STEM/MARK: Značky kvality potravin vnímáme, ale moc se nezajímáme, co je za nimi | E15.cz

STEM/MARK: Značky kvality potravin vnímáme, ale moc se nezajímáme, co je za nimi

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Jiri Kotatko, E15
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Až na výjimky má česká internetová populace široké povědomí o existenci značek kvality potravin, pouze 6 procent o žádných označeních kvality potravinářských výrobků neví. Konkrétní značky si spontánně vybaví 71 procent, nejčastěji se jedná o značku Klasa, s odstupem následují Český výrobek, Bio a Regionální potravina. Pokud se však spotřebitelů ptáme, která značka kvality je pro ně důvěryhodná, pouze čtvrtina nějakou takovou označuje, pro ostatní není důvěryhodná žádná.

Jak se existence označení kvality odráží do našeho nákupního rozhodování? Většina (78 procent) nějakým způsobem tyto značky při nákupu reflektuje, přičemž desetina se na takto označené potravinářské výrobky přímo soustřeďuje a preferuje je. To však ještě neznamená, že přesně víme, co která značka znamená. V této otázce se populace dělí přibližně na dvě poloviny, kde první má alespoň částečný přehled a druhá moc neví, co která značka znamená.

Přesné informace o pozadí značek kvality zná jen minimum spotřebitelů (3 procent). Jak na výběr potravin podle značek, tak na zjišťování informací o značkách kvality se častěji soustřeďují lidé nakupující každodenně, s vysokoškolským vzděláním a ve středních věkových kategoriích 30–44 let.

Vyhledáváte při nákupu výrobky s označením kvality? Autor: Repro Strategie (Martin Pinkas)

Přínos značek kvality pro spotřebitele je hodnocen převážně pozitivně, tři čtvrtiny respondentů si myslí, že označení kvality jsou přínosná a smysluplná. Opět to nejvíce oceňují lidé s vysokoškolským vzděláním. Příznivci tyto značky berou jako záruku kvality, která zvyšuje důvěryhodnost potravin, chválí případnou informační hodnotu (složení a původ) a poukazují na možnost rychlejší orientace při výběru potravinářských produktů. Naopak odpůrci argumentují zbytečností a nedůvěryhodností, protože značky vlastně kvalitu nezaručují. Dále poukazují na roztříštěnost a nejednotnost v označování a nejasnosti v procesu udělování značek kvality.

Zjišťujete si, jaký je původ značek kvality potravin, co znamenají a jaké jsou podmínky jejich přidělení? Autor: Repro Strategie

Výzkum byl proveden 28. 2. – 1. 3. 2015 na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 509 respondentů. Za pomoci kvótního a náhodného výběru respondentů podle pohlaví, vzdělání, věku a regionu reprezentuje výsledný soubor internetovou populaci ve věku 15–59 let. Základ: Všichni respondenti, n = 509. Zdroj: STEM/MARK, březen 2015

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah