SIMAR veřejně napadl online výzkumy SANEPu | E15.cz

SIMAR veřejně napadl online výzkumy SANEPu

simar logo
simar logo
• 

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Sdružení výzkumných agentur SIMAR dnes veřejně zpochybnilo hodnověrnost výzkumů společnosti SANEP. Ta se specializuje na dotazování internetové populace, přičemž uvádí, že disponuje 200 000 registrovaných uživatelů.

SIMAR zaslal SANEPu otevřený dopis, v němž vyzývá Oldřicha Zajíce, jednatele a ředitele společnosti, aby prokázal, že se jeho agentura ve své činnosti drží metodologických pravidel standardně dodržovaných výzkumnými agenturami na celém světě, a aby se podrobil kontrole, kterou pravidelně podstupují agentury sdružené v SIMAR.

„Máme důvodné podezření, že agentura SANEP nedodržuje základní metodologická pravidla pro sběr dat a jejich zpracování. Přesto výsledky svých ´výzkumů´ zásobuje média, kde je také hojně citována,“ uvedl mediální zástupce SIMARu Petr Jedlička. „Jako velmi nevhodnou a potenciálně nebezpečnou vnímáme činnost SANEPu především v oblasti výzkumu veřejného mínění a politického výzkumu (preferencí stran, obliby politiků), kde může mít nekorektně provedené dotazování značné následky,“ doplnil Jedlička.

Provedení bezplatné kontroly nabídl SIMAR SANEPu před měsícem, společnost však podle Jedličky nereagovala ani na doporučený dopis.

SIMAR zaslání otevřeného dopisu zdůvodnil Zajícovi tím, že „podle dostupných informací nemá činnost společnosti SANEP s výzkumem trhu a veřejného mínění nic společného, a tím že ji tak označujete, jen poškozujete pověst oboru i samotných výzkumných agentur. Činnost SANEPu výzkum jen napodobuje, ale výzkumem v pravém slova smyslu není, a má tak dlouhodobě negativní dopad na důvěru lidí ve výzkum jako takový.“

Co SIMAR vytýká SANEPu?

Výsledky online průzkumů SANEPu nelze zobecnit na celou populaci. Online výzkumy SANEPu, zejména ty věnované politickým tématům, nemohou být dostatečně reprezentativní na celou populaci, i když je SANEP za takové vydává, a to zejména vzhledem k faktu, že jen 60 % domácností má v roce 2011 připojení k internetu. SANEP také dle svých vlastních informací dotazuje respondenty jen ve věku 18-69 let. Ostatní renomované agentury v případě využívání internetového dotazování vždy uvádějí limity zobecnitelnosti, případně pracují se speciálními skupinami respondentů (například mladí lidé ve věku 18-25 let). Ani skutečnost, že SANEP použije 5x větší vzorek, než je nutné pro reprezentativní výzkum v rámci ČR, nezajistí lepší reprezentativitu, v případě, že vzorek vybíráme ze základu (internetová populace), který neodpovídá celkové populaci (běžný vzorek je 1000 respondentů, SANEP uvádí vzorky až 5000 i větší).

Vysoká frekvence výzkumů na jednoho respondenta. V případě registrace a následného přihlášení do panelu SANEP je respondentům zpravidla nabídnuto několik výzkumů k vyplnění během jednoho dne (2-4 výzkumy). Podle navržených standardů SIMAR pro online je možné respondentovi nabídnout maximálně jeden výzkum za jeden den, a to zejména proto, aby se respondenti neprofesionalizovali a jejich odpovědi se nestaly robotickými, což se vždy negativně projeví na kvalitě výzkumů.

Nezvykle velký počet respondentů v online panelu a nedostatečná kontrola identity respondentů. Nejstarší online panely jsou v České republice budovány od roku 2000 a každá větší agentura zpravidla disponuje online panelem. Největší online panely výzkumných agentur dosahují velikosti 40 až 50 tisíc uživatelů. SANEP uvádí, že disponuje panelem 5x větším, tedy o velikosti 200 tisíc uživatelů. Výzkumné agentury, jsou si vědomy limitů online výzkumu, a tak své panely budují různými mechanismy – online, osobním kontaktem, telefonicky, a navíc provádějí trojí kontrolu – na úrovni vstupu (registrace), v průběhu projektů a při pravidelné roční aktualizaci. Dále je například kontrolováno, z jakých IP adres uživatelé odpovídají, a je kontrolována i duplicita bankovních účtů při vyplácení respondentů nebo adresy při zasílání odměn apod. SANEP neuvádí ve svých materiálech žádný detailní popis svých kontrol. Navíc při tak vysokém množství respondentů se to jeví jako neekonomické, respektive neufinancovatelné z běžného provozu online panelu.
(Zdroj: SIMAR)

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah