STEM/MARK: Expo má podle tří čtvrtin populace smysl | E15.cz

STEM/MARK: Expo má podle tří čtvrtin populace smysl

STEM/MARK: Expo má podle tří čtvrtin populace smysl
V dresu Expo 2015
• 
ZDROJ: archiv

pro Strategii
Mark
STEM
Jaroslav Ovesný

Znalost pojmu Expo deklaruje 60 procent internetové populace, muži významně častěji než ženy. Výrazně nejvyšší povědomí o Expu panuje mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním, osobami s nadprůměrnými příjmy a obyvateli velkých měst. Pojem Expo spontánně asociuje v prvé řadě výstavu (52 procent) a to, že je mezinárodní (20 procent). Konkrétní místo konání letošní Všeobecné světové výstavy průmyslu a kultury – italský Milán – zmiňuje pět procent.

Po seznámení se s tématem letošního Expa – Potraviny pro planetu, energie pro život – se tři čtvrtiny dotázaných shodují na tom, že Expo 2015 je celkově prospěšnou akcí, častěji jsou to lidé, kteří Expo spontánně znají. Polovina pozitivně nakloněných Expu spatřuje jeho užitek v tom, že funguje jako platforma pro šíření informací, osvětu a komunikaci. Další pětina zastánců Expa se domnívá, že jeho užitek spočívá v setkávání a prezentaci odlišných kultur nebo je zaujalo letošní zaměření akce na udržitelný rozvoj. Ekologické téma častěji oslovuje ženy, setkávání kultur pak vysokoškoláky.

Tři čtvrtiny respondentů souhlasí také s tím, že účast na Expu 2015 je užitečná pro Českou republiku, a to především z důvodu zvýšení povědomí o ČR ve světě. Naproti tomu nejčastějšími důvody negativního postoje k Expu 2015 je přesvědčení, že informace lze v době internetu sdílet snazším způsobem nebo že prostředky vynaložené na pořádání akce by se daly využít lépe.

Jak by měla být financována účast ČR na Expu 2015?Jak by měla být financována účast ČR na Expu 2015?Autor: Repro Strategie
Výzkum byl proveden 26.–29. 3. 2015 na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 512 respondentů. Za pomoci kvótního a náhodného výběru respondentů podle pohlaví, vzdělání, věku a regionu reprezentuje výsledný soubor internetovou populaci ve věku 15–59 let.

Autor: pro Strategii, Mark, STEM, Jaroslav Ovesný
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!