Skrytá reklama u soudu | E15.cz

Skrytá reklama u soudu

Filip Winter
Filip Winter
• 

Filip Winter

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ani oprávněný boj za správnou věc by neměl mít vedlejší efekty, které jsou nakonec ještě horší než zlo, jež mělo být původně poraženo.

A právě tato zajímavá situace nastala nedávno v právním sporu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Českého rozhlasu. Věc, která má jistý precedentní význam, skončila až u Nejvyššího správního soudu. Pro úplnost musím též dodat, že jsem měl tu čest rozhlas ve sporu zastupovat.

Oč ve sporu šlo: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, vedena jistě správnou snahou vypudit z vysílání jakoukoli skrytou reklamu, pokutovala rozhlas za to, že host vysílání v přímém telefonním rozhovoru zmínil adresu jedné konkrétní internetové lékárny. Rozhlas v přímém přenosu odvysílal telefonický rozhovor mezi moderátorkou pořadu a paní V. B. Předmětem rozhovoru bylo porovnání jednotlivých cen běžných léků a informace o možnostech získat léky za nižší ceny. Paní V. B. mimo jiné řekla: „Pokud si najdete na internetu lékárnu online, jmenuje se lekarnadrmario.cz jako doktor Mario, tam si můžete léky nakoupit za cenu asi tak o 10 až 12 procent levněji než v lékárně.“

Za tuto „skrytou reklamu“ udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Českému rozhlasu pokutu 25 tisíc korun. Rozhlas se následně bránil u soudu tím, že nic nezanedbal - vždyť není v silách redaktora okamžitě poznat, zda se v telefonickém příspěvku nejedná o skrytou reklamu, protože moderátor nemůže v dané chvíli ani tušit, co je skutečným obsahem sdělených stránek. Jedinou možností jak zabránit podobnému jednání hosta, je rezignování na přímé vstupy do vysílání anebo jejich vysílání až po kontrole s několikaminutovým zpožděním. To by ale byl obrovský zásah do svobody komunikací, který by byl horším porušením práva než malicherná „skrytá reklama“ tázaného hosta. Městský soud ale dal Radě za pravdu a pokutu potvrdil s tím, že je například možné hosty do vysílání předem poučit o nepřípustnosti reklamních zmínek.

Až Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že „přílišné lpění na detailech v informativních telefonických rozhovorech, které mohou být pro informování spotřebitele přínosné, a jejich selektivní sankcionování by skutečně mohlo vést k omezení takovýchto rozhovorů, a to by ve svém důsledku bylo zásahem do svobody slova i do naplňování informační úlohy veřejnoprávního média“. Nejvyšší správní soud proto - po letech procesů - pokutu za skrytou reklamu zrušil. Poučení je zřejmé: v právu, má-li být spravedlivé, je třeba nejen mechanicky a formálně aplikovat paragrafy, ale rovněž nutné moudře vážit všechny souvislosti!

Autor je právník a spolupracovník redakce

Autor: Filip Winter

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah