Studovat lze v každém věku | E15.cz

Studovat lze v každém věku

Studovat lze v každém věku
VŠEM
• 

.

Pryč jsou doby, kdy člověk vystudoval školu a celý život čerpal ze znalostí získaných během čtyř či pěti let studia. Naopak průběžné vzdělávání a studium při zaměstnání je v současné době jedním z trendů, které mají stoupající tendenci, neboť nároky zaměstnavatelů na kvalifikaci současných i budoucích zaměstnanců se nestále zvyšují.

Studium a získaný vysokoškolský titul mohou být investicí do budoucna, šancí na kariérní růst a osobnostní rozvoj, mohou být nástrojem pro splnění životních cílů či třeba získání společenského postavení. Možností, jak se vzdělávat ve svém oboru, je v dnešní době mnoho – od profesních kurzů, až po studium bakalářských či magisterských oborů v kombinované formě studia. Podle čeho však z tak rozmanité nabídky vybírat?

„Studenti si často na začátku neuvědomují, jak složité je při každodenním zaměstnání stíhat studium a pokud má člověk navíc i rodinu, celé je to ještě náročnější,“ říká ředitelka pro strategii a rozvoj VŠEM Lucie Čunderliková. Při výběru školy by proto měli studenti brát v úvahu časovou náročnost studia. Díky dlouholeté zkušenosti přizpůsobila Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) kombinované studium tak, aby maximálně vyšla vstříc studujícím při zaměstnání. „Uvědomujeme si náročnost studia a potřeby našich studentů, kteří studují dálkově, proto zkoušky i výuka probíhají o víkendech. Navíc mohou studenti skládat zkoušky v průběhu celého roku a nejsou omezeni pouze na krátké zkouškové období, jak bývá obvyklé. Snažíme se vytvořit našim studentům co nejlepší podmínky, aby se mohli plně soustředit na studium,“ vysvětluje výhody VŠEM Lucie Čunderliková.

Dalším důležitým faktorem je využití moderních technologií. Studium se dnes již nemusí odehrávat pouze ve školních lavicích. VŠEM rozvíjí systém e-learningu, unikátního výukového systému, který interaktivně kombinuje videopřednášky s prezentacemi, moderními učebními texty a obsahuje například i testování získaných znalostí. Novinkou je také možnost online konzultací či videokonzultací s lektory.

VŠEM se snaží svými studijními programy reagovat na požadavky na trhu práce. Mezi nabízenými obory si tak lze vybrat například marketing, podnikovou ekonomiku, management lidských zdrojů či management firem popřípadě Business Economics v anglickém jazyce. Pro ty, kteří si chtějí zdokonalit své manažerské dovednosti, osvojit si nové manažerské metody a techniky či získat širší rozhled, je určen program Master of Business Administration zakončený titulem MBA.

Přijďte se podívat na Den otevřených dveří VŠEMwww.vsem.cz.

Autor: .
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!