
• 

Tomáš Kaderka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ke zmínkám rok dva starého data, že krize je ve svém finále, se dnes už nikdo nehlásí. Ekonomické a politické změny pokračují a profilují také trh reklamních a dárkových předmětů i jeho aktéry, dodavatele nevyjímaje.

Uspět v oboru 3D reklamy, v němž existuje silná konkurence, je velmi dynamický a často se v něm mění trendy, nebylo snadné ani v ekonomicky příznivějších časech. Někteří dodavatelé, kteří pod vlivem krize neprovedli zefektivnění vnitřního systému svého fungování nebo se příliš spoléhali na loajalitu hlavních zákazníků, trh už opustili. I zvyšující se požadavky klientů a vyšší pracnost s menšími zakázkami může dodavatele oslabit, jiného ovšem posílit. Podle čínského horoskopu je v nynějším roce Draka navíc čas tvůrčího rizika a nic by nemělo být nemožné. Zní to sice hezky, ale…

Stále jiná Čína…

…ale jen kdyby některé změny neprobíhaly tak rychle. Například ceny lodní nákladní dopravy z Číny do Evropy v období od února do května vylétly doslova dračím stylem na čtyřnásobek! Na vině je vedle zvyšujících se cen pohonných hmot významně nižší objem přepravy zboží do krizí „zmítané“ Evropy a tím i nutné náklady na údržbu nevyužívaných lodí. Stejně tak se v kalkulacích cen odráží disproporce vzájemného obchodu, kdy se lodě do Číny vracejí s prázdnými kontejnery. To vše je nutno zaplatit. A protože v čínských terminálech se na ekonomické vytížení lodí musí čekat, odběratelé by měli být připravení i na delší dodací lhůty.
Zatímco před krizí si svět užíval nízkých cen tamních produktů, nyní se už několik let smiřuje s jejich nezadržitelným růstem. Spolu s vyššími náklady na dopravu na tom mají podíl rostoucí ceny surovin, nové bezpečnostní či ekologické předpisy a dražší pozemky, stejně jako změny v pracovním právu ve prospěch zaměstnanců a růst mezd. Ty se za posledních deset let zvyšují každoročně až o pětinu. Představa, že se velká část výroby přesune do okolních zemí, se nenaplnila. V Číně jsou vybudované dodavatelské řetězce s rychlou zastupitelností jejich prvků, stále kvalitnější dopravní síť a logistika, a též zde najdeme velmi motivované, kvalifikované a spolehlivé pracovní síly, od dělníků až po špičkové manažery.

Český kotel pod tlakem

Pomalu přestaňme vnímat Čínu jako výrobní velmoc s levnými zdroji (a tedy levnými produkty), tím spíše, že na pořadu dnů jsou v této zemi investice do vývoje technologií a know-how.
Pochopitelným přáním zákazníků u nás i v čase ekonomických změn je alespoň udržení cen reklamních předmětů, ovšem se stále vyšším marketingovým efektem. Dále pokračuje trend snižování poptávaného množství reklamních předmětů v rámci jedné zakázky a tlak na dodací lhůty. Na dodavatele jsou zároveň kladeny požadavky vysoké individualizace produktů, ať již jde o tiskové aplikace nebo výrobu na míru.
Situace je tedy diplomaticky řečeno velmi napínavá a sladit obě „stupnice tlaku“ (ceny a termíny ve výrobě i dopravě versus zákaznická očekávání) není jednoduché. Ne každá agentura, na kterou se odběratel obrátí, je tyto disproporce schopná eliminovat. Jakýkoli mezičlánek bývá téměř vždy faktorem, který ceny i dodací termíny spíše komplikuje. Někdy se stává, že agentura nabízí svému klientovi řešení, které je sice efektní, ale z hlediska rozpočtu nebo termínů nereálné. Mnoho investovaného času na straně klienta, agentury, dovozce i výrobce bývá promarněno a realizace promoce se přitom nezadržitelně blíží. Přesto můžeme nabídnout řešení, jak přemíru proměnných snížit.

Dodavatel agenturou

Rok Draka velí mimo jiné podniknout kroky k odlišení se od ostatních. Firma, která se nechala tlakem na ceny degradovat k pouhému nákupu a prodeji zboží, se nejspíš odliší svojí stagnací či dokonce zánikem. Profesionální dodavatel nesmí být jen obchodní společností, ale i agenturou. Její přidaná hodnota tedy nespočívá jen ve spolehlivém zajištění zboží včas a v dané kvalitě, ale v kreativitě řešení a podílu na plánování marketingových záměrů klienta, jejichž součástí je dodávka reklamních předmětů.
Dodavatel tak do značné míry působí jako BTL agentura, která eliminuje dosavadní komplikované procesy. Jako jedna z firem s dostatečným technickým a personálním zázemím dospěla naše společnost k vytvoření interní agentury k zajištění BTL aktivit. Below the line tedy nově řešíme prostřednictvím iMi Line. Správnost tohoto kroku potvrdily i pozitivní reakce klientů. Složitý a mnohdy nefunkční řetězec vedoucí od klienta přes komunikační agenturu k dodavateli 3DR a zpátky je z hlediska úspor času, financí a pracnosti výhodněji řešen přímým napojením klienta na tuto interní agenturu. Ta se specializuje především na spotřebitelské soutěže a věrnostní programy.

Autor je generálním ředitelem společnosti iMi Partner.

Autor: Tomáš Kaderka

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah