Žen v marketingu přibývá, v externí komunikaci již dominují | E15.cz

Žen v marketingu přibývá, v externí komunikaci již dominují

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

Ruben Vančo

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ve vyšším managementu největších českých firem v současné době působí zhruba čtvrtina žen a jejich počet v posledních třech letech kontinuálně roste. Ženy na nejvyšších manažerských pozicích přitom mění místo častěji než muži. Tyto závěry vyplývají z analýzy chování manažerů, kterou zveřejnila společnost Soliditet, člen nadnárodní skupiny Bisnode.

V posledních letech se celkový počet žen ve vrcholovém managementu firem mírně zvyšuje. Zatímco v roce 2009 na nejvyšších řídících místech působilo 21 procent manažerek, v roce 2011 jich byla již čtvrtina. Ženy se nejčastěji uplatňují v personalistice (70 procent), a dále s výrazným odstupem v marketingu (37 procent) a financích (35 procent). Naopak IT a pozice generálního ředitele je stále doménou především mužů – na těchto místech působí jen pět procent žen. Za poslední tři roky ženy výrazně posílily své postavení hlavně v oblasti řízení lidských zdrojů a marketingu. Zatímco v roce 2009 na pozici šéfa personalistiky pracovalo 57 procent žen, v roce 2011 to bylo již 70 procent. Podobný trend lze sledovat i v marketingu – v roce 2009 byla jen čtvrtina marketingových oddělení největších českých firem vedena ženou, nicméně o tři roky později mělo již více než 37 procent firem v čele marketingu ženu.

Ženy na manažerských pozicích mění své místo častěji než muži

I když se fluktuace manažerů v posledních třech letech celkově snížila, za povšimnutí stojí fakt, že ženy ve vedoucích pozicích mění své místo častěji než jejich mužští kolegové. Vyšší fluktuace žen ve vrcholovém managementu může být zapříčiněna rodinnými, nebo kariérními důvody. Ženy se v určitém období svého života rozhodují, zda dají přednost kariéře, nebo rodině. Volba založit rodinu a věnovat se dětem je často důvodem pro opuštění pracovní pozice ať už na kratší, nebo delší období.

I když je toto období relativně krátké, řada firem je nucena najít řešení, které se leckdy proměňuje v trvalou transformaci pracovní pozice, nebo nalezení jiného kandidáta. Na stranu druhou i rozhodnutí věnovat se kariéře sebou může nést vyšší fluktuaci díky tomu, že ženy jsou ochotny častěji změnit místo, pokud to pro ně znamená zajímavý kariérní posun. Dlouhodobější setrvání a méně časté změny místa manažerek na strategických postech jednoznačně potvrzují zaměření žen na trvalý kariérní růst směřující na vrchol firem, kde již svou pozici dokážou následně obhájit.

Co všechno ovlivňuje manažery, aby ve firmě vydrželi

Mezi manažery, kteří opustili své vedoucí místo, vedou především „komunikativně“ zaměřené řídící funkce v oblasti marketingu a personalistiky. Jako ve většině oborů i zde je vyšší fluktuace žen než mužů. Zatímco mezi lety 2009 až 2010 došlo na sledovaném vzorku 1600 největších firem v ČR ke změně u 33 procent manažerů, přičemž místo změnilo 32 procent mužů z nejvyššího vedení a 39 procent žen, v období 2010 až 2011 už se jednalo pouze o 22 procent nejvyšších vedoucích pracovníků, a ženy opět vykázaly vyšší fluktuaci než muži. V roce 2011 nejčastěji měnili místo manažeři marketingu a personalistiky, naopak největší stabilitu vykázali lidé odpovědní za investice a IT.

Méně časté změny v nejvyšším vedení firem jsou považovány za pozitivní zprávu pro ekonomiku. Klíčovými důvody, které minulý rok vedly k nižší fluktuaci na nejvyšších manažerských pozicích, jsou zejména komplikovaná situace na trhu, silný konkurenční boj, tlak vlastníků firem na zisk a růst, případně boj o holé přežití. Mezi další důležité faktory je možné zařadit i nejistý výhled pro další období, rostoucí nezaměstnanost nejen ve vybraných oborech a obavy z další krize. Je také nasnadě, že najít v dnešní konkurenční době nové a dobře placené místo v managementu je v období krize náročnější než kdy jindy.

Meziroční změna % žen ve vedení 2011/2009Autor:

Tiskoví mluvčí a externí komunikace 2012Autor:

V meziroční míře fluktuace let 2010/2011 marketingu a personalistice dominovaly ženyAutor:

Procento žen v managementuAutor:

Fluktuace na manažerských pozicích v období 2009–2011Autor:

Autor je Brand Managerem ve společnosti Soliditet

Autor: Ruben Vančo

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah