Vyvarujte se nelegálního užívání olympijských symbolů | E15.cz

Vyvarujte se nelegálního užívání olympijských symbolů

Olympijská výzdoba na Tower Bridge
Olympijská výzdoba na Tower Bridge
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Erwin Hanslik

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Olympiáda v Londýně klepe na dveře a sportovní nadšenci se již těší na výkony špičkových sportovců. V rámci příprav i průběhu se mnoho firem snaží utrhnout kousek slávy a přiživit se na jménu olympiády, a tak ve svých reklamních kampaních často využívají buď olympijských symbolů, nebo alespoň slovního spojení souvisejícího s pořádáním her. Hry se tak už delší dobu neodehrávají pouze mezi atlety. Hlavními aktéry jsou již dávno sponzoři a fanoušci, kteří takové zboží s oblibou kupují.

S ohledem na to, že jsou olympijské hry spojeny se značnými finančními zájmy, je potřeba exkluzivitu symbolů chránit. Společnosti, které ke svému zviditelnění symbolů používají, proto potřebují k jejich užití povolení.

Co na to říká zákon?

Podle zákona o ochraně olympijských symbolik patří do této kategorie olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijské emblémy a výrazy „olympijský“ a „olympiáda“.

Nikdo jiný než oficiální partner tak nesmí používat vlastní loga a značky ve spojení se známými olympijskými symbolikami bez předchozího písemného souhlasu ke komerčním účelům. Příslušné zmocnění může udělit Mezinárodní olympijský výbor, Český olympijský výbor a Česká olympijská.

To platí, jak pro klasickou tištěnou a televizní reklamu, tak pro celou on-line oblast. Povinnost zajistit ochranu symbolik na národní úrovni ukládá Olympijská charta jako základní dokument Mezinárodního olympijského výboru. V České republice ji vykonává Český olympijský výbor.

V rámci tuzemské právní úpravy je olympijským symbolikám, jakožto ochranným známkám olympijských her poskytována právní ochrana také zákonem o ochranných známkách, obchodním zákoníkem a zákony upravujícími reklamu, televizní a rozhlasové vysílání.

Nejvýraznějším olympijským symbolem jsou propojené kruhyAutor: Profimedia.cz

Využití symbolů si žádá souhlas

Zákon o ochraně olympijských symbolik zakazuje i používání pouhých slovních kombinací olympijských označení a symbolů za účelem propagace produktů. Hlavním důvodem tohoto opatření je ochrana vlastnických práv k ochranným známkám a potírání tzv. „ambush“ marketingu, který spočívá ve využívání olympijských her, jejich symbolů, emblémů atd. k vlastnímu ekonomickému prospěchu, a to bez jakéhokoliv finančního protiplnění poskytovaného vlastníkům ochranných známek.

Je zřejmé, že k porušení těchto omezení může velmi snadno docházet hlavně v on-line oblasti. Proto jsou zakázány hry na Facebooku, jiné on-line hry, které využívají olympijského loga, stejně tak jako obrázky, videa či audiozáznamy z olympijských her, na kterých je vidět logo her. Pro společnosti, které svou reklamou porušují zákon, se zde skrývá nebezpečí, že vůči nim bude uplatňován nárok na náhradu škody, přiměřené zadostiučinění popřípadě žádáno vydání bezdůvodného obohacení. Svého nezákonného jednání se rovněž budou muset zdržet.

Pokutovaná "Hokejiáda"

Známou kauzou, kdy byly olympijské hry „zneužity“ českou společností, byla tzv. „kauza Hokejiáda“, v níž byla jednomu českému pivovaru uložena pokuta ve výši 2 250 000 Kč. V tomto konkrétním případě reklama neoprávněně užila olympijských symbolik, což spočívalo ve vyobrazení olympijské pochodně v podobě zapáleného svazku hokejových holí. Žalovaná společnost pochopitelně nebyla držitelem patřičného oprávnění.

Omezení reklamy platí i pro sponzory

Přísná pravidla se nevyhýbají ani atletům. Také oni smějí dělat reklamu s vyobrazením oficiálních znaků olympijských her jen s odpovídajícím souhlasem. Dokonce i možnost nést reklamu svého sponzora je značně omezená a sportovci jej mohou propagovat jen se souhlasem výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru.

Zlatý Aleš Valenta na zimních OH v Salt Lake City 2002Autor: Profimedia.cz
„Zlatý“ Aleš Valenta závodil na zimních OH v Salt Lake City v roce 2002 s helmou, na níž musel přelepit logo sponzorské firmy

Na to doplatil i český akrobatický skokan na lyžích Aleš Valenta, který byl na olympijských hrách v Salt Lake City nucen přelepit logo svého sponzora umístěné na helmě, aby nedocházelo k porušování oprávněných zájmů oficiálních partnerů olympijských her.

Jak z výše uvedeného vyplývá, ochrana olympijské symboliky se s blížícími se hrami stává aktuální otázkou, a z tohoto důvodu by měla být každá jednotlivá zamýšlená reklama pečlivě právně prověřena co do její přípustnosti, aby se předešlo případným nedopatřením či sankčním opatřením.

Autor: Erwin Hanslik

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah