Speciál: Překážky při vyplňování daňového přiznání | e15.cz

Speciál: Překážky při vyplňování daňového přiznání

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: e15, anna vackova

BusinessInfo.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Po podání daňového přiznání za rok 2014 čeká živnostníky další povinnost: musí odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Přinášíme přehledný návod, jak tyto dokumenty vyplnit. Speciální přílohu věnovanou daním z příjmů za zdaňovací období roku 2014 využijí nejenom OSVČ, ale všichni daňoví poplatníci.

Podali jste jako osoba samostatně výdělečně činná daňové přiznání za rok 2014 v zákonné lhůtě, uhradili daň a oddechli si, že máte splněno? Nebo jste si ověřili, že přestože vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, nejste povinni podat za rok 2014 daňové přiznání, a tak se těšíte, že nemáte žádné administrativní povinnosti? Nezapomeňte na přehledy příjmů a výdajů pro účely sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění.

Fyzická osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, vypočítat v těchto přehledech výši pojistného a toto pojistné příslušným institucím v zákonných lhůtách uhradit.

Nejste OSVČ, případně potřebujete poradit s dalšími dokumenty daňového přiznání?

Přehledy o příjmech a výdajích pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je nutno podat do jednoho měsíce od konce lhůty pro podání daňového přiznání (pouze u podnikatelů, kteří povinnost daňové přiznání podat nemají, je pro podání přehledu v oblasti zdravotního pojištění stanovena speciální lhůta do 8. dubna 2015 a v oblasti sociálního zabezpečení do 31. července 2015).

Je-li tedy daňové přiznání podáváno ve standardní zákonné lhůtě do 1. dubna 2015, zákon stanoví povinnost předložit přehledy do 1. května 2015 jak příslušné správě sociálního zabezpečení, tak všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byl daný podnikatel v průběhu roku 2014 pojištěn. Vzhledem k tomu, že den 1. května 2015 je státním svátkem a letos je to navíc pátek, lhůta se prodlužuje do prvního následujícího pracovního dne, tedy do 4. května 2015.

Pokuty za pozdní podání

Pokud je lhůta pro podání přiznání jakkoli prodloužena, opět je nezbytné podat přehledy do jednoho měsíce od konce této lhůty. V případě, že je lhůta prodloužena do 1. července 2015 z toho titulu, že přiznání zpracovává a podává daňový poradce, zákon stanoví ještě povinnost oznámit tuto skutečnost do 30. dubna 2015 všem příslušným institucím.

Autor: BusinessInfo.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Nejčtenější