STEM/MARK: Změnila se TV Nova? | E15.cz

STEM/MARK: Změnila se TV Nova?

TV Nova (ilustrační foto)
TV Nova (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: david-vanicek.blog.cz

Lucie Žáčková, STEM, Mark, pro Strategii

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Po dvaceti letech působení patří TV Nova stále k jednoznačně nejsledovanějším televizním stanicím v ČR. Za dobu jejího působení však televizní vysílání doznalo značné proměny, v rámci „skupiny Nova“ vznikly nové televizní stanice a rovněž na poli internetu se v současnosti již nelze obejít bez projektů, které doplňují a rozvíjejí sledování klasické TV.

A jak diváci Novy (internetová populace starší 29 let, která již vývoj může posoudit) vnímají rozdíly mezi počátky vysílání a současností? Celkově převažuje pozitivní nebo neutrální dojem – podle 2/5 je vysílání TV Novy v současnosti lepší, než bylo v první dekádě jejího působení (1994–2003), další 1/5 si myslí, že program i kvalita vysílání zůstaly v podstatě na stejné úrovni. Určité zhoršení ve vysílání TV Novy oproti první dekádě pociťují tři z deseti diváků.

Jaké jsou podle vás v současnosti program a kvalita TV Nova oproti počáteční éře jejího vysílání (1994–2003)? Autor: Repro Strategie

Jako pozitiva diváci nejčastěji spontánně zmiňují rozšíření programové nabídky a více dostupných stanic, širší nabídku a více kvalitních filmů, změny ve zpravodajství (zprávy jsou několikrát denně), celkově lepší grafiku a využití modernějších technologií (dostupnost seriálů na internetu). Negativně diváci vnímají hlavně zvýšení podílu reklamy a časté opakování známých/starých pořadů, filmů i seriálů. Objevuje se také nespokojenost s bulvarizací této stanice a stížnosti na „příliš krve a násilí“ ve vysílání.

Kterou Novu znáte?

Z nových televizních stanic vzniklých v rámci skupiny Nova je jednoznačně nejznámější a také nejsledovanější stanice Nova Cinema. Následují Fanda, Nova Sport (obě sledují spíše muži), Smíchov a Telka, které spontánně zmínila čtvrtina až třetina respondentů. Nova provozuje i několik online projektů, nejznámější jsou Voyo.cz (spontánně si ho vybaví 41 procent), TN.cz (34 procent) a relativně nová internetová aktivita Nova Plus (15 procent). Navozeně pak první dvě webové aktivity zná naprostá většina internetové populace, více než polovina respondentů si navozeně vzpomene také na Prask.tv a Doma.cz – častěji ženy. Ve větší míře je aktivně využíván pouze web TN.cz (33 procent), placený Voyo.cz pak již znatelně méně.

Znáte a využíváte následující internetové projekty skupiny Nova? Autor: Repro Strategie

Diváci TV Nova jsou většinou přesvědčeni, že je na této stanici reklamě věnován příliš velký prostor (89 procent), nicméně podobně je to vnímáno i diváky kanálů skupiny Prima (78 procent), naproti tomu podíl reklamy ve veřejnoprávních TV stanicích (ČT1 a ČT2) je jejich diváky pokládán spíše za přiměřený (zhruba polovina dotázaných).

Autor: Lucie Žáčková, STEM, Mark, pro Strategii

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah