Zakladel elektronové mikroskopie získal cenu za přínos české ekonomice | e15.cz

Zakladel elektronové mikroskopie získal cenu za přínos české ekonomice

Ocenění AFI převzali profesor Armin Delong (vlevo) a docent Jaromír Lederer, vědecký ředitel UniCRE. Na snímku s předsedou řídícího výboru AFI Kamilem Blažkem (uprostřed).
Ocenění AFI převzali profesor Armin Delong (vlevo) a docent Jaromír Lederer, vědecký ředitel UniCRE. Na snímku s předsedou řídícího výboru AFI Kamilem Blažkem (uprostřed).
• 
ZDROJ: AFI

vaj

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Brněnský akademik Armin Delong, zakladatel dnes celosvětově uznávaného vědního, technického a výrobního oboru – elektronové mikroskopie, získal cenu AFI za dlouholetý přínos investičnímu prostředí ČR. Ocenění došlo i výzkumně vzdělávací centrum UniCRE při Výzkumném ústavu anorganické chemie v Litvínově, které ocenilo AFI za významný počin v oblasti investic.

Letos už podruhé vybírala hodnotící komise Sdružení pro zahraniční investice – AFI z více než tří desítek nominantů ty, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj podnikatelského prostředí v České republice, případně pomohli naši zemi zviditelnit i v zahraničí. Ceny se předávaly na slavnostním večeru na pražském Žofíně.

Profesora Armina Delonga, významného fyzika, dlouholetého ředitele Ústavu přístrojové techniky Československé akademie věd v Brně a zakladatele oboru elektronová mikroskopie v tehdejším Československu, ocenilo AFI za soustavnou vědeckou a výzkumnou činnost.

Vyzdvihla nejen fakt, že první elektronový mikroskop uvedl Armin Delong do výroby už v roce 1949, ale také to, že se podílel na založení tří brněnských podniků zabývajících se elektronovou mikroskopií. Celá jedna třetina světové produkce elektronových mikroskopů dnes díky tomu pochází právě z Brna.

Výsledky celoživotní práce Armina Delonga jsou zřejmým a nezpochybnitelným přínosem nejen pro obor elektronové mikroskopie, ale také pro celou českou ekonomiku. Během svého působení na VUT a MU v Brně vychoval řadu nových spolupracovníků, kteří v jeho práci pokračují.

Prof. Ing. Armin Delong DrSc.
Armin DelongAutor: AFI
Profesor Armin Delong je významný fyzik, dlouholetý ředitel Ústavu přístrojové techniky Československé akademie věd v Brně a zakladatel oboru elektronová mikroskopie v Československu. Svou soustavnou vědeckou a výzkumnou činností přispěl nejprve ke vzniku a dále ke dlouhotrvajícímu rozvoji tohoto oboru, který v současné době pouze v Brně produkuje jednu třetinu celosvětové produkce elektronových mikroskopů.
Delong zahájil svoji vědeckou kariéru v poválečném období, kdy se začal spolu se svými spolužáky zabývat konstrukcí elektronového mikroskopu. Svůj první prototyp sestrojili již před šedesáti lety a nedlouho poté rozvinuli svůj projekt v rámci Mikrobiologického ústavu ČSAV v transmisní elektronový mikroskop a nabídli jej do výroby Tesle Brno. Tak začal rozvoj elektronové mikroskopie v Brně. Stolní elektronový mikroskop byl mimořádně úspěšný a v roce 1958 získal zlatou medaili na Světové výstavě EXPO58 v Bruselu. V Tesle Brno rychle stoupala výroba a celkově bylo vyrobeno více než 1100 těchto mikroskopů.
Na základě prací profesorů Delonga a jeho kolegy Drahoše byl v Brně založen Ústav přístrojové techniky ČSAV a firma Tesla zavedla jako jednu ze svých nosných aktivit výrobu elektronových mikroskopů. Vznik Ústavu přístrojové techniky ČSAV znamenal významnou změnu, výzkum a vývoj v oboru elektronové mikroskopie se výrazně rozšířil a elektronové mikroskopie Tesla pak na čtyřicet let ovládly trh východního bloku.

Centrum UniCRE (Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.) si cenu od AFI zasloužilo za vybudování moderního výzkumně-vzdělávacího zařízení v Ústeckém kraji s vysokým inovačním a vědeckovýzkumným potenciálem. Nové centrum se nachází v areálu CHEMPARK v Záluží u Mostu a soustřeďuje se hlavně na intenzivnější a efektivnější výzkum v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií.

Hodnotící komise AFI nominovala projekt UniCRE nejen kvůli tomu, že se orientuje na inovace v chemickém sektoru, tradičním odvětví ČR s celkově pomalou frekvencí inovativnosti, ale také proto, že má výrazný přesah do celé ekonomiky. Centrum spolupracuje s řadou podniků, a podílí se tak na rozvoji českého průmyslu. Soustřeďuje vysoce kvalifikované odborníky a vědeckovýzkumné kapacity a zároveň vzdělává další mladé výzkumníky. Investice je o to významnější, že se realizovala v Ústeckém kraji.

„Je nám velkou ctí, že můžeme ocenit celoživotní dílo profesora Armina Delonga, který založil obor elektronová mikroskopie v Československu. Jím vyvinuté výrobky jsou ceněny hlavně proto, že jsou kompaktní, snadno přenosné a lehce ovladatelné, výkonem a rozlišovací schopností ale srovnatelné s daleko většími a složitějšími přístroji,“ říká Kamil Blažek, předseda Řídicího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

K druhému oceněnému pak dodává: „UniCRE je významná investice pro rozvoj inovací v Ústeckém kraji. Jedná se o ojedinělý vědecko-výzkumný projekt s významným praktickým přesahem.“

Autor: vaj

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Nejčtenější

Newslettery