STEM/MARK: Pomáhá s výběrem dárků reklama? | E15.cz

STEM/MARK: Pomáhá s výběrem dárků reklama?

Pomáhá s výběrem dárků reklama?
Pomáhá s výběrem dárků reklama?
• 
ZDROJ: Repro Strategie

Jaroslav Ovesný, STEM, Mark, pro Strategii

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pravidelný výzkum společnosti STEM/MARK pro Strategii zjistil, že dotázaní výrazně nejčastěji vybírají dárky podle přání budoucího obdarovaného, ať už podle toho, co obdarovaný mimoděk prozradí, že by si přál, nebo podle obligátní otázky: „A co budeš chtít k Vánocům, broučku?“

V součtu tyto dva faktory představují téměř dvě třetiny rozhodovacího procesu respondenta. Reklama naopak ovlivňuje výběr vánočních dárků velmi omezeně, průměrně vstupuje do rozhodování respondenta pouze pěti procenty, polovina dotázaných pak uvedla, že se podle reklam neřídí vůbec. Anebo si to alespoň o sobě myslí…

Rozhodování o výběru vánočních dárků Autor: STEM/MARK, Strategie

Naproti tomu reklama ukazuje poměrně silný potenciál nalákat ke koupi konkrétního dárku. V absolutních počtech se jedná především o oblast hraček (18 % určitě ano + 33 % částečně ano) a oblečení (12 % + 35 %), které respondenti před Vánocemi kupují nejčastěji. V obou oblastech se významně častěji nechávají reklamou zlákat ženy, muži jsou v tomto směru neoblomnější. Pokud bychom však brali v úvahu pouze ty respondenty, kteří dané dárky opravdu kupují, pak ve všech oblastech uvádí alespoň částečné ovlivnění reklamou polovina až tři čtvrtiny z nich.

Schopnost reklamy nalákat ke koupi vánočních dárků Autor: STEM/MARK, Strategie
Výzkum byl proveden na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 500 respondentů. Za pomoci kvótního a náhodného výběru respondentů podle pohlaví, vzdělání, věku a regionu reprezentuje výsledný soubor internetovou populaci ve věku 18 až 59 let.

Autor: Jaroslav Ovesný, STEM, Mark, pro Strategii

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah