Zajímavá řešení pro velkoformátovou komunikaci | E15.cz

Zajímavá řešení pro velkoformátovou komunikaci

Instalace rámu SmartFrame na letošní výstavě Reklama, Polygraf
Instalace rámu SmartFrame na letošní výstavě Reklama, Polygraf
• 
ZDROJ: Pavel Pichl

Kamil Třešňák

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jedním z viditelných konceptů pro zvýšení efektivity (myšleno v této chvíli zejména ve smyslu provozních nákladů) jsou nosiče, které umožňují rychlou, snadnou a opakovatelnou výměnu média s konkrétním reklamním sdělením.

Právě nejen rychlost, ale zmíněná opakovatelnost je klíčem k výhodám konceptu. Hovoříme-li o opakovatelnosti, máme přirozeně na mysli možnost instalovaná média opakovaně používat, to znamená, že výměna musí být, jednoduše řečeno, pro nosič (typicky rám, stojan) i médium nedestruktivní.

Jde o čas

Výše uvedený princip se uplatňuje zejména u rozměrných velkoformátových bannerů, kde je jak časová úspora, tak úspora provozních nákladů při správné filosofii nasazení nejvýraznější; protiváhou je nutnost vyšší prvopočáteční investice. Systémů pro interiérové i exteriérové bannery je po světě k dispozici více, prakticky všechny přitom nabízejí možnost výměny motivu v časech od 5 do 10 minut (obvykle vystačí s jedním pracovníkem). Často lze navíc podobné systémy vidět i v tzv. „invisible frames“ provedení, kdy je vlastní materiál navinut kolem rámu (to platí zejména pro rozměrné exteriérové aplikace) a vytváří působivý dojem jakési desky, přímo umístěné na stěně nebo stojanu billboardu. Výměna v bezrámové konstrukci ovšem nemusí být až tak snadná a rychlá, jako je tomu u systémů s viditelným rámem.
Z referencí dodavatelských firem na internetu lze zjistit, že typickým zahraničním zájemcem o snadno výměnnou velkoformátovou reklamu je velký obchodní řetězec, dodavatel luxusního zboží a vlastník reklamních ploch, který výměnný systém buď používá pro vlastní propagaci, nebo i dále pronajímá.

Nejen velké plochy, rychlá výměna je důležitá i pro roll-upy

Možnost výměny motivu ale zdaleka není jen doménou rozměrných a nákladných billboardů. Zřejmě tlak na úspory vede k tomu, že konstrukce s rychle výměnným motivem jsou nabízeny u nejrůznějších i velmi jednoduchých stojánků, zástěn, a dalších POP/POS předmětů. Velmi často se dnes možnost rychlé výměny média používá rovněž u zařízení typu roll-up, kde některou z výměnných verzí nabízejí prakticky všichni dodavatelé. Cenové poměry tady sice nejsou tak dramatické, nicméně i zde je možné v dlouhodobém pohledu ušetřit tisíce korun, nehledě na řadu praktických výhod. Typicky například firmy, které používají roll-up ve větší míře, brzy zjistí, že skladování kompletních aktuálně nepoužívaných stojánků je prostorově náročné; nehledě na fakt, že způsoby komunikace se u dynamičtějších firem často inovují, a původní motivy se stávají nepoužitelnými.

Výměnný princip je v tomto případě často realizován celkem jednoduše pomocí speciálního upínacího mechanismu v rámu, případně i prostřednictvím výměnného navíjecího válce. Cena za tyto verze roll-up stojánků je o něco málo vyšší, než činí cena v jednorázovém provedení (byť tuzemská míra technické tvořivosti dokáže pojem jednorázovosti učinit relativním i u nejjednodušších typů stojánků), pro relevantní výpočet, kdy se výměnný roll-up vyplatí, bychom ale museli zahrnout i varianty materiálů, použitých pro tisk motivu (v prvním přiblížení, cenové rozmezí za standardní provedení je od něco málo přes tisíc Kč za jednoduchou verzi do několika tisíc korun za výměnnou verzi).

Výhodnost výměnného systému se zvyšuje u speciálních roll-up stojánků, jako jsou zejména oboustranné stojánky, nebo stojánky s prostorovým uspořádáním (do trojúhelníku atd). Tuzemské firmy nabízejí řadu typizovaných produktů, byť je potřeba říci, že informace na produktových stránkách, zejména co se týká možnosti výměny média, nejsou (zejména pro méně znalé zákazníky) příliš podrobné ani názorné.

Výměna banneru zabere necelých pět minut

Jedním z řešení pro skutečné velkoformátové aplikace, které je aktuálně dostupné i v ČR, je systém SmartFrame, dodávaný společností Ferratt International (systém pochází původně ze Skandinávie). Základem systému je hliníkový rám, ve kterém je zabudovaný komplex vypínacího lanka a karabinek. Ve stávající podobě se rámy dodávají v rozměrech 1x1m až 6x6m.

Výměna banneru v rámu je pro školenou osobu otázkou zhruba pěti minut. Původní banner se po uvolnění lanek sesune ke spodnímu okraji rámu, obsluha následně banner uvolní z karabinek a uloží k dalšímu použití. Při instalaci nového motivu stačí naopak banner upnout do karabinek a otáčením kliky jej postupně vypnout; právě snadno dosažitelné precizní vypnutí motivu je kromě rychlosti jednou z výhod tohoto typu rámů.

V rámu je možné použít jednak klasické PVC bannery, tak i moderní ekologické polyetylenové materiály. V obou případech je sejmutý banner velmi lehký a snadno přenosný. Rámy mohou obsahovat LED podsvětlení, pro venkovní použití je dostupná i varianta se solárními články.

Dodavatel cílí v první fázi na řetězce a velká obchodní centra, nicméně lze si například dobře představit, že do systému mohou investovat i agentury nebo vlastníci stávajících reklamních ploch, kterým rámy díky jednoduché instalaci umožní snížit ceny za plochy aniž by museli snížit vlastní profit; jak se ovšem SmartFrame opravdu prosadí v reálu, to ukáží až následující měsíce.

Další model výměny

Podívejme se pro doplnění do zahraničí k belgické společnosti Créaset a systému Créazip. Créazip je právě příkladem konstrukce se skrytým rámem, pro kterou navíc neplatí výše uvedená zmínka o méně snadné výměně média (to platilo pro opravdu rozměrné, často venkovní, instalace, zatímco Créazip se v praxi používá spíše pro méně rozměrné interiérové grafiky).

Základem systému je lehký prostorový rám, na který lze opakovaně z vnější strany připevnit potištěný motiv. Připevnění i následné sejmutí grafiky je velmi jednoduché, lze je provést ručně bez jakýchkoli nástrojů a bez potíží s vypnutím grafiky na rámu (celý proces lze názorně vidět na stránkách firmy či na YouTube).

Je potřeba říci, že v tuzemsku vidíme zejména u řetězců zatím spíše jasný trend na jednorázový produkt, velmi levný, koncipovaný tak, aby motiv bylo možné používat třeba i několik měsíců (to jsou typicky nejrůznější selfpromo sdělení v obchodních řetězcích, vyzdvihující obecnou formou minimální ceny nebo jinou dlouhodobě platnou nabídku).

Minimální ceny se dosahuje maximálně zjednodušenou konstrukcí produktu, volbou co nejlevnějšího materiálu pro potisk motivu a také pokud možno nasazením nákladově co nejvýhodnější tiskové techniky - proto také obvykle bývají podobné produkty zavěšeny v přiměřené pohledové vzdálenosti, ze které není třeba nižší rozlišení tisku příliš patrné.
Co si ovšem nehodlá financovat diskontní řetězec, může být zajímavou příležitostí pro prodejce zboží s vyšší přidanou hodnotou, typicky například autosalóny a další prodejce luxusního zboží. Výměnný systém umožní nejen snadno komunikovat krátkodobější akce, ale třeba i levně si vyměnit poutače mezi pobočkami firmy apod. V tomto případě se již vyplatí investovat do kvalitního tisku pro bližší pohledovou vzdálenost a výměnná média používat opakovaně. Systém zde uvádíme spíše pro inspiraci, zatím není známo, že by byl dodáván i v tuzemsku - což můžeme brát i jako tip pro některou z iniciativních domácích firem na oživení produktové řady velkoformátových nosičů.

Nakonec jde hlavně o peníze zadavatelů reklamy

Není cílem zde uvedené systémy prezentovat jako jasný trend nebo (co do koncepce) za horkou novinku. Spíše chceme upozornit na fakt, že jednorázové reklamní nosiče nemusí být vždy nejlepší cestou, a že je zde i inovativní alternativa. Zdá se být jednoznačné, že tlak na efektivitu způsobuje, že prvoplánová řešení typu „vytisknout - přilepit - strhnout - zahodit“ se v mnoha případech ukazují jako plýtvání prostředky; a příliš na tom nemění ani fakt, že pro potisk jednorázových prostředků bývá použito levnější médium.

Pro přesné zhodnocení výhodnosti obou přístupů je nutný korektní výpočet ROI, na druhou stranu, případná cenová úspora není jediným argumentem pro výměnný systém. Možnost rychlé výměny a opakovaného použití média totiž navíc dále rozšiřuje možnosti klasické propagace o řadu nových způsobů komunikace, stačí jen tvořivě se zamyslet nad dalšími možnostmi nasazení, tak aby výhody převážily případnou nutnost vyšší počáteční investice.

Autor: Kamil Třešňák

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah