Zoo Praha hledá dodavatele reklamních tiskovin

Nové logo Zoo Praha

Nové logo Zoo Praha Zdroj: ctk

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje výběrové řízení na dodávky tiskových reklamních a upomínkových předmětů. Předpokládaný objem zakázky je 7,3 milionu korun.

Vedení Zoo Praha předpokládá, že se třemi vybranými uchazeči uzavře rámcové smlouvy, na jednotlivé zakázky pak bude vypisovat minitendry nebo dílčí objednávky. Konkrétně se jedná o dodávky ofsetového a digitálního tisku, brožur, knižních publikací a kalendářů.

Podle Věstníku veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj ČR bude doba trvání zakázky 36 měsíců, lhůta pro doručení nabídek je 18. března 2013.