Zruší mobilní internet televizní vysílání? | E15.cz

Zruší mobilní internet televizní vysílání?

Ještěd. Prostě Ještěd.
Ještěd. Prostě Ještěd.
• 
ZDROJ: Repro Strategie (Hynek Glos)

Jan Potůček, šéfredaktor serveru DigiZone.cz, pro Strategii

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Mobilní operátoři začali ve velkém spouštět sítě nové generace LTE pro datové služby. Část z nich využívá kmitočty blízké těm, na kterých vysílají televize. A to je problém.

Digitalizace televizního vysílání před lety nepřinesla pouze víc televizních programů, ale uvolnila řadu kmitočtů, které stát formou aukce přidělil mobilním operátorům pro datové služby nové generace, konkrétně technologii LTE (Long Term Evolution). Maximální rychlost stahování u tohoto typu připojení, které je určeno především pro smartphony a tablety, dosahuje hodnot, které mohou směle konkurovat pevnému širokopásmovému připojení přes kabel.

Pro LTE byly v České republice vyčleněny kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 Hz, přičemž všichni tři plnohodnotní mobilní operátoři za tyto frekvence zaplatili loni na podzim v aukci přes 8,5 miliardy korun.

Vůbec první testy technologie LTE u nás začaly před dvěma lety, ostrý start na vydražených kmitočtech letos v květnu. Operátoři se Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) zavázali, že do pěti lety pokryjí sítěmi LTE až 98 procent obyvatel České republiky, čímž se vysokorychlostní internet stane dostupný prakticky komukoli v této zemi. Právě datové služby mají postupně tvořit hlavní zdroj příjmů mobilních operátorů a nahradit podíl hlasových služeb, což vysvětluje rychlost, s jakou se dražitelé pustili do spouštění základových stanic LTE.

„Sítě LTE provozované na vydraženém spektru 800 MHz umožňují mnohem efektivnější pokrývání území České republiky. Díky tomu přinášíme rychlý mobilní internet i do oblastí, kde byla dříve kvůli technologickým omezením špatná dostupnost mobilního internetu,“ vysvětluje Lucie Jungmannová z tiskového oddělení O2 Czech Republic.

Kvalitu připojení přes LTE přirovnává Jungmannová k fixnímu připojení doma nebo v kanceláři. „Nejde jen o rychlost, důležitá je také odezva, tedy rychlost reakce při používání vzdálených služeb umístěných třeba v cloudu,“ upozorňuje. Podle mluvčí českého T-Mobilu Martiny Kemrové je rychlé spouštění sítí LTE jasnou prioritou, protože pouze díky nim bude tato společnost schopna uspokojit rychle rostoucí nároky zákazníků v oblasti datových služeb. S tím souhlasí i Markéta Kuklová z Vodafone Czech Republic: „Právě proto jsme již na podzim loňského roku odstartovali projekt Turbo. Možnost spustit LTE na frekvenci 900 MHz dovolila zpřístupnit rychlý mobilní internet našim zákazníkům ještě dříve, než jsme mohli začít budovat LTE na vydražených frekvencích.“

Společná síť

Aby mohli zákazníci mobilních operátorů využívat výhod LTE, musí tomu přizpůsobit své přijímače – mobilní telefony a tablety.

„Přestože podíl telefonů podporujících LTE v síti O2 roste, aktuálně tvoří pouze něco málo přes deset procent mezi všemi chytrými telefony. Proto se nyní zaměřujeme výhradně na nabídku LTE zařízení a přicházíme s nabídkou telefonů a tabletů za výhodné ceny,“ říká Martin Žabka z O2. Kolik zákazníků O2 už reálně využívá LTE, však mluvčí nechce upřesnit s odvoláním na obchodní tajemství. T-Mobile tak tajemný není, podle jeho mluvčí Martiny Kemrové má již skoro 100 tisíc zákazníků připojených k sítím LTE. Vodafone konkrétní číslo neudává, mluvčí Markéta Kuklová ale říká, že v oblastech, kde už sítě LTE spustil, zaznamenává dvouciferný nárůst spotřeby dat.

Že zájem o mobilní připojení k internetu v Česku stoupá, dokládá i čerstvá studie společnosti PricewaterhouseCoopers z letošního července. Podle ní se bezdrátově k internetu připojuje 46 procent Čechů a v roce 2018 by měl tento podíl vzrůst na 66 procent. Zatímco nyní vlastní chytrý mobilní telefon 40 procent Čechů, za čtyři roky jich bude 68 procent. Ještě významněji poroste zastoupení tabletů – z dnešních devíti procent populace na 28 procent. To vše dokazuje, jak velká poptávka po kvalitním připojení k internetu bude, a mobilní operátoři se jí musí umět včas přizpůsobit. Jenže budování nových sítí není vůbec levnou záležitostí a znamená další náklady vedle již vynaložených miliard na dražbu kmitočtů.

PRAHA JE V KLIDU: Problém s příjmem televizního vysílání se může objevit v místech, kde je slabší signál a divák používá anténu se zesilovačem Autor: Repro Strategie (Tomas Novak)
PRAHA JE V KLIDU: Problém s příjmem televizního vysílání se může objevit v místech, kde je slabší signál a divák používá anténu se zesilovačem

Dva největší tuzemští mobilní operátoři – O2 a T-Mobile – proto uzavřeli dohodu o sdílení svých sítí LTE. „V souladu s domluveným rozdělením České republiky je O2 zodpovědné za pokrytí ve východních Čechách a na Moravě a T-Mobile v západní části republiky. Obě společnosti přitom využívají svou vlastní síťovou infrastrukturu a udržují si zcela nezávislou obchodní strategii,“ popisuje Lucie Jungmannová z O2.

„Sdílení vysílačů umožní pokrytí nejrychlejším mobilním internetem v dřívějším termínu, než stanovují podmínky aukce. Sdílení přinese také vyšší efektivitu provozu a údržby 4G LTE sítí, což se mimo jiné projeví také pozitivním dopadem na životní prostředí,“ dodává. Vodafone se této spolupráce neúčastní, ale podle jeho mluvčí Markéty Kuklové by o ni rozhodně měl zájem. „Jako nejlepší řešení pro zákazníky a pro hospodářskou soutěž v České republice považujeme takové sdílení sítí, které by zahrnovalo i Vodafone. V opačném případě reálně hrozí narušení hospodářské soutěže,“ upozorňuje.

Zamrzlý program

Rychlé budování sítí LTE, které využívají i kmitočtové pásmo 800 MHz ještě donedávna vyčleněné televiznímu vysílání, ale naráží na jeden velký problém: právě v pásmu 800 MHz se dostává do těsného sousedství s televizními multiplexy DVB-T a obě technologie se mohou vzájemně rušit. O tomto riziku věděli mobilní operátoři i provozovatelé televizních sítí s předstihem, a telekomunikační úřad dokonce připravil krizový postup pro případy, kdy v nějaké lokalitě dojde k rušení televizního signálu. Ten má vždy před datovými sítěmi přednost. Možností, jak by mohlo docházet k rušení televizního vysílání mobilními vysokorychlostními sítěmi LTE, je hned několik. Ne vždy jsou však na vině mobilní operátoři.

„K rušení může dojít v případě, že anténní systém pro příjem televizního vysílání je umístěn v blízkosti vysílače LTE (desítky metrů). Pravděpodobnost rušení se výrazně zvyšuje, pokud jsou použity nekvalitní instalační komponenty na straně televizního systému (zesilovač, anténa, kabelové vedení). V naprosté většině případů lze rušení odstranit instalací pásmového filtru,“ vypočítává mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Jak se takové rušení projevuje? Divák zaznamená občasné kostičkování televizního obrazu, případně výpadky zvuku, v horších případech silné kostičkování a zamrzání obrazu a v těch nejhorších dochází k úplnému výpadku obrazu i zvuku.
Podle Marcela Procházky, ředitele pro regulace a strategii Českých Radiokomunikací, se rušení týká především oblastí, v nichž televizní vysílání využívá vysílací kanály 59 a 60, které jsou blízké nejnižším kanálům LTE. V takových lokalitách mohou být rušeny televizní přijímače do vzdálenosti 500 metrů od základové stanice LTE, jež je obvykle umístěna tam, kde už mobilní operátoři využívají stožáry GSM pro hlasové služby.

„Problém se ale může objevit i v místech, kde je slabší televizní signál a divák používá anténu se zesilovačem, zejména širokopásmovým. To samé se týká náhražkových nebo aktivních pokojových antén a potíže nastávají i při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě,“ popisuje Procházka.

ilustrační foto Autor: Repro Strategie (Hynek Glos)

Televizní vysílání nemusí rušit pouze základová stanice LTE, zvaná „BTS“, ale i přijímací zařízení, na kterém zákazník využívá mobilní internet prostřednictvím sítě LTE. Pokud tedy v bezprostřední blízkosti zapnutého televizoru surfuje na tabletu nebo chytrém telefonu, může to způsobit kostičkování a zamrzání obrazu televize. V tomto případě nelze rušení odstranit jiným způsobem než tak, že divák nebude používat mobilní internet v době, kdy zároveň sleduje televizi. Jiná situace nastává u rušení, které způsobuje samotná základová stanice LTE. Takové rušení musí odstranit mobilní operátor, kterému stanice náleží, a to neprodleně a na vlastní náklady. Aby se předešlo co největšímu počtu případů takových rušení, je každá stanice LTE v pásmu 800 MHz při uvádění do provozu testována v rámci povinného dvouměsíčního zkušebního provozu.

Kdo za to může?

Zkušební provoz má umožnit včasnou identifikaci rušení signálu DVB-T a výsledky měření takového rušení jsou poté podkladem pro případnou změnu parametrů základové stanice LTE. „V případě významného rušení má ČTÚ pravomoc provoz takové BTS přerušit,“ konstatuje Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací. Telekomunikační úřad navíc s předstihem informuje starosty obcí, v nichž má být spuštěn zkušební provoz LTE, že by mohlo dojít k narušení televizního signálu a jakým způsobem a kam ho mají hlásit. Zároveň zpracoval metodický pokyn upravující postup při šetření rušení a proškolil okolo 130 servisních firem, které budou tato rušení odstraňovat. Rušení lze nahlásit i prostřednictvím elektronického formuláře přímo na webu ČTÚ.

„Po nahlášení problému s televizním příjmem ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti stížnosti na rušení. V případě rušení do 500 metrů od BTS obvykle tento problém řeší přímo mobilní operátor. V případě neoprávněné stížnosti řeší divák odstranění rušení na své náklady, například prostřednictvím proškolených servisních firem,“ líčí Marcel Procházka. Případů takových rušení přibývá a v souvislosti se spouštěním dalších a dalších základových stanic LTE jich bude stále více. Jenom od května do září letošního roku bylo uvedeno do zkušebního provozu na tisíc základových stanic LTE v kritickém pásmu 800 MHz. Do konce roku jich přibude dalších 500.

Narůstající problémy s rušením televizního vysílání nevzrušují jenom České Radiokomunikace, ale i jejich největšího konkurenty, společnosti Digital Broadcasting (multiplex 4) a Progress Digital (Regionální síť 7) vlastněné Radimem Pařízkem.

„Na problematiku rušení sítí DVB-T technologiemi LTE jsme se jako operátoři celoplošných sítí samozřejmě velice pečlivě a s předstihem připravovali. Snažili jsme se od počátku především o to, aby naše sítě multiplex 4 a Regionální síť 7 byly dobře navrhovány především z hlediska použitých kmitočtů. Zároveň intenzivně spolupracujeme s ČTÚ a snažíme se také komunikovat a spolupracovat i s místními servisními organizacemi, které mají informace o nejaktuálnějším vývoji v dané lokalitě,“ říká ředitel vnějších vztahů obou společností Martin Roztočil. „Výsledkem je, že naše zákaznické centrum dosud eviduje pouze ojediněle negativní reakce diváků související s degradací TV příjmu v důsledku rozvoje sítí LTE. A i když je u nás situace v této záležitosti relativně klidná, rozhodně ji nechceme podcenit, protože k rušení ostatních sítí v důsledku LTE skutečně dochází,“ dodává Roztočil.

Za květen evidoval ČTÚ celkem 17 stížností na rušení televizního signálu základovými stanicemi LTE, z toho v šesti případech přikázal mobilním operátorům instalovat na BTS filtry. V dalších měsících počet stížností strmě stoupá.

Autor: Jan Potůček, šéfredaktor serveru DigiZone.cz, pro Strategii

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah