ROZHOVOR: Vše, co jste chtěli vědět o POS prezentaci ve věku digitální komunikace

Zdroj: Jansen Display, s.r.o.

POS materiály v obchodech a na ulicích nás zásadně ovlivňují v rozhodovacím nákupním procesu. Zabudované tablety, svítící totemy s obrazovkami. Jaká je budoucnost POS prezentace? Jak náročné je digitalizovat komunikaci v místě prodeje? Přečtěte si rozhovor s Jiřím Hubkou, odborníkem na problematiku a obchodním manažerem společnosti Jansen Display s.r.o.

Jaké má místo POS prezentace ve věku digitální komunikace a prodeje přes internet? A jak vidíte situaci do budoucna?

Ještě dlouho bude trvat digitalizace státní správy a veřejného sektoru. Proto se většina informací bude tisknout na papír, což znamená, že tyto tištěné informace je třeba do něčeho umístit. Další důvod, proč má POS prezentace své nenahraditelné místo, je existence komerčního sektoru. Ten sice přechází stále více na internet, ale dokud budou lidé chodit po ulici, pořád má smysl "offline" prezentace. Mimo i v místě prodeje. V České republice je nákup přes internet na vzestupu. Současně však přibývají a vzkvétají výdejny a zásilkovny, kde je zapotřebí umístit pestré prezentačních i designové materiály.

Zasáhl vzestup prodeje přes internet i odvětví POS prezentace? Co říkají vaše prodejní čísla? A jaký je stav poptávky po tradičních reklamních nosičích?

POS prezentace fungují stále ve velkém množství. Většina zákazníků využívá prodej přes internet jen jako další prodejní kanál. Rozpočty jsou rozdělené dle výkonu jednotlivých prodejních kanálů. Na klasické prezentační stojany a nosiče tedy zbývá velká část prostředků. V rámci naší firemní skupiny mohu potvrdit, že zájem o prezentační prvky roste a to zejména v České republice. Objem prostředků vynaložených na tuto formu komunikace se spíše zvětšuje, protože stojany dnes více svítí nebo obsahují obrazovky monitorů. To mimo jiné znamená větší náklady. V případě digitálních nosičů se kanál online a offline pomalu propojuje, takže bude brzy těžké sdělit, do kterého rozpočtu patří.

Vývoj investic do POS prvků

Jansen Display, s.r.o.

Nejsou digitální nosiče záležitostí spíše několika málo velkých firem? Jak náročné je digitalizovat komunikaci v místě prodeje? 

Dnes je již možné pořídit za cenu světelné reklamy digitální nosič. Proto se nikdo nemusí bát zauvažovat o této alternativě. Velká firma samozřejmě zařídí celou „digital signage“ ve velkém a včetně centrálního řízení obsahu. Drobný zákazník může pro začátek zvolit snazší a cenově dostupnější řešení: stojan + monitor + USB disk. Toto řešení splní potřebný základ. Na základě zkušenosti s našimi zákazníky víme, že po roce používání tohoto systému většinou dochází k navýšení nosičů a propojení do dálkově ovládané sítě. Investice jsou různé, podle odlišných potřeb klienta. Mohou být jak jednorázové, tak postupné. Můžete začít na 5.000 Kč za první tablet s držákem a postupně se dostat až k plně vybavenému zasklenému totemu s monitorem a dálkové ovládaným přehrávačem, za cca 60.000 Kč. Vždy samozřejmě záleží na preferovaných technických parametrech, jako jsou rozlišení, úhlopříčka, svítivost, životnost, zabezpečení...

Jansen Display, s.r.o.

Jako výrobci se setkáváte s celou řadou nestandardních poptávek. Jaké nejčastější chyby vaši zákazníci v POS dělají? A je lepší se držet standardizovaných produktů, nebo si nechat navrhnout řešení na míru?

Obě řešení mají svou logiku a opodstatnění. Naším hlavním zaměřením jsou právě ty standardní prvky, u kterých je prověřená kvalita. Cena je samozřejmě nižší než u výroby na zakázku. Jen standardní „klaprám“ stál před 10 lety kolem 1.200 Kč a dnes jej díky standardizaci koupíte už za 350 Kč. Na druhou stranu pořád je zájem o odlišná nestandardní řešení, na to si však zákazník musí připravit větší rozpočet a dále záleží na požadovaných technologiích, zda jsme schopni řešit tento nestandardní požadavek my, nebo je třeba vyhledat jinou dodavatelskou firmu, která příslušnou technologií disponuje. Z toho vyplývá nejčastější chyba, se kterou se běžně setkáváme. Zákazník přijde s obrovským očekáváním, jak má výsledný produkt vypadat, ale tají rozpočet, který má k dispozici. Po předložení kalkulace dojde k úpravě návrhu, tak aby se produkt zlevnil, protože jeho cena je mimo možnosti zákazníka. Další kalkulace je opět mimo a tak začneme řešit požadavek prostřednictvím standardních prvků, které plně vyhovují zadání. Klient ve finále ušetří a je spokojený. Pokud by svou rámcovou finanční představu sdělil na začátku spolupráce, ušetřili bychom si společně cca 14 dní práce a času. 

Jaké trendy nás zasáhnou v letošním roce? Jak mohou obchodníci a restauratéři letos díky POS získat výhodu?

Trendem bude již zahájená digitalizace prezentačních prvků díky klesajícím cenám hardwarů a ochotě zákazníků, investovat do této formy reklamy. Na nás jako výrobci a integrátorovi je připravit reklamní stojany, kryty a držáky, tak aby byly bezpečné a vhodné pro provoz. Podle dosavadního vývoje nesmíme zapomínat ani na tradiční prvky pro plakátovou a letákovou reklamu, protože i ta má své uplatnění. 

Meziroční změna investic do POS v rámci skupiny JDG 2015/2016 

Jansen Display, s.r.o.