STEM/MARK: Expo má podle tří čtvrtin populace smysl | E15.cz

STEM/MARK: Expo má podle tří čtvrtin populace smysl

V dresu Expo 2015
V dresu Expo 2015
• 
ZDROJ: archiv

Jaroslav Ovesný, STEM, Mark, pro Strategii

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Znalost pojmu Expo deklaruje 60 procent internetové populace, muži významně častěji než ženy. Výrazně nejvyšší povědomí o Expu panuje mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním, osobami s nadprůměrnými příjmy a obyvateli velkých měst. Pojem Expo spontánně asociuje v prvé řadě výstavu (52 procent) a to, že je mezinárodní (20 procent). Konkrétní místo konání letošní Všeobecné světové výstavy průmyslu a kultury – italský Milán – zmiňuje pět procent.

Po seznámení se s tématem letošního Expa – Potraviny pro planetu, energie pro život – se tři čtvrtiny dotázaných shodují na tom, že Expo 2015 je celkově prospěšnou akcí, častěji jsou to lidé, kteří Expo spontánně znají. Polovina pozitivně nakloněných Expu spatřuje jeho užitek v tom, že funguje jako platforma pro šíření informací, osvětu a komunikaci. Další pětina zastánců Expa se domnívá, že jeho užitek spočívá v setkávání a prezentaci odlišných kultur nebo je zaujalo letošní zaměření akce na udržitelný rozvoj. Ekologické téma častěji oslovuje ženy, setkávání kultur pak vysokoškoláky.

Tři čtvrtiny respondentů souhlasí také s tím, že účast na Expu 2015 je užitečná pro Českou republiku, a to především z důvodu zvýšení povědomí o ČR ve světě. Naproti tomu nejčastějšími důvody negativního postoje k Expu 2015 je přesvědčení, že informace lze v době internetu sdílet snazším způsobem nebo že prostředky vynaložené na pořádání akce by se daly využít lépe.

Jak by měla být financována účast ČR na Expu 2015?Autor: Repro Strategie
Výzkum byl proveden 26.–29. 3. 2015 na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 512 respondentů. Za pomoci kvótního a náhodného výběru respondentů podle pohlaví, vzdělání, věku a regionu reprezentuje výsledný soubor internetovou populaci ve věku 15–59 let.

Autor: Jaroslav Ovesný, STEM, Mark, pro Strategii

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah