Významné usnadnění procesu emise dluhopisů - nová alternativa k bankovnímu financování? | E15.cz

Významné usnadnění procesu emise dluhopisů - nová alternativa k bankovnímu financování?

index
index
• 
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
v aktuálních Právních novinkách došlo na významnou novelu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, která podstatně zjednodušuje podmínky pro vydávání dluhopisů a může vést k rozšířenějšímu využívání tohoto zdroje financování jako alternativy ke klasickému bankovnímu financování.

indexAutor:

Novela především ruší povinnost nechat schválit emisní podmínky a jejich změny Českou národní bankou (ČNB). Připomínáme, že nutnost schvalování emisních podmínek ČNB přinášela značnou administrativní zátěž a zvýšené náklady vydávání dluhopisů zejména v situacích, kdy byl emitent zároveň povinen uveřejňovat prospekt cenného papíru podle zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zrušením kontroly emisních podmínek ČNB fakticky ztrácí dohled nad emisemi dluhopisů, k nimž se prospekt neuveřejňuje (tzn. nad neveřejnými, nekótovanými emisemi). Požadavek uveřejnění prospektu v případě, že daná emise splňuje podmínky veřejného nabízení ve smyslu ZPKT, zůstává nedotčen.

Další významnou změnou je odstranění stávajícího výčtu osob oprávněných vydávat dluhopisy. Získávání finančních prostředků prostřednictvím vydávání dluhopisů proto přestává být doménou vybrané skupiny emitentů a v důsledku novelizace se stává dostupnějším zdrojem financování.

Z ostatních změn zmíníme zrušení možnosti vydávat dluhopisy jako cenné papíry na doručitele, a to v zájmu větší transparentnosti kapitálového trhu. Tyto bude možné nadále emitovat pouze ve formě cenných papírů na řad, čímž se značně usnadní možnost identifikace skutečného vlastníka dluhopisu. Rovněž se zjednodušuje úprava dluhopisového programu.

Tato novela, na jejímž základě dochází k podstatnému zjednodušení postupu při vydávání dluhopisů, může přispět k rozsáhlejšímu využití tohoto nástroje financování v praxi.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah